Nyheter MDTV Forum Om Doner

Energistrategien som lurer alle?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/energistrategien-som-lurer-alle/

Av Odd Handegård. Når Alcoa Norge i Mosjøen nylig har inngått en langsiktig avtale om å kjøpe strømmen fra det planlagte, «tyske» vindkraftverket på Kvaløya (Tromsø) i 15 år, så skyldes det ingen spesiell interesse for norsk vindkraft. FORMELT SETT skal smelteverket i Mosjøen bruke vindkrafta, men i praksis er det noe helt annet som skjer.…


#2

Det er et spørsmål som plager meg, så jeg kan like godt ta det opp her.

Hvordan kan det ha seg at Hiroshima og Nagasaki kunne bygges opp så raskt, når det ikke bor folk nær Tjernobyl ennå?


#3

Det som skjer er at det foregår samkjøring mellom vindkraft og vannkraft i det nasjonale kraftsystemet og hvor vannkraften er såkalt balansekraft som veldig raskt kan skrus av og på avhengig av behov. Problemet med ustabilitet vil oppstå når det blir for mye vindkraft i forhold til vannkraft i Norge. Også derfor er det viktig å forhindre at det bygges ut for mye vindkraft i Norge. Vindkraft er subsidiert i inntil 15 år av norske myndigheter og strømleverandøren kan derfor tilby gunstige priser i inntil 15 år. Og når det ikke blåser så vil altså strømmen komme fra vannkraft istedenfor fra vindkraft (og når det blåser kan man redusere forbruket av vannkraft), men dette er hele poenget med samkjøring.


#4

Godt å ha deg til å holde øye med dette Handegård. Takker så mye!

Forøvrig legger jeg merke til at Establishments oppfatning av intelligensnivået hos oss i "husstandene" setter stadig nye rekorder.

Tidligere var det slik at ekstra avgifter ble lagt på produkter som ikke var så bra. For eksempel diesel og bensin. Vi i husstandene ble bedt om å godta det som en logisk løsning fordi det da ble dyrere å belaste miljøet.

Så ble vi bedt om å se det logiske i godta avgifter på strøm fra vannkraft fordi vannkraft er bra for miljøet.

Nå tilbyr el-leverandøren min meg å kjøpe slik hydro-El bare jeg betaler den nødvendige avgiften. Elektronene fra disse kraftverkene kan jeg så håpe finner veien til lyspærene mine. Det vil si etter samme prinsippet som om jeg betaler for en vill-laks i Finnmark, noen slipper den ut i nærmeste oppdrettsanlegg og jeg kan håpe det er den jeg har fått tak i når jeg kommer hjem fra fiskedisken på Meny her nede.

Nå har Establishment endret oppfatningen av intelligensnivået i husstandene på nytt. Jeg får det samme strålende tilbudet på ekstra dyre elektroner, men det er ikke lenger noen vits i å sitte håpefull ved lyspærene mine. De elektronene jeg blir tilbudt å betale ekstra for er allerede utenfor landegrensene.

Jeg er nokså spent på fortsettelsen. Hva med framtiden for det rene norske ferskvannet? Det blir selvsagt avgift på det etter som det er sunt. Men skal det gå i samme ledning som retur-vannet, det fra renseanleggene for husholdningene nede i Europa? Det blir antagelig avgift på det også, i gjennomsnitt er det brukt ca. 7 ganger allerede og er ikke sunt. Viss jeg betaler ekstra-avgiften, den for det sunne, kan jeg da håpe å finne igjen et H20-molekyl fra den norske fjellheimen ved springen her dersom jeg er tålmodig? Som representant for en alminnelig husstand er jeg forberedt på å måtte anstrenge meg en hel del for å forstå disse tingene når de kommer. I mellomtiden drikker jeg vann alt jeg orker.