Nyheter MDTV Forum Om Doner

Enda flere digresjoner

Den ligger på youtube:

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.