Nyheter MDTV Forum Om Doner

Endelig: Det militær-industrielle komplekset styres nå av kvinner


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/endelig-det-militaer-industrielle-komplekset-styres-na-av-kvinner/

Den borgerlige feminismen har oppnådd sitt definitive gjennombrudd, og det feires i USAs mainstream media: Kvinner er nå toppsjefer i det militær-inustrielle komplekset. Caitlin Johnson kommenterer: Medier som MSNBC og Politico har kjørt entusiastiske overskrifter med titler som «Det militær-industrielle komplekset drives nå av kvinner» og «Hvordan kvinner tok over det militær-industrielle komplekset». Tydeligvis er…


#2

Caitlin Johnstone er fæl da. EU-tilhenger og ekstrem feminist.


#3

Siden det alltid er viktigere for feministene å gjøre alt menn gjør enn at det som gjøres er positivt, foreslår jeg at kanskje menn skulle slutte å søke så mye makt og krige så mye, i stedet for at damene tar etter menn på alle områder. Bringe likestillingen ned på et mindre voldelig nivå av liv.

Men det er vel antagelig fremdeles ikke aktuelt. Og det er klart, da er jo åpenbart det nest beste at damene erobrer atomknapper de også, siden de jo er langt mer rasjonelle og med is i magan året rundt enn menn. Og di.


#4

Fabelaktig idé!

Mener du virkelig dette? Eller er du litt ironisk her? Jeg synes rasjonalitet og irrasjonalitet virker rimelig jevnt fordelt på kjønnene. (Altså: De fleste - kanskje alle - er lallende irrasjonelle uansett kjønn!). I det hele tatt er det nokså - eller egentlig helt - umulig å generalisere egenskaper hos så store grupper (bortsett fra min egen generalisering i parentes, naturligvis, den står klippefast!). Men jeg antar vel egentlig du er enig i det.

Som en kuriositet kom jeg her forleden over en større studie som kun fant noen få og svært svake trender når det gjaldt strukturelle forskjeller i menns og kvinners hjerner, men det var store overlapp og veldig få som hadde helt “kjønnstypiske” hjerner. Når forskerne studerte kjønnsstereotyp atferd, fant de enda mindre av dette (men her lurer jeg jo veldig på tolkningene og definisjonene deres):

Men når det er sagt, er jeg av dem som antar at forskjellig hormonspeil (og også hvilke hormoner vi utsettes for i fosterlivet) antagelig har en del å si for hvordan vi blir, sammen med en del andre faktorer.

Det som overrasket meg mest var følgende: “On average, for example, men tend to have a larger amygdala, a region associated with emotion.” Kanskje du har rett i at kvinner er mer rasjonelle enn menn likevel, da, om dette stemmer? Skjønt også disse forskjellene var små, fant forskerne, og utviklingen av amygdala påvirkes også av miljøet.


#5

Rasjonalitet er kraftig overvurdert. Og jeg mente vel egentlig mest at damer i hvert fall ikke er det spøtt mer rasjonelle enn menn, så det var ironi, ja. Det var også en hensikt, tongue-in-cheek, å antyde noe om månedlige faser av særs irrasjonell stemning, men jeg kan uten videre slå fast at det ikke fritar menn for å være lallende irrasjonelle, og på gode/ dårlige dager kanskje slå damene der også, iom. at de ofte har tyngre objekter å pælme rundt seg enn damer når det først klikker.


#6

Verdensøkonomien styres ikke av kvinner.
Leser man Peter Phillips nye bok “Giants: The Global Power Elite”, så finner man ut hvem som styrer.

Foredrag på 60 minutt med Peter Philips om "The Global Power Elite"


#7

Mulig du vil finne denne lille podcastserien interessant. Jeg gjorde i hvert fall det:


#8

En del forskning konkluderer faktisk med at PMS er en myte, eller i alle fall at de ikke kan påvise slike trender, mens en del annen forskning (og denne tror jeg personlig mer på) finner at slike symptomer eksisterer, men kun hos et svært lite mindretall (opptil ca 10 % ) av kvinner i fertil alder - Men når det gjelder virkelig sterk grad av premenstruelle emosjonelle forstyrrelser, blir dette funnet kun hos noen ganske få prosent (jeg har sett tall som sier ca 3 prosent) av alle kvinner: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20449618


#9

Jeg fikk feilmeldingen “403 Permission Denied”, så får ikke hørt den.

