Nyheter MDTV Forum Om Doner

En planlagt provokasjon mot Russland i Svartehavet?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/en-planlagt-provokasjon-mot-russland-i-svartehavet/

Den ukrainske provokasjonen i Azovhavet i november 2018 gikk ikke helt slik den svært upopulære presidenten Petro Porosjenko hadd tenkt. Det ble ingen internasjonal konfrontasjon og det ble ikke en så omfattende unntakstilstand som han hadde foreslått. Det betyr ikke at han har gitt opp. Det svirrer stadige rykter om at en ny og alvorligere…


#2

Igjen dokumenterer Steigan sin totale mangel på politisk analyse (les: politisk forståelse). Når han noen dager ikke har politiske synspunkter å slå i bordet med på andre geografiske områder, dukker utslitte påstander om Ukraina opp i bloggen. Og som jeg har sagt tidligere: Steigans usanne påstander blir ikke mer sanne, selv om de repeteres, henviser til Kremls propaganda eller artikler skrevet av vestlige “professorer” betalt av Kreml eller rett og slett Steigans usanne fortolkninger av politiske situasjoner, som i denne artikkelen.
I et forsøk på å bygge opp en mer objektiv forståelse av situasjonen knyttet til aksjonene i og utenfor Azov-havet, vil jeg utfordre Steigan - og forumet - på følgende:

 1. Var det riktig av Putin å bygge bru over Kerch-stredet, etter at det internasjonale samfunn hadde slått fast at Krim er ulovlig annektert av Russland, og at Ukrainske myndigheter ikke har akseptert byggingen?
 2. Etter at brua ble bygd, begynte Russiske marinefartøy å borde kommersielle Ukrainske lasteskip på veg til / fra de Ukrainske havnebyene Mariupol og Berdyansk. Dette er i strid med avtalen mellom Russland og Ukraina signert i 2004. Blokkeringen av skipstafikken varer i opp til flere døgn og har en svært negativ effekt på økonomien til Europas fattigste land Ukraina. Oppfatter du denne bordingen som ikke-provokativ? Og er du enig i at det er fornuftig å svekke Ukrainas økonomi på denne måten?
 3. Synes du det er greit at Russland gjennom bygging av brua, nå oppfatter Azov som et innhav i Russland med full rett til å kontrollere og blokkere trafikk fra Ukrainas kyst i Azov?
 4. Hvis du er positiv til disse Russiske “tiltakene” i sin imperialistiske politikk (den såkallte ostehøvel-pol.) forstår jeg at du mener at Ukraina provoserer. Selvsagt skal man ikke provosere for å hevde sin rett til territorier man har råderett over etter folkeretten. De facto agerer Russland nå som om de er eneeier av Azov.
 5. Den Russiske beskyting av Ukrainske marinebåter i november, ble utført da disse var i internasjonalt farvann i Svartehavet (ref. bl.a. Bellingcats koordinater), med tilhørende bording, fengsling av 24 mannskaper inklusive sivile på taubåten, og arrest i båtene. Dette var en ren krigshandling og mannskapene har bedt om å bli behandlet som krigsfanger, for å ungå tortur. Men i dine politiske øyne er jo ikke dette engang en provokasjon. Og husk det, Steigan: selv om jeg ikke er noen supporter av oligarken Poroschenko og hans innføring av “Martial Law” i 30 dager, så mener jeg faktisk at et selvstendig land, som har blitt angrepet av Russland på 3 fronter (Krim, Donbas og nå Azov, samt at vi forventer et 4. angrep mot kyst-stripen i Azov for å sikre landfast tilgang til Krim) har rett til til å reagere - og be om internasjonal støtte mot imperialisten.
  Jeg forventer heller ikke denne gang at du selv svarer, men regner med en del kommentarer.
  Uansett: i diskusjonen om Ukraina og dets rett til å styre i eget land, så er ovennevnte spørsmål faktisk mer viktig enn at du gang på gang forsøker å stemple landet som nazistisk fordi vi her i Ukraina også har hatt vår Arne Myrdal.

