Nyheter MDTV Forum Om Doner

En faktasjekk av Faktisk

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/en-faktasjekk-av-faktisk/

Av Lars Birkelund. Hvor sannferdig er «faktasjekkeren» Faktisk i sin omtale av seg sjøl? Hvordan overholder de sine egne prinsipper? Jeg var skeptisk til Faktisk.no allerede på forhånd. Men det ser i alle fall ut som om jeg var innstilt på å gi dem en sjanse da jeg i mail 7. juli 2017, to dager etter lanseringen…

3 Likes

Fravær av løgn er ikke nok til å gi en sannhet. Faktisk tilbyr en tjeneste hvor de leter etter en løgn, men er ute av stand til å presentere en sannhet.

Det er dessverre ikke bare utenriks at faktisk.no har et problem. Hvis du utfordrer dem på saker innenriks, blir du møtt med taushet eller svada. De trykker gjerne saker fra Frp at “den norske gjennomsnittsfamilien har fått 10.000 kroner i skattelette under Frp” (2013 til 2017).

Ifølge mine tall har folk i gjennomsnitt fått betydelig økt trykk av skatter og avgifter, hvis du regner fra 2012 til og med 2018 og korrigerer for lønnsvekst osv., utgjør det over 100.000 kroner i sum per husholdningi hele perioden.
http://hvamenerpartiene.com/saker/skatteutvikling.htm

Faktisk.no syntes ikke det var interessant å bruke tid på denne vinklingen. De ønsket heller ikke å gjengi mine tall fra 2017 til 2018 som viser at bare dette året økte Statens inntekter fra skatter og avgifter med 110 milliarder kroner (kronebeløp hos SSB, ikke justert for noe).

Samtidig må faktisk.no ha ros for at de kom med en undersøkelse som viser at 30 % av de dårligst lønte opplevde en nedgang i reallønn i preioden 2013 til 2018, det vil si lønna deres var mindre verdt i 2018 enn i 2013. Hvordan dette samsvarer med de enorme “lettelsene” alle fikk i samme periode (se ovenfor), sier faktisk.no ikke noe om.

Nå vet vi jo at det er gitt bedydelig skattelette på toppen, mens “vanlige folk” har fått regningen. Og de borgerlige gjør det på samme måte som med suverenitetsavståelse: kutter litt her og litt der, mens de klør oss i ørene som om de gjør oss en tjeneste.

Faktisk.no har blitt så stuerein at det er gørr kjedelig. De gir oss alle de riktige meningene på de riktige stedene, og vil ikke pirke i noe som lukter kontroversielt og spennende og provoserende. Hvis dette er symptomatisk for fremtidens presse, så Gud hjelpe oss.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.