Nyheter MDTV Forum Om Doner

Enda et gjennombrudd i kampen om Idlib?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/enda-et-gjennombrudd-i-kampen-om-idlib/

Den syriske hæren og deres allierte er midt i en offensiv for å frigjøre viktige deler av det sørlige Idlib fra terroristenes grep. Som vi skrev 19. desember 2019 tar denne offensiven sikte på å frigjøre den sørøstlige delen av Idlib fram til den strategiske hovedveien M5 som forbinder Aleppo med Damaskus. På bare fem…

1 Like