Edit: Plutselig funket det igjen etter at jeg gikk in på hovedsiden til “The curious ape” [!] og aksepterte cookies (før det fikk jeg ikke åpnet noen lenker derfra).


#10

Det tenkte jeg også …


#11

Auda. Den spiller utmerket her. Hvis du vet hvordan du sletter browser cache’en din, så prøv det. Det vil muligens løse problemet. Evt. restart maskinen, det medfører ofte en sletting av caches, dersom det ligger utenfor teknisk kompetanse å slette manuelt.

Ressursen (lydfila) er i hvert fall hverken beskyttet eller regionsavhengig. Du kan forsåvidt også laste den ned til egen maskin. Si fra hvis du vil ha bistand, så kan vi ta det i en PM, evt.


#12

Her tror jeg temmelig sikkert at vi er inne på et eksempel på en viss grad av selvoppfyllende påstander. Jeg antar at en utbredt forestilling om PMS’ens natur av enkelte kvinner brukes i menstruasjonsfasen som amnesti fra vanlig, mer eller mindre ubevisst selvsensur og -kontroll mht. å la enhver impuls til utblåsning få lov å føre til handling.


#13

Amygdala påvirkes ikke av individets miljø, men kan bli påvirket av miljøet det genitiske opphavet oppholder seg i. Prefrontal Cortex derimot som begynner å utvikle seg i 5 års alderen og som kan være ferdigutviklet i 30 års alderen er derimot svært påvirket av miljøet. Kort fortalt så kan man si at hver gang Amygdala setter i gang en fight/flight respons så slutter Prefrontal Cortex å vokse.


#14

Det er mange studier som viser at utviklingen av amygdala, både størrelse og funksjon, påvirkes av stress tidlig i livet hos dyr. Hos mennesker spriker studiene litt mer, antagelig mest fordi man ikke kan lage slike grufulle eksperimenter med menneskebarn som man gjør med dyr. Dert er likevel sannsynlig at vi likner andre dyr på dette området.


#15

Hvilke endrede funksjoner er det her snakk om?


#16

(…) _i motsetning til forlengst vedtatte vitenskapelige sannheter, er emosjonell stil delvis en følge av aktivitet i hjerneregioner som er involvert i erkjennelse, fornuft og logikk – funksjoner som lærebøkene sier har like lite med følelser å gjøre som epler har med blekksprut.

Dette har kommet som et sjokk på dem som mener at erkjennelse (av mange psykologer og nevrologer regnet som den mest opphøyde menneskelige egenskapen) og følelser (ansett som en laverestående, nesten dyrisk egenskap) opererer på helt adskilte og uavhengige hjernekretser_

Link;
http://www.aftenposteninnsikt.no/4-april-2012/følelser-20


#17

Eks:
“The amygdala is vulnerable to stress-dependent disruptions in neural development. Animal models have shown that stress increases dendritic arborization leading to larger amygdala volumes.”


#18

Det er nesten ikke noe poeng å lese slik forskning, da forskerne skriver det som gjør at de får mere penger til å forske, og da kommer alle de politisk korrekte hedersordene, selv om forskningen viser det motsatte om du finleser studien.


#19

Interessant! Og egentlig veldig oppløftende.
Jeg har selv gode erfaringer med oppmerksomhetsmeditasjon/innsiktsmeditasjon.
Men det han beskriver er nok ikke like enkelt for alle. Noen mennesker har f.eks. problemer relatert til utviklingen områder av hjernen som har med implementering av rasjonelle erkjennelser å gjøre. Jeg husker ikke detaljene her lenger, og orker ikke grave dem fram, men mener muligens det både gjelder ADHD/ADD og enkelte personlighetsforstyrrelser.


#20

dogfulness