Nyheter MDTV Forum Om Doner

Entra fra samfunnseiendom til Wall Street?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/entra-fra-samfunnseiendom-til-wall-street/

Selskapet Entra ASA forvalter Nasjonalbiblioteket, Posthuset i Oslo, Litteraturhuset i Oslo, Tukthuset og Rockheim i Trondheim og Media City i Bergen, samt nesten 120 andre viktige bygg i Norge. En gang var det 100 prosent eid av staten, nå selges de siste restene ut og kanskje havner de hos en tidlligere svensk sosialdemokrat og eiendomsspekulant,…

5 Likes

Her har en annen “svenske” kasta seg inn og bydd noe over. Sett det før? :wink:
Til “faffa” Wallstreet skal det…
Screenshot_20201126_090132
Oljefondet (også medlem av :dollar: Manhatten :heart: Swingers :dollar:) eier pr. 31. des 19, 2,1% av Castellum

1 Like

Og Høyre vil selge seg ned i Equinor fra 70 prosent statlig eierandel i dag til 50 prosent. Nedsalget i landets aktiva til global storkapital pågår her i Norge som i alle andre land. Vannkraften kontrolleres nå av ACER, og høyrepartiene vil fjerne hjemfallsretten. Samtidig godkjenner regjeringen mange retts-akter fra EU hver uke, og Norge blir mer og mer en del av et EU det Norske folk har sagt nei til to ganger.

Storkapitalens MSM unnlater å omtale at Norge selges ut bit for bit ,og suverenitet og råderett over eget land forsvinner uten at et politisk uinteressert folk forstår konsekvensene. Globalismen, hvor alle land etterhvert blir bare en del av et globalt frihandelsområde hvor kapital, arbeidskraft, vare og tjenester flyter fritt, har en skremmende rask fremdrift over hele verden bare med lokale tilpasninger, de som går bare litt langsommere frem her i Norge.

Det norske folk, som har blant de aller mest forgjeldede husstander i verden i en tid hvor en ikke bør ha gjeld, befinner seg midt i The Great Reset, hvor nedstengningene finansieres med enorme lån til WB og IMF. Under den konstruerte korona-krisen har nasjonenes gjeld steget skyhøyt, og bankkartellene som er kreditor og eier av gjelden, kan om ikke lenge utforme sitt nye økonomiske system med et kontantfritt samfunn og digital valuta som de vil, det vil også skje her i Norge.

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 6 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.