Nyheter MDTV Forum Om Doner

En kaldere krig.


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/en-kaldere-krig/

Av Jens Ingvald Olsen, Rødt, medlem i fylkestinget i Troms og Fellesnemda «Statens strålevern forutsetter at anløp til Norge finner sted uten atomvåpen om bord. Imidlertid, uavhengig av anløpene til Norge, gjør Statens strålevern av beredskapshensyn vurderinger rundt scenarier som involverer uhell eller bruk av atomvåpen.» Dette er noe av det Statens strålevern skriver i…


#2

Forsvarsministeren sier at Norge har jobbet for å øke Natos interesse for norske havområder.
Det motsatte må vel være tilfelle, nemlig at USA har jobbet for at USA og NATO må få slippe til i de norske havområdene pga Kola-halvøya inkl den russiske nordflåten, pga Barentshavet og Arktis, pga amerikanske ubåter som står klare med atomvåpen utenfor norskekysten og for å sikre viktige leveranser av olje og gass til Europa. I praksis har USA overtatt styringen med det militære i Norge. Militærøvelsen Northern Screen (mellom USA og Norge) i indre Troms er vel det nærmeste vi har kommet en øvelse på et militært angrep på Russland fra norsk territorium (og denne øvelsen var ikke en del av Trident Juncture selv om det skjedde på samme tid).


#3

Joa, men her er det snakk om en politiker. Da må du huske at deres første forsvarslinje er tåket tale.


#4

https://www.nrk.no/finnmark/klare-til-a-slass-i-finnmark--men-ikke-mot-den-storste-trusselen-mener-forsker-1.14376006
Her er NRKs “nyanserte” fremtilling av saken. I denne artikkelen fremkommer det nemlig “fundamentale uenigheter” mellom en forsker fra forsvarets høyskole og forsvarsministeren, rundt den militære opprustningen i nord. Men ingen av de to er selvfølgelig uenige i det oppkonstruerte fiendebilde av Russland. Uenigheten mellom de to dreier seg om hvilke virkemidler man skal benytte mot fienden. Dette innslaget i NRK er ren propaganda som har til hensikt å overskygge reell NATO-motstand. Det er fake news, og en undergravelse av den åpne meningsutvekslingen som demokratiet forutsetter!


#5

Som Max Headroom i sin tid forklarte:

– How can you tell when politicians are lying? Their lips move.