#4

Slike surfer som deg bidrar til at venstresidens argumentasjon trekkes ned i søla. Du åpenbarer for andre din totale mangel på kunnskap (smurfenivå), total mangel på anstendighet, samt total mangel på kunnskap. Hadde du bare hatt et snev ov ovennevnte kvaliteter, samt fjernet din nesegruse hyllest til Steigan blogg, kunne du starte på folkeskolen, og lære deg litt om livet og politikken. Videre kommentarer unødvendig.


#5

CIA-troll eksisterer alltids, likeledes russiske sådanne. Men: Man kan være enig eller uenig med Olaf så mye man vil, men noe troll, hverken CIA eller noe annet slags troll er han da for kølsvarte selvfølgelig ikke. Skjerpings. Ut i frisk luft nå.


#7

Du kunne jo prøve å lese hva jeg skriver, før du begynner å stemple, herr Smurf. Je skriver om Ukraina, et land jeg synes du burde besøke, slik at du kan gjøre deg opp en selvstendig mening om det jeg skriver om - og som var temaet for Steigan innlegg. Forøvrig: ikke flere kommentarer


#8

Du kan løpe etter Steigan, så mye du vil Olaf. Det er tross alt for oss du spiller.


#9

Problemet Olaf er at du har stilt deg på feil side! Hvis du hadde tatt deg tid til å foretatt en noen lunde grundig vurdering av de dominerende politiske kreftenes stilling i verden, så ville du ha sett at det er ikke USA og EU som er på offensiven og som har størst vitalitet og kraft. Maktvippepunket er allerede skjedd: Sør øst Asia med Kina i spissen, dreier nå initiativet over til seg selv og i denne prosessen har Russland for lenge siden valgt å stille seg sammen med Kina. Handelskrigen som nå utspiller seg er bare en nødvendig del av denne kampen. USA vil tape denne handelskrigen, en viktig faktor her er at Kinas produktivktefter og politiske styringen, er overlegen. En omfattende storkrig kan ingen vinne og det vet også realpolitikerne i USA. Handelskrigen og en masse provokasjoner er et av de få våpnene de har igjen for å hindre maktendringen, et fåfengt forsøk! Olaf, du har valgt side og dessverre feil side, USA og EUs side. De fornuftige realpolitikerne i Ukraina, forstår og vil forstå, at det umulig er en god politikk, å lage seg til en uforsonlig fiende av Russland. De er nære naboer og har store kulturelle likheter, i tillegg så vil de vinne på å holde seg maktnøytrale, inntil de ser hvem som vinner. EU har faktisk ingen ting å tilby det store flertallet av fattige Ukrainere, bare som svært billig arbeidskraft, noe som vil virke til at motsetningene blir skarpere mellom dem og EU landenes egne arbeidsfolk. Frankrike kan være et eksempel, et av EUs rikeste land, med en fortvilet og rasende arbeiderklasse. Olaf du har valgt feil side i denne kampen og det er greit, men du trenger ikke bruke så mye energi for å mene noe annet. Ukraina blir sjølstendig uten din eller min hjelp. Akkurat den prosessen går sin gang, og den vil Russland akseptere! Vi drap sannsynligvis Svenskekongen men vi er venner i dag! God jul og godt nyttår! :wink::sun_with_face:


#10

God kveld. Takk for et mer “to-the-the-point” svar enn denne smurfen. I tillegg til temaet Steigan tar opp, legger du til et mer overordnet perspektiv. Greit nok. Og jeg skal forsøke å svare på om hvorfor jeg har valgt “feil” side.

