Nyheter MDTV Forum Om Doner

Energi- og klimapolitikk – er vi i ferd med igjen å bli lurt trill rundt?

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/energi-og-klimapolitikk-er-vi-i-ferd-med-igjen-a-bli-lurt-trill-rundt/

Av Odd Handegård. Debatten om vindkraft det siste halvåret, har resultert i vedtak om at den lokale innflytelsen ved foreslåtte utbygginger skal bli noe bedre (i alle fall i teorien), og at aktuelle vindkraftkommuner bør kunne tjene litt på evt. utbygging. Foreløpig er det er uklart om de lokale inntektene skal komme gjennom statsbevilgninger eller…

5 Likes

Når man ikke klarer å senke forbruket så senker man forbrukerne, dette vil GMO vaksinen fikse :slight_smile:

PROFESSOR DOLORES CAHILL: WHY PEOPLE WILL START DYING A FEW MONTHS AFTER THE FIRST MRNA VACCINATION

3 Likes

Vi ble lurt trill rundt første gang når vi oppga selvråderett og suverenitet over vannkraften med å skrive under ACER, som gjør fellesgodet og engang felleseiet til en del av et europeisk kraftmarked. Strøm fra norske vannkraftverk føres med kabler til kontinentet, hvor kraft-spekulanter kan tjene mye mer på strømmen enn om den hadde blitt i Norge.

Vindkraften er historien om et folk som blir lurt igjen, vi har gitt fra oss pålitelig og rimelig vannkraft i bytte for upålitelig og utilstrekkelig vindkraft, og vindkraft-baronene får store subsidier gitt av politikere som vil kutte i subsidier for landbruket som gir oss maten vår.

Dette er globalisme, landets aktiva som ble eiet av folket overtas av storkapitalen, og selges der de får mest profitt. Mens vi er inne på energi, Høyre vil selge ned statens andel av Equinor fra 70% til 50%. Etter litt etter litt metoden, og MSM unnlater å gi det førstesideoppslag. Norge selges ut bit for bit av storkapitalens politikere, og et folk holdt uvitende av MSM vil ikke forstå konsekvensene før det er for sent.

8 Likes
  • av inkompetente, landsforædende karrierepolitikere.
5 Likes

Det opereres med ulike tall for framtidig forbruk og produksjon fra ulike aktører, og når man snakker 30 år fram i tid blir alle slike prognoser usikre. F.eks kan det godt hende at verden plutselig finner ut om 10 år at vi ikke står foran en global oppvarming likevel og “fossile energikilder” blir stuereint igjen. Kan hende vi også står foran en nedkjøling i stedet for oppvarming, og at det blir opprør dersom folk fryser i stuene sine fordi de ikke har råd til å fyre f.eks fordi fossile energikilder er forbudt. Ikke vet jeg; poenget er at langtidsprognoser bare blir teoretiske fordi det er så store mengder forutsetninger man ikke har kontroll over.

Elefanten i rommet for Norges del mener jeg er prisen på strøm særlig men også andre energikilder. Den første vil påvirkes av både vær, vind og hvor mange uvekslingsforbindelser vi har med utlandet, men også politiske avgjørelser. Totalt sett, slik det legges opp til i Regjeringens “Klimakur 2030” ser det ut til at energibruk skal beskattes langt hardere enn i dag for å få ned forbruket. Ifølge den samme Regjeringen skal dette kompenseres med at andre avgifter skal settes ned. Èn ting er at vi antagelig ikke kan stole på dette, man sa det samme da momsen blei innført. En annen ting er at prisen på energi er basis for nesten alt mulig annet vi gjør. Billig og forutsigbar energitilførsel har vært forutsetningen for vår voldsomme levestandardøkning fra selvhusholdningssamfunnets tid som begynte å se sin ende på slutten av 1800-tallet og til nå. Rokker man ved dette vil levestandarden vår gå ned og forskjellene blir større tror jeg. Det er nok mange som tror at teknologien skal redde oss, men jeg tror ikke man kan gå utenom de fysiske lovene.

7 Likes

Denne ihuga matematikeren var President Trumps rådgiver i klimaspørsmål, noe som resulterte i at USA trakk seg fra Paris-avtalen. Her tar han for seg vindmølle-problematikken i et økonomisk perspektiv.

Lord Christopher Monckton – The Economics Behind Windmills:

4 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.