Nyheter MDTV Forum Om Doner

En sementgigant i krigen mot Syria


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/en-sementgigant-i-krigen-mot-syria/

Den tidligere norske etterretningsmannen Jacob Wærness spiller en sentral rolle som vitne i saka om at sementselskapet Lafarge skal ha finansiert terrorgruppa IS i Syria, sier den franske journalisten Matthieu Fauroux til NRK. Ut fra de forklaringene Wærness sjøl har gitt både i intervjuer og i sin egen bok om tida i Syria er det…


#2

Her hjemme har vi tv aksjoner, operasjon dagsverk og bistandsbudsjettet. Hurrra for de som gir! Det å ikke ville vite hva pengene går til er ikke det samme som å være uskyldig. Statene i Europa holder altså rettsaker for enkeltpersoner som er involvert i støtten av terrorister mens de selv går fri. Er alle disse fremmedkrigerne som reiser fra Norge hjulpet av noen i det offentlige her? Ettersom staten støtter jihadistene der nede og så mange har reist er spørsmålene mange og betimelige. Man kan heller ikke underslå at for meg virker det som mange i statsapparatet har mye å skjule. Man burde derfor gjøre som Kari J oppfordrer til, nemlig å stille spørsmål til politikerne i nærområdet. Skulle gjerne hatt hjelp til en smørbrødliste av spørsmål som alle kunne bidratt med. Kanskje får vi noen av dem til å tenke selv eller hoppe av sirkuset?


#3

Wærnes opplyser han var med på å smugle pansrede kjøretøy inn fra Libanon til Syria. Hva skulle disse brukes til? Han hadde også “kontor” i Damaskus fra hvor han drev, som han selv sier, å kartla checkpoints


#4

Jeg skulle ønske at mye av det du graver fram hadde kommet enda mer ut til offentligeten. Folk løfter ikke de essensielle problemstillingene. For hvordan skulle krigen ha gått fremover for jihadistene uten “verdenssamfunnets” hjelp med logistikk, penger, våpen, eller rekruttering? Hvis bare en av dem hadde uteblitt hadde alt dette falt sammen.