 1. Jeg har hverken valgt NATO eller EU. Men Ukraina har forsøkt å velge denne veg, og jeg kan forsøke å gi svar på hvorfor. Ukrainas valg. Primært ønsker landet sterkt en selvstendig og demokratisk utvikling, i motsetning til sin nabo i nord-øst. Ukraina mener at kun gjennom fri handel med omverden kan det Ukrainske samfunn overleve. Derfor trenger landet sårt en demokratisk plattform. Landet kjenner så alt for godt til Moskvas imperialistiske politikk og evne til undertrykkelse. Putins forsøk på å stanse Ukrainas handelsavtale med EU, er et godt eksempel. Og når han følte at han ikke fikk gjennomslag, begynte han straks å bruke gass som våpen mot Ukraina. Men dette er allikevel peanuts i forhold til det Ukraina vet Russland kan finne på, dersom de får fullt overherredømme (se f.eks. Holodomor i 32-33, represjonene i 36-37 og de store deportasjonene av Tatarer og Donbas-grupper etter WW2. Tilsammen har Russland gjennom disse genocider og massakrer tatt livet av mer enn 10 mill. Ukrainere. Skjønner du da at folk i Ukraina ikke stoler på Russland? Og skjønner du da at folk er redde?
  Ukrainere har ikke noe generelt ønske om å bli medlem av NATO. Før 2014, var interessen for NATO særdeles lav. Men etter Russernes intervensjoner og de stadig større mobiliseringer vi nå ser på grensen til Ukraina (spesielt i Rostov og Kursk) gjør at landet søker militær støtte for å kunne fremstå som sterk nok til å forsvare sine grenser. I den sammenheng har landet inngått avtale med NATO, samt enkelte land for å kunne kjøpe våpen av dem. Ukraina har nå etter 2014, klart å mobilisere 250000 soldater, og med nye våpen tror jeg at landet skal kunne forsvare seg på bakken. Imidlertid har Russerne raketter som raskt kan slette landet. Og det er den egentlige årsaken til at de søker en strategisk beskyttelse gjennom NATO (ikke fysisk tilstedeværelse). Og dersom Russland hadde latt mitt kjære land være i fred, ville Outin sett at Ukraina aldri vil være noen trussel! Problemet er imidlertid Putins kongstanke om et Eurasia med ham selv i førersetet. Denne geopolitiske ambisjon er utmeislet av filosofen og ultranasjonalisten Alexander Dugin, smat Putins personlige rådgiver Surkin. Og i denne kongstanken utgjør Ukraina et særdeles viktig element, da de representerer store naturrikdommer, et formidabelt kornkammer og ansiktet mot vesten og Svartehavet. Derfor tror ikke Ukrainere at han vil gi seg før han har knekt Ukraina økonomisk og tvunget de inn som en vasall. Og i den sammenheng er NATO-avtalen viktig for Ukraina.
  Når det gjelder EU, er det et særdeles viktig marked for landet. Ukraina har veldig høye kompetanseressurser spesielt innen high-tec (hvilket langt overgår Russland). Det er nok å nevne Informasjonsteknologi og aviation med bla. Antonov - produsent av verdens største fly. Og Ukraina ser hvordan Polen og de baltiske stater har utviklet sin økonomi og sitt næringsliv gjennom tilgang til EUs inddre marked. Den vegen vil Ukraina også gå. Og gjennom større integrering med vestens næringsliv, vil også oligarkiet i Ukraina svinne hen (det er i alle fall håpet). Alternativet er kun tilbakevendign som vasall til Moskva og fortsatt undertrykking og utarming. Det burde egentlig ikke være så vanskelig å forstå. Et viktig moment i denne distansering fra Moskva, fikk vi nå gjennom beskjed fra Istanbul (Konstantinopel) om at Ukraina får egen patriark, ikke lenger underlagt Moskva-patriarken Kirill. Dette, som for oss virker å være en religiøs og symbolsk sak, er viktig for det Ukrainske folk. Gjennom denne “Tomos”, er alle bånd til Russland nå løsrevet; dvs. nå har ikke Putin lenger noe maktapparat overfor vårt land.
  Jeg håper at dette ikke ble for forvirrende. Og som sagt innledningsvis: Ukraina (og derved jeg) har ønsker om en mer vestlig og demokratisk utvikling, for å holde Putin ute og for å sikre egen velferd, ikke fordi vi elsker hverken NATO eller EU.
  Og med dette ønsker jeg også deg en god jul, og et nytt år hvor vi forhåpentligvis kan diskutere realpolitikk og slippe å oppleve særlig mer av det Nazi-tøvet som Steigan prøver å stemple Ukraina med. Det er i alle fall destruktivt.

