Nyheter MDTV Forum Om Doner

En revolusjon i militære spørsmål

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/en-revolusjon-i-militaere-sporsmal/

USA har ført minst ni kriger i det 21. århundret og kan ikke notere seg for en eneste seier, enda krigene er ført mot militært underlegne motstandere. Samtidig forbereder Pentagon seg på å føre krig mot både Russland og Kina. Men utfra hva man har sett fra USAs strateger, er det mulig at de ikke…

2 Likes

Det store spillet tilsier at de vil bli rasert uansett, da Kina vil kvitte seg med en konkurrent som kan bli farlig i fremtiden, så USA kan like så godt gå til krig nå, og håpe at de klarer å rasere motstanderen mer, og derved bli den “vinneren” som tvinger resten av verden til å bygge dem opp, om ikke de ubombede også vil se sine hovedsteder redusert til rykende ruiner.

Vi har hørt Trump, Putin og Xi har en hemmelig overenskomst, for å unngå VK3
De kjenner til at noen planlegger VK3 … en fortsettelse av VK1 + VK2
Phil Schneider snakket om en “svart hær”

VK3 dreier seg ikke om at USA skal vinne. Målet for Soros er at USA skal legges i grus.
Soros er igjen topp i Vatikanet. USA står i veien for NWO. Marxister skjønner ingenting her.

biblical
QAnon post / link

På norsk: VK2 vil be søndagsskole sammenlignet med VK3

Proposjoner: “Borgerkrigen” i Guatemala 1980 tilsvarte 10 mill drap i USA. Borgerkrig i USA kan fort bli 20 mill døde

Japan VK2
Tap soldater = 2,100,000+
Tap sivile = 800,000 ??

Alle byer i Japan ble brannbombet. Til slutt var det bare Hiroshima og Nasaki igjen? Og så ble tapet “800,000” ??
Wikipedia er nazistisk

Interessant info
Filmen “Cold Case Hammerskjøld” forteller at 5000 sør-afrikanske agenter opprettet “helsesenter” over hele Afrika (uten å ha noen helsefaglig bakgrunn) og startet “injeksering av afrikanerne med AIDS” (i kombinasjon med Smallpox vaksiner). De 5000 var “headed” av MI6 og CIA

2 Likes

En får det inntrykk av den privateide amerikanske krigsvåpen-industrien med kapitalforvaltnings-selskaper som største eiere, at det dreier seg ikke så mye om å vinne kriger, men å selge så mye våpen som mulig. Langsomme kriger som de kan trekke ut i det uendelige som feks Afghanistan, hvor de selv bestemmer militært omfang er ideelle kriger for dem.

USAs krigsvåpen-industri sysselsetter 3,2 millioner og har over 20000 underleverandører, og det gjelder å ha fulle ordrebøker til enhver tid, så eierne blir fornøyde med avkastningen på sine investeringer. Den drives altså som et hvilket som helst annet storkonsern med et krav om vekst fra sine eiere kapital-forvaltningsselskapene. Veksten må da komme av forlengelse av pågående kriger, nye langvarige lavintensitets-kriger og mer våpensalg gjennom høyere vedvarende militære spenninger verden over.

Trusselbildet mot USA som rettferdiggjør bruk av halve statbudsjettet for forsvars(angreps)industrien lager de selv, og formidles til den vestlige befolkningen fra deres eget propagandaapparat, vestlig presse og media, som eies av de samme eierne til krigsvåpen-industrien.

Industrien har forsvarsministere fra egne rekker som fra Raython og Boeing, og har hatt sine folk høyt oppe i forsvarministeriet helt fra de fant opp atombomben. Den enorme fortjenesten brukes blant annet til å kjøpe beslutningstakere som politikere som annen storindustri gjør.

Skal en krigsvåpen-industri ha private eiere og selv bestemme trusselbildet? Nei selvfølgelig ikke, men den alminnelige innbygger i den vestlige verden stiller aldri seg det spørsmålet, for MSM vestlig presse og media forteller det dem ikke, eiet av krigsvåpen-industriens eiere som de er.

Trump gikk til valg på “få slutt på disse uendelige krigene”. Idag ser amerikanerne gjennom spillet til Nancy Pelosi. DEM har nå holdningen at med mindre Trump blir stilt for riksrett vil de tape valget 2020. Jfr. det med Norge hvor 90% støtter DEM. Vi skjønner ingenting.
Jeg vil gjette at de fleste i Norge tror at US’s økonomi er verre stilt enn EU, mens tallene jeg fant var at USA hadde dobbel vekst av EU.
Trump er for fossil energi. Liberal vestkyst-byer som Los Angeles og San Fransisco rømmes idag pga. forfall. Fornybar energi med gigantiske batterier fungerer ikke. Los Angeles og San Fransisco er hva Norge etterstreber.
Jeg så en beregning som viste at solpanel på taket kjøpt inn 2011 (solstat San Fransisco) trengte 9 år for å bli break even.

Med den enorme økningen i militært materiell som nå har datastyring, det gjelder nå alt tyngre materiell, er sjansen for at en storkrig utløses av en teknisk feil som for eksempel på et radaranlegg mye større enn før. Nå som USA saboterte avtalen som begrenset bruk at mellom-distanse atomraketter, øker faren for at en atomkrig sterkt.

Melder et radaranlegg ved en teknisk feil om et rakettangrep, vil beslutnings-tiden om et gjengjeldelses-angrep skal iverksettes av Russland og Kina kortes ned fra minutter til sekunder, for USA/NATOS atomrakett-batterier vil stå bare noen mil fra russiske og kinesiske landegrenser.

Vi vet nå at verden var minutter fra atomkrig på 60-70-80 tallet, men rett mann på rett plass til rett tid forhindret katastrofen med modige beslutninger. Men da hadde de minutter på avgjørelsen, idag blir det ofte sekunder ved teknisk feil, eller atomkrigen utløses av programmeringsfeil av feks kunstig intelligens som feiltolker radarsignaler.

Til enorm fortjeneste for den multinasjonale legemiddelindustrien, for AIDS medisin dags-dosene koster bare noen kroner å fremstille, men ble solgt/selges for flere hundre kroner. Noe av det mest innbringende for Big Pharma siden AIDS-epidemien startet, og det er lenge siden.

Det er folk som passer på jorden. Det er ikke vi som har det siste ordet her. Ballistiske atomraketter godtas ikke.
Som offiser ved amerikansk rakettbase fortalte:
-Ingenting virket
Disse folkene er tankelesere. De følger med Trump og Putin. Ingenting blir ved tilfeldighet.
Det er mange raser som gjør krav på jorden. Vi er den minst utviklede av disse rasene.
I slike tilfeller som Fukushima vil de nøytralisere radioaktivitet. Det kan de også.