Nyheter MDTV Forum Om Doner

En annan värld är nödvändig, men hur?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/en-annan-varld-ar-nodvandig-men-hur/

Ann Charlott Altstadt om vänsterns dilemma. Av Ann Charlott Altstadt. Den brittiske filosofen och filmproducenten Raoul Martinez uppmärksammade bok Frihet är en intressant fallstudie av vänsterns olösliga dilemma: Hur är en annan värld möjlig? Hans problembeskrivning är let’s party like it’s 1999; som om det ännu vore sekelskifte med Chomskys stjärna i zenit. Finanskapitalets påverkansorganisationer…

3 Likes

Jeg lurer fælt på hvordan en annen verden skulle være mulig, så lenge vi overlater til det bestående å lære opp barna våre. Jeg vet at det strømmet en haug radikale ut i skoleverket på syttitallet, men de fleste av dem var mest opptatt av sin egen frihet. Skolen er designet for å erstatte lysten til å lære med pavlovske belønningsystemer, det er min konklusjon fra fem ti-år med nær kontakt.

Når det er sagt, så har vi jo alle gått den veien - så jobben må nok begynne i eget hode/sinn. For meg er det enkelt - jeg diskuterer det med Jesus, han tar seg av kritikken av meg, og oppmuntringen. Når jeg møter andre som også har det slik, kan jeg med trygghet stole på vedkommende - for vi anekjenner samme myndighet. Det betyr ikke at vi er bedre mennnesker, bare at vi er trygge på spillereglene.

Ps. det er god grunn til å frykte russerne, om en er av den typen:
https://www.nrk.no/finnmark/her-laerer-forsteklassingene-ligninger-og-avansert-matte_--skikkelig-enkelt-1.14544356

Det er jo et fryktelig vanskelig spørsmål. I likhet med Ann Charlott Altstadt, tror jeg i alle fall ikke veien å gå er å oppløse nasjonalstatene eller å frita folk for ansvaret for sine forbrytelser/handlinger! Selv om jeg heller ikke tenker at sosioøkonomiske faktorer alene kan forklare kriminalitet, har jeg en sterk mistanke om (og her synser jeg vilt, for jeg har ikke lest meg opp på forskningen på området) at det er mer kriminalitet (både på toppen og i bunnen) i samfunn med stor ulikhet, altså samfunn der noen er så rike at de kjenner seg annerledes og høyt hevet over alle andre og over de lover som gjelder for “plebsen” eller “kanonforet”, mens andre føler seg utstøtt, foraktet og tråkka på, og derfor føler seg berettiget til å bryte normer og regler eller hevne seg på “samfunnet”. Jeg tenker at samfunn der alle føler seg som likeverdige medlemmer - og der det er en reelt demokrati (det har vi jo ikke i dag) - burde fungere bedre. I tillegg tror jeg man bør unngå identitetspolitikk og “de og oss”-tenkning så langt som råd er.

Jeg tenker også at barndommen er utrolig viktig. Ikke bare skolealderen, men kanskje enda mer de sårbare tilknytningsfasene før barnet er 1,5 år. Jeg tenker det er litt av et psykologisk eksperiment å sende unger (som ikke en gang kan snakke) til vilt fremmede i åtte timer (en evighet for en baby) fem dager i uka i underbemannede barnehager i en så sårbar alder. Hvis man ikke får nogelunde trygg tilknytning på den alderen, så lærer man veldig dypt at man ikke kan regne med andre og at man heller ikke står til ansvar for andre enn seg selv, er mitt inntrykk.

(Et annet eksperiment er å la de aller minste tilbringe timevis av sin våkne tid i “trance” foran iPadda, og med foreldre som alt for ofte ikke greier å se opp fra sine egne små skjermer. Jeg vet jeg høres ut som en moralist, men jeg ser nå så ofte barn ute og på busser og trikker, som forgjeves prøver å få kontakt med foreldrene sine, som på sin side er tapt for denne verden med nesa ned i fb og nettnyheter, og jeg kan ikke huske at bøker og aviser hadde helt den tilsvarende zombie-effekten på folk).

Jepp. Og apropos så drømte jeg faktisk i natt at AnneBrit og INK var passasjerer i en bil der føreren plutselig hadde gått sin vei, og at bilen fortsatt rullet nedover mot et trafikkert lyskryss. Ingen av oss ville hoppe av, det var helt uaktuelt, men det var ikke mulig å klatre over i forsetet, og heller ikke gikk det an for en person å nå både pedaler og rattet på likt fra baksetet. Jeg kan berolige deg med at vi løste problemet ved at den ene greide å få fatt i pedalene med føttene under det ene setet, mens den andre fikk strukket seg langt nok til å ta rattet, og så samarbeidet vi om å unngå ulykke og komme oss dit vi skulle (jeg må innrømme at jeg tok rattet, det var jo tross alt min drøm). Antagelig betyr drømmen at jeg har brukt for mye tid på Steigan. :grin:

3 Likes

Det kan se ut som om det er hele hensikten. Ja glemmer aldri det triumferende uttrykket i mine NTNU-professorers øyne, da de konstaterte at de kommende generasjoner ikke vil kjenne noe annet enn barnehagen. I deres øyne var det en stor vinning. Jeg blei dr*t redd, for jeg hadde akkurat erkjent problemet selv. Jeg gikk inn i det som på engelsk kalles repentance, og som marxistene kaller selvkritikk.