#11

Ukraina under Porosjenko gjør svært lite for å svekke inntrykket av nazi-svermerier, men det er mulig Olaf tror at du må hate jøder for å være nazist?


#13

Olaf, husk at man spore opp hvor folk befinner seg ved hjelp av ip-adressen på din pc. Verktøy til å spore ip-adresser finner du på nettet. :male_detective:

Er du i Norge eller Ukraina nå, Olaf? :sunglasses:


#14

GOD JUL til alle debattanter, etterretningsagenter, påvirkningsagenter og klyngetroll! :slightly_smiling_face:

Og, may the marxistisk force be with you!


#15

Min IP-adresse finner du under Ukrainske adresser. Jeg bor i en by som heter Poltava. Den finner du i atlaset ditt :-). God jul til deg også, men uten ideologisk forankring. Ukraina er mer opptatt av å unngå fattigdom enn å leke sofaradikalere (som jeg kallte Steigan i min ungdomstid).


#16

Anne Brit: det er ikke jødehat alene som skaper nazisme, men en ideologi basert på at egen etnisitet (og forsåvidt også utvidet gjennom områdene seksuell legning, politisk eller religiøs tro) er overlegen alle andre, samt ønsket om å fjerne alle avvikere fra eget territorium). Og innen alle disse områdene har hverken Porschenko eller Hroysman (statsministeren - som selv er jøde) sagt eller forlangt iverksettelse av noen som helst diskriminerende statements. Prøv så å sammenlign status på alle disse områdene (og inkluder pressefrihet) med situasjonen i Russland, hvor vi opplever politisk baserte fengslinger (69 Ukrainere tatt i Ukraina og deportert til Russiske fengsler. Mange av dem journalister, bl. a. Sentsov). Homofile som blir banket opp, opposisjonspolitikere som blir drept (bl. a. Nemtsov) og avhoppere av ulike årsaker som blir drept eller forsøkt drept. Dette finner du ikke i ditt bilde av det “nazistiske” Ukraina. Og til slutt: nazisme kan defineres på mange måter. En av de som etter min mening ikke passer, fordi det er en fellesnevner for alle typer imperialister, er statlig aggressor: viljen og ønsket om å legge under seg andre land. Men heller ikke denne def. Typen passer for Ukraina. Derimot for vårt lands nabo i nord-øst. Dette var ikke ment å være et belærende innlegg fra min side, kun for å påpeke at nazi-stemplet som visse personer setter på Ukraina, er fullstendig feil. Så moralen er: det er alltid lurt å feie for egen dør.


#17

Hmmm … Morsomt! Siden du kan spore IP’en ikke bare til steigan.no, men også alle som kommenterer her i dette kommentarfeltet fra Discourse, ville det være veldig interessant dersom du kunne fortelle oss hvor denne maskinens IP for øyeblikket røper for deg at den befinner seg.

Jeg benytter ofte en VPN-tjeneste for å maskere mitt hjemmenettverks faktiske eksterne IP (de ulike enhetene på nettverket sine individuelle, interne IP’er er beskyttet av en NAT-vegg uansett), så den eksterne IP’en steigan.nos admins til enhver tid kan avlese at jeg er innlogget fra eller besøker siden fra, kan være i mange forskjellige land, alt etter som hvor jeg har latt min VPN-tjenesteleverandør videresende og stedfortrede min maskins spørringer opp mot DNS. Denne IP-informasjonen lagres for steigan.nos admins, slik Discourse nå engang er kodet, typisk i to ulike loggfiler; nginx access log og rails log, som du, som bruker uten administrative privilegier, ikke har tilgang til.

