Nyheter MDTV Forum Om Doner

EØS-skandalen: Hvorfor velger Rødt EUs styringsrett foran Norges?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/eos-skandalen-hvorfor-velger-rodt-eus-styringsrett-foran-norges/

Fra Politikus. På dagen før 25 år sia folkets nei til EU-medlemskap, valgte Rødt i Stortinget å fremme mistillitsforslag mot helsestatsråden for at hun ikke hadde vært rask nok til å følge opp EUs styringsrett over Norge. Mistillitsforslaget blei i følge Bjørnar Moxnes mottatt nærmest med ovasjoner på hans Facebook-side. For Rødt og Moxnes dreier…

2 Likes

Nederländerna, Frankrike, Italien och Spanien har väl per idag budgetunderskott på 1,5-3% av BNP per officiella siffror. Tyskland kanske 1%? Brutto-nationalprodukt, märk väl. Hur mycket det blir i förhållande till statens faktiska nettointäkter vågar jag knappt tänka på.

Frankrike har statsskuld på ca 100% av BNP, Italien närmar sig 140%. Tyskland ca 60%, Nederländerna 50%. Dessa stater, framförallt Tyskland, ska så inom ramarna för EU fortsätta att betala för ökad levnadsstandard i det nu allierade Östeuropa. Norge ska också betala som EES-medlem.

Hur attraktivt EU och EES kommer att te sig om 5-10 år ens för det som idag är “högutbildad etablissemangsvänster” återstår att se. Det återstår också att se om det finns kvar några möjligheter överhuvudtaget för Norge att själv bestämma hur man ska förhålla sig till EU, EES, NATO, och vad man ska göra med oljefonden.

2 Likes

Jeg måtte lese denne artikkelen flere ganger for å finne noe som var i nærheten av noe interessant.
Med mindre denne Ove Bengt Berg begynner å svare for artikklene som blir dumpet her på forumet. Så kan han med fordel byttes ut med nærmest hva som helst.

1 Like

Svaret på Ove Bengts Bergs spørsmål er vel så enkelt som at Rødt primært er opptatt av å ivareta arbeiderklassens og de fattiges interesser. Når NAV-skandalen avdekkes så rulles fortellinger om (brutal) behandling av NAV-klienter ut i stor bredde i media og denne behandling av NAV-klienter får dermed et helt annet fokus og en helt annen oppmerksomhet enn tidligere. Alle politikere blir tvunget til å forholde seg til det som skjer.

Det er ikke så enkelt som at personer som mottar trygde-ytelser drar på en slags luksusferie til syden. (Det har feks vært lovlig lovlig å reise på ferie fra Oslo til Alta mens man mottar ytelser, men ikke fra Oslo til Strømstad). Det kan være mange ulike årsaker til at trygde-mottakere reiser til andre land i Europa. Det kan hende at de har foreldre og slektninger som feks bor i ferieleiligheter i andre land og den som mottar NAV-ytelser kan ha behov for å oppholde seg hos disse og kan få hjelp fra disse slektninger, dessuten kan klima være bedre i andre land noe som kan være gunstig for helsen samt at prisnivået er lavere i en situasjon hvor man kan være avhengig av dyre medisiner. Det finnes også historier om NAV-klienter som har reist til utlandet for å besøke sine døende familiemedlemmer. Man kan ikke fremstille dette som om det kun dreier seg om en slags form for luksusferie.

Frp har vært veldig på hugget i mange år med å ta det de kaller for snyltere. Og det ser ut som at Frp har fått gjennomslag i media og hos store deler av befolkningen for et slik syn på NAV-klienter om at mange av dissse er regelrette snyltere og bedragere.
Dette føyer seg vel inn i et slags mønster for uvitenhet og statsbrutalitet i Norge, hvor det feks aksepteres at Norge bomber et annet land slik som Libya samtidig med at norsk befolkning går i rosetog i Norge.

Nå kan det også hende at Rødt er tilhenger av at reisefrihet skal gjelde for samtlige innbyggere i Norge, også for de som mottar ytelser fra NAV. Det er på tide med en opprydding i hvordan det norske samfunnet behandler de svakeste og fattigste i samfunnet, istedenfor å sette syke og fattige mennesker i fengsel og å ruinere dem økonomisk bare fordi at de oppholdt seg i en lenger periode i utlandet.

3 Likes

Det er fint at NAV har fått en ridder i herr Berg. Det er de sikkert glad for. Jeg derimot, synes tanken på at vi skal være på samme side, er deprimerende.

Selvfølgelig. De uten jobb spesielt trenger sin del av landets verdier på bok umiddelbart (10 mill NOK per familie). Nå blir de fortalt at dessverre, de skal gå til “pensjoner”