Nyheter MDTV Forum Om Doner

En lenge hemmeligholdt rapport om USAs biologiske krigføring i Nord-Korea og Kina

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/en-lenge-hemmeligholdt-rapport-om-usas-biologiske-krigforing-i-nord-korea-og-kina/

Under Korea-krigen ble det hevdet at USA brukte bakteriologiske våpen mot Nord-Korea. En av Storbritannias aller mest framtredende forskere den gangen, Sir Joseph Needham, ledet ei gruppe forskere fra blant annet Sverige, Frankrike, Italia, Sovjetunionen og Brasil i et forsøk på å finne ut hva som hadde skjedd. International Scientific Commission dro til Nord-Korea og…

4 Likes

Hvordan var rapporten hemmeligholdt, annet enn at ingen hadde tatt bryet med å skanne den inn?

Korea krigen 1950-53 pågikk bare noen få år etter annen verdenskrig. Den biologiske krigføringen som USA gjorde, sier at de brukte Korea som laboratorium for bakteriell krigføring med befolkningen som forsøksdyr.

Samtidig som dette hemmelige grusomme massemordet fant sted, ble barn undervist på skoler i USA og i hele verden om Dr. Mengeles eksperimenter på krigsfanger som skal ha tatt livet av tusener. Det USA har gjort mot sivilbefolkningen i Korea og Vietnam spesielt, dreping av 500000 barn i Irak med sanksjons-krig som ble innrømt av Albright blant mange eksempler, gjør at USAs krigsforbrytelser etter annen verdenskrig er ihvertfall ikke bedre enn hva som Nazi-Tyskland ble beskyldt for.

Systematisk historie-omskriving angående annen verdenskrig er det mange eksempler på, nå ser vi at hemmelighold av USAs krigsforbrytelser frem til i dag gjør at den offisielle historien slik som den blir fortalt i historiebøker for skole og bokhyllen på stuen er blitt skrevet av seierherrene og gir ikke en balansert fremstilling av krigene og årsaken til krigene, som alltid dreier seg om erobring av landressurser og markeder.

De som eier krigsvåpen-industrien eier også presse og media, som også er forlag for fagbøker og allmenn-litteratur, og tv-stasjoner og selskaper som produserer filmer og dokumentarer om USAs kriger. Skal en styre verden må en styre økonomien og presse og media. Så hvem eier bankene og presse og media? Det er de samme som eier krigsvåpen-industrien, og da vet en nok om geopolitikk til å vite at verden styres med jernhånd av en liten elite som driver krig mot menneskeheten for sitt NWO.

3 Likes

Analyse fra pensjonert amerikaner (tidligere militær «aerospace engineer») som nå bor i Kina: https://metallicman.com/laoban4site/was-the-2020-wuhan-coronavirus-an-engineered-biological-attack-on-china-by-america-for-geopolitical-advantage
Det fremstår stadig klarere at det her dreier seg om et fabrikkert virusvåpen med betydelig og lumsk slagkraft. (Jf. også videoene han har lagt ut.)
Internt befinner Kina seg i krigstilstand. Fra Wechat -meldingen han refererer fra den kinesiske regjering til nasjonens innbyggere: “The first-order response is the highest level of national response in the face of war and major disasters… This is war is not a game.” Laboratoriet i Wuhan, som innehar høyeste sikkerhetsklarering for å studere farlige virus, ble opprettet for « diagnosing, researching, and developing antiviral drugs and vaccines while additionally preserving highly pathogenic BSL-4 agents for future scientific research". Dette laboratoriet utgjør faktisk WHOs primære «referanselaboratorium» globalt for denne type virksomhet.
Artikkelforfatteren har sikkert rett i at Kinas strengt hemmelige
anlegg for omfattende produksjon av biovåpen umulig kan befinne seg i universitetsbygningen til dette laboratoriet. Samtidig kan det være mer komplekse ugler i mosen rundt dette laboratoriet enn hva artikkelen tematiserer.

2 Likes

Her er tre professorale (potensielle) ugler i mosen, knyttet til kinesisk laboratorieforskning på livsfarlige virus, to av dem med sentrale posisjoner ved laboratoriet/instituttet i Wuhan.

Peng Zhou var førsteforfatter av artikkelen som 23.01 publiserte genomet til Wuhan-viruset, og opplyste at virusgenomet hadde «96.2% overall genome sequence identity» med flaggermus-viruset RaTG13 (EPI_ISL_402131; komplett genom publisert 27.01.20 av Zhu m.fl., Wuhan Institute of Virology, tilgjengelig som GenBank: MN996532.1).
Grunnet mutasjonsrater og diverse nærmere karakteristika ved genomet til Wuhan-viruset, er denne overlappingen for beskjeden til at Wuhan-viruset kan ha oppstått på naturlig vis kun fra dette flaggermus-viruset. Én publikasjon angir forskjellene mellom de to genomer til primært å befinne seg i «loop 2 of the receptor binding motif (positions ~450-500)» (min uthevelse; begge virusene har en lengde på ca. 30 000 gener). Dette flaggermus-viruset oppgis å ha bli funnet i en avsidesliggende hule i Yunnan-provinsen i 2013. Men, så vidt jeg kan se, er ikke genomet blitt offentlig tilgjengelig for virusgenetikere før nå nettopp, 7 år etterpå.
Peng Zhou leder The Bat Virus Infection and Immunization Group ved Wuhan Institute of Virology. 28.01 ble han utsatt for dette angrepet: https://www.zerohedge.com/health/man-behind-global-coronavirus-pandemic

Zheng-Li Shi er en prominent virusgenetiker med flaggermus-virus som en av sine spesialiteter. Hun er «Senior Scientist and Principal Investigator” ved Wuhan Institute of Virology der hun har arbeidet i rundt 20 år:


Merk samrøret med finansieringer av hennes forskning fra US Military, og hennes sterke posisjoner både i USA, Kina og mer globalt. Merk også fokuset på ACE2-reseptorer i hennes virus-forskning. Hun refereres sentralt i artikkelen «We made the corona-virus epidemic» i New York Times 28.01.20.

George Fu Gao er oppgitt med tilhørigheten “Key Laboratory of Pathogenic Microbiology and Immunology, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences” som én av fire i organisasjonskomiteen for Nature Conference on Viral Infection and Immune Response 21.-23.10.16. Wuhan Institute of Virologi utgjorde én av de fire forskningsinstitusjonene som arrangerte konferansen. Fra bl.a. hans innførsel i wikipedia, fremgår diverse koblinger til USA og University of Hong Kong.
Gao deltok som én av de 15 «prominent individuals from global business, government, and public health where exercise players tasked with leading the policy response to a fictional outbreak scenario in the Event 201 pandemic tabletop exercise”. Denne pandemiske øvelsen inntraff 18.10.2019 og ble organisert av “The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum, and Bill & Melinda Gates Foundation jointly”. Øvelsens nettside presenterer ham som følger: “Professor George F. Gao is the Director-General, Chinese Center for Disease Control and Prevention; a Professor in the Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences; President of the Chinese Society of Biotechnology; and President of the Asian Federation of Biotechnology (AFOB).”sterk tekst

1 Like

Noen som kjenner til de kinesiske myndigheters talsperson; Einar Tangen?
Han blinker med øya som om det var rusk i dem.

1 Like

Malariamygg i Pasvikdalen, noen?