Du trenger ikke treffe blink på så mange forsøk for å demonstrere dine ferdigheter på dette området. Men la oss si at du forteller hvilken IP jeg tilsynelatende har/ hadde akkurat nå, mens jeg skrev dette innlegget, pluss f.eks den jeg hadde da jeg skrev mitt forrige innlegg i denne tråden, og hvilke land disse IP’ene hører til. At jeg rent fysisk faktisk befant og fremdeles befinner meg i Norge kan jeg si med en gang. Men la oss få IP’ene mine på bordet nå.


#18

https://grabify.link


#19

Kom igjen. Du kan bedre. Eller? Bruk verktøyet og si meg min IP.


#20

Hei Hammer.

Kanskje folk i Ukraina er dumme. De fleste der vil til «vesten». Merkelige greier!!


#21

Bra skrevet, Olaf. Mye nyttig informasjon.

Egentlig ikke mye å tilføye. Vil bare nevne litt om de kulturelle forskjellene mellom Ukraina og Russland i et historisk perspektiv;

Kiev-riket er utgangspunktet. Så, etter veldig mye surr og rot, blant annet en del invasjoner fra gulingene i øst, samt konflikter i vest med et plutselig så stort Litauen, og dessuten Polen selvfølgelig - greide Russland å konsolidere seg rundt Moskva. Selvfølgelig følte Moskva at de «egentlig» hadde krav på de vestlige områdene, det som i dag er Ukraina vest for Dnepr, røffly, og Hviterussland. Men vi må snakke om et skille her. Av og til ekspanderte Russland noe vestover, av og til ikke. Ukraina betyr «grenseland», sies det. Uansett er det helt klart at Russland ikke hadde full kontroll her. De hadde masse å gjøre med å holde mongolene unna, så det var ikke lett. Nå er vi på 1500-tallet, pluss/minus. Snart var ikke mongolene noen trussel, snarere tvert imot, og Russland ekspanderte østover og sørover. Østover helt til Stillehavet, sørover til Krim, for litt over 200 år siden. Mens amerikanerne var i full gang med å slakte indianere, og europeiske stormakter koloniserte Afrika og de, var Russerne ivrig opptatt med å flytte grenser. Men i sine nærområder , det er jo en formildende omstendighet. Hører jeg noen si det er like langt fra Mosva til Vladivostok som fra Paris til Angola?! Hold snavla! Nærområder er nærområder!

Putin sier at Krim «alltid» har vært russisk - og slipper unna med det. Videre består den russiske føderasjonen av uttalige nasjoner. Rå makt er limet som har holdt dette imperiet sammen. I gode tider er man «venner» og de nasjonale særpregene blir «beskyttet». I krisetider kommer sannheten fram. Som under de voldsomme demonstrasjonene i Litauen i 1990, da Gorbatsjov så seg nødt til å reise til Vilnius for å roe gemyttene. Han var den første generalsekritæren i Sovjetunioen som besøkte Litauen!

Russland er et imperium med ambisjoner. Ukraina er en nasjon som prøver å definere seg selv. Historikere er ofte opptatt av i hvilken grad Russland ble preget av det store traumet det opplevde i forbindelsen med de ulykksalige invasjonene fra mongolene i øst. Det er kanskje noe å gruble på - ser ikke bort fra det. Men man burde også tenke på at Ukraina, Litauen, Latvia og Estland, for å nevne noen få, ble preget under Sovjetunionen. Warszawapakten rakna rundt 1990. Øst-europa sto i kø for å bli innlemmet i «vesten». Kom ikke her og si at det var CIA som sto bak. Russland fortsetter å insistere på at Ukraina ikke kan sammenlignes med de baltiske statene fordi de kulturelle og språklige forskjellene er mindre. Ukraina har da alltid vært Russisk! Men la nå folk få definere seg selv. Hva står i veien for at du kan forstå dét, Johnny? Har du hatt en for lykkelig barndom?


#22

Helt enig i at folk må få lov til å definere seg selv, og dette gjelder også Ukraina.

Men hva med folket på Krim, skal ikke de ha denne muligheten?


#23

Har vist deg et enkelt verktøy alle kan bruke, og det krever ingen forkunnskaper.