Ja, for det hadde ikke vært fysisk mulig i virkeligheten, - om det ikke var snakk om en mini-cooper da.:smile:

3 Likes

En annen verden er mulig sies det. Men er en bedre verden (med feks 11 milliarder mennesker) mulig?

I framtiden må vi regne med at nullvekst blir en nødvendighet (fordi evig økonomisk vekst sammen med evig befolkningsvekst i en begrenset verden ikke er mulig - her hadde nok Malthus rett, men han glemte å regne med ressursene som lå under bakken).

Under bakken finnes det store mengder av slikt som olje, gass, kull, uran, fosfor, vann, mineraler og metaller. Dette åpner muligheten for investeringer og for økonomisk vekst (så lenge det hele ikke blir for dyrt). I en verden hvor det er avtagende tilgang på (billige) ressurser risikerer vi økt konflikt om tilgangen til disse knappe ressurser. Kanskje vi nå ser at USA feks prøver å overta Venezuela før frackingen i USA tar slutt og USA igjen er tilbake til oljemangel (mangel på billig olje).

Og vil demokratiet kunne klare å overleve i en slik verden, eller blir konfliktene og kampene (bla klassekampen) for intense i en slik verden slik at interessene til vanlig folk blir fullstendig overkjørt og settes helt på sidelinjen.

Vi ser tilløp til dette vil jeg si når norske myndigheter sier at målet deres er å øke strømprisene og bensinprisene i Norge og å bygge nye utlandskabler sammen med storstilt vindkraftutbygging. (Dette i motsetning til i mellomkrigstiden da Stortinget sa nei til bygging av strømkabel til Tyskland).

Motstanden mot økte drivstoffavgifter og bompenger både i feks Frankrike og Norge er uttrykk for det samme. Makteliten ønsker å bruke økt fattigdom som virkemiddel for å få store deler av vanlig folk til å redusere sin bilkjøring slik at eliten fortsatt skal kunne fortsette med sine relativt billige flyturer til eksotiske reisemål. I Norge får denne motstand uttrykk i form av 20% oppslutning om partiet Nei-til-mer-bompenger (FNB) i Bergen. I Frankrike derimot er det vanskelig å bruke de parlamentariske kanaler (ved siste valg til nasjonalforsamlingen fikk feks National Front 13,2% av stemmene og kun 1,4% av representantene i nasjonalforsamlingen, mens Macrons parti derimot fikk 28% av stemmene og hele 53% av plassene i nasjonalforsamlingen - et liberalt diktatur vil jeg si).

En dystopi: Worst case kan være en situasjon hvor automatisering vhja industri-roboter fører til massearbeidsledighet. Denne automatisering vil kreve et stort strømforbruk for å kunne gjennomføres. Da blir bla spørsmålet om hva bøndene nå skal gjøre, skal de produsere mat (bla til de arbeidsledige) eller skal de heller dyrke energiplanter som brukes til feks fremstilling av biodrivstoff eller som kan brennes i varmekraftverk som produserer strøm (bla til industri-roboter)? Systemet kan havne i en slags form for kanibalisme.

Alt tyder på at overbefolkning er en myte.

Det er mulig. På den annen side er vår art dessverre så åpenbart destruktiv mot miljøet, dyra og hverandre, at det sikkert ikke hadde gjort noe om vi kunne fått litt færre etterkommere og dermed minket i antall framover (den hyggelige og etiske måten å gjøre dette på ville jo være å øke levestandarden og tilgangen til utdanning og prevensjon for de fattige),

Vel, det var ikke en veldig rasjonell drøm (sjelden drømmer er det). Bilen var en svart Mercedes, og i drømmen vi var på vei for å anmelde en slem kjempe (som lignet på skuespilleren som spiller The Mountain i GoT) som hadde plaget oss begge.

1 Like

Sammenhengen kommer trolig fra Club of Rome :
David Rockefeller startet " The Club of Rome " i 1968, i Rockefeller eiendommen “Villa Serbelloni,” Lake como, Belloni, Italia
"The Villa Serbelloni, also at Bellagio, houses the Bellagio Study and Conference Center, a residential center set up and managed by the Rockefeller Foundation since 1959, which operates a ‘scholar-in-residence’ program for scholars from around the world. "

“Some even believe we (the Rockefeller family) are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure ‘one world’, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.”
⦁ David Rockefeller, Memoirs, page 405

Denne boka har jeg selv kjøpt , så