Nyheter MDTV Forum Om Doner

EØS og det norske arbeidslivet

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/eos-og-det-norske-arbeidslivet/

Av Frode Bygdnes. Vi vant folkeavstemminga både i 1972 og i 1994. Folkeavstemminga i 1972 ga folket et løft i forhold til demokrati, medbestemmelse og nasjonal bevissthet. Det styrka folks forståelse for solidaritet og felleskap. Arbeiderbevegelsen fikk igjennom Arbeidsmiljøloven, vi fikk styrka arbeidernes representasjon i bedriftsstyrene, vi fikk bygd på hovedavtalen og de forskjellige overenskomstene.…

2 Likes

Det viser bare at det representative demokratiet verken er særlig representativt eller demokratisk.
Annet kan ikke ventes, siden det viktigste styringsinstrumentet jevn over blir ignorert, av begge sider.
I en annen artikkel her, leser vi at den tidligere greske finansmininsteren ikke har skjønt forskjellen på finans-spekulasjon og real-økonomi, før nå, så vi blir lette å lure.
Vi kan til og med finne på å skylde på noe annet - som smittevern eller utlendinger.

Både EU og EØS er folkefientlig, arbeiderfientlig og privatøkonomisk slaveri. Blir det ny avstemning kommer jeg til å midlertidlig dra fra mann og barn til Norge for å lage nytt skilt med påskriften: NEI TIL EU og står på gata fra gry tidlig morgen til sent på kveld for å informere folk om hva det betyr å bo i EU for det er ikke hyggelig! Jeg elsker Norge og vil beskytte det fra gribbene som har siktet seg inn på oljen, fisken og pensjonskassa.

2 Likes

Så dere bygde på det nest største klasseforræderiet som noensinne har blitt utført i Norge? Hvorfor fremheves det som noe positivt?

Uten LO med på laget ville aldri AP fått Norge inn i EØS, FAGBEVEGELSEN er en av hovedgrunnene til at Norge er underlagt EU og storkapitalen.
Kjerringene i Fagforbundet elsker EU, de elsker Støre og Stoltenberg! De elsker å sitte på den feite ræva si og strikke mens Norge kollapser under vekten av storkapitalen sine herjinger!
FAGBEVEGELSEN blir brukt for å spre fryktpropaganda og presse enkeltpersoner til å være stille om EØS. EØS motstanden ville eksplodert uten FAGBEVEGELSEN til å kvele den.

En aksjonsvillig fagbevegelse eksisterer kun i hodet på gamle, sentimentale mennesker. I virkeligheten er hele det organiserte Norge gjennomsyret av korrupsjon, globalisme, nyliberalisme og fullstendig knefall for storkapitalen.
Alle “representantene” har stor nok lønn til å kunne akkumulere kapital, noe som gjør at de lydig sitter stille i båten.
“Kampen” er over, så lenge man “kjemper” på samme patetiske måte som man har gjort så fryktelig lenge nå.
Skal det Norske folk komme seg ut av kloa til storkapitalen må man kjempe på alvor, ALLE alternativer må ligge på bordet.

3 Likes

Så sant så sant Mari. :slight_smile:

Det eksisterer ikke noe fri fagbevegelse i Norge eller vesten.

Alle fagforeninger er kuppet av makta og infiltrert i kjent Jesuitt stil.
En fagforening som er for EØS er som jøder som er for gassing og konsentrasjonsleirer.

Lederen av Politiets Fellesforbund Arne Johannessen gikk ut og advarte om infiltreringen av fagforeningene, selv var han forsøkt rekruttert en rekke ganger.
Som han selv sier så var det ikke personen Arne Johannessen de ville ha med i Frimureriet, men derimot stillingen hans.

1 Like

Besynderlig hvor mange frimurere som var involvert i 22/7 og div undersøkelseskommisjoner i ettertid

2 Likes

Bravo til Roy Riksvold og Arne Johannessen. Det er tydeligvis to av de sjeldne som ikke kan kjøpes eller på annet vis forføres inn i korrupsjon.
Det bør jaggu bli etterforsket hvem i politietaten, PST, påtalemyndighetene og domstolene er medlem av brorskaper. For ikke å glemme politikere.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.