Nyheter MDTV Forum Om Doner

En postapokalyptisk fremtidsdystopi

Til å begynne med var det greit med lockdown nummer tre. Det var greit fordi de rike ikke ble rammet. Media skrev ikke noe negativt om restriksjonene, for mediefolk ble ikke rammet. Politikere og byråkrater ble ikke rammet. De rikeste tjente seg rikere, og bankfolk og finansfyrster hadde gode dager. Den farmasøytiske industrien hadde rekordomsetning, og produsenter av antibac og munnbind hadde aldri tjent så mye penger.

Men så skjedde det noe. En kjedereaksjon kom til syne. Konkursene i flybransjen, i reiselivet, i hotell- og restaurantbransjen, begynte å få konsekvenser også i resten av økonomien. Det ble uro på børsene, og noen av de største bankene begynte å slite. Privatpersoners gjeld hadde vokst til astronomiske nivåer, og bankene hadde drevet med kjøp og salg av denne gjelden. De hadde lagd strukturerte spareprodukter og andre finansinstrumenter av den. Derivatmarkedet vaklet. Store investorer mistet tillit til statsobligasjoner og aksjer, og søkte en trygg havn i kryptovaluta. Det ble en rekke store krakk på børsene. Nasjoner hadde tatt opp gigantiske kriselån hos Det Internasjonale Pengefonget, for å betjene de skyhøye sosialutgiftene massearbeidsledigheten hadde resultert i. Nå ble disse kriselånene misligholdt, og landene ble satt under administrasjon av IMF og Verdensbanken. World Debt Reset Program ble presentert for offentligheten, og privatpersoner fikk tilbud om gjeldssanering, mot at de frasa seg all rett til å ha private eiendeler. Folks eiendom ble beslaglagt av den internasjonale storkapitalen. I Norge ble millioner av kubikkmeter bygningsmasse revet på kort tid, for å gjøre plass til asylmottak, testfasiliteter og karanteneleire. Mange fikk bivirkninger av vaksinene, bivirkningene ble omtalt som «covid-21», og ble brukt til å legitimere flere og strengere restriksjoner.

1 Like

Amerikanske leiesoldater rykket inn i Europa og tok kontroll over kontinentet. De håndhevet lov og orden på vegne av IMF. Milliarder av fjærkre ble slaktet etter at «smitte ble oppdaget» i fjøsene. Millionvis av svin, storfe og småfe ble slaktet etter at smitten angivelig hadde spredt seg også til disse besetningene. Alle hunder, katter og andre husdyr ble slaktet fordi også disse dyrene utgjorde en «smittefare» og en «trussel mot folkehelsa». Koronaavdelingene på sykehusene var tomme, og det var underdødelighet i alle land. Begravelsesbyråer fikk økonomisk støtte for å overleve. Konspirasjonsteoretikere og andre «terrorister» ble internert i konsentrasjonsleire. De var regnet som «smittet», de utgjorde en «helserisiko», og de forble internert helt til de lot seg vaksinere.

Det var slik det startet.

I årene som fulgte ble verdenssamfunnet transformert. Hundretusener av mennesker døde av senskader fra vaksinene. Enda flere fikk livsvarige og alvorlige sykdommer. Millioner av mennesker strøk med under restriksjonene. Den globale politistatens metoder for å overvåke og kontrollere, ble mer utspekulerte og ekstreme. Over hele verden ble det hungersnød og elendighet. Kriminaliteten kom ut av kontroll. Kannibalisme ble utbredt. Mat ble en sjeldenhet og et luksusgode kun de rikeste hadde råd til. Gigantiske multinasjonale korporasjoner fikk kontroll over nasjonalparker og naturressurser. Statsoverhoder ble detronisert, nasjonalforsamlinger ble satt under administrasjon. Infrastrukturen forfalt, hurtigere og hurtigere. Kollapsen akselererte. Kriminelle bander tok kontroll over hele verdensdeler. Politifolk og soldater gjorde mytteri.

Så traff asteroiden.

1 Like

Den var på størrelse med en skyskraper, og veide 3,22 millioner tonn. Den landet i Atlanterhavet, og forårsaket en tsunami som var flere hundre meter høy, og som skylte inn over kystene i Europa, Vest-Afrika og Nord- og Sør-Amerika. Dusinvis av millionbyer ble ødelagt på et øyeblikk. Millioner av mennesker strøk med i løpet av minutter. Varmen og sjokkbølgene fra sammenstøtet drepte ytterligere noen hundretalls millioner mennesker de neste minuttene. Mennesker, bygningmasse og hele nasjoner ble pulverisert. Millioner av kvadratkilometer med skog ble satt i brann. Sammenstøtet hadde i tillegg forårsaket en serie kraftige jordskjelv, vulkanutbrudd og kontinentalplateforskyvninger, som drepte bortimot en milliard mennesker de første dagene etter nedslaget. Nye bergarter ble skapt, og nye fjellkjeder oppsto på havbunnen rundt krateret. Selve planeten ble geografisk omformet på noen måneder, nye landmasser steg opp av havet, nye kontinenter begynte å ta form. De magnetiske polene var i bevegelse.

Årene som fulgte ble preget av en asteroidevinter, en global nedkjøling som ga flere år uten sommer, med snø og is selv i tropiske strøk. Milliarder av mennesker døde i løpet av disse årene. Det ble bortimot umulig å produsere mat.

Da jeg ble født, 22. mars 2023, var det kun 3,3 milliarder mennesker i live på jorda. Mitt første leveår døde ytterligere et par milliarder. Da jeg feiret tiårsdagen min i 2033, var kun 322 millioner mennesker i live på planeten vi hadde elsket så høyt. Ti år senere var det antageligvis bare 33 millioner mennesker som klamret seg fast til noe som kunne minne om en slags eksistens, i ruinene av en sivilisasjon hvor naturen nå, omsider, var i ferd med å gjenvinne kontrollen. Langsomt smeltet isen, og alger, lav og mose vokste frem fra glattskurte svaberg som hadde vært dekket av kilometertykke isbreer. Så kom gresset tilbake, og bregner og trær vokste seg store. Småkryp og fugler kom til syne igjen.

2 Likes

Hvorfor betale for det?
“…leder till att alla värnpliktiga, oavsett förbandstillhörighet, direkt eller indirekt kommer att delta i krigsförbrytelser”.
Betryggende å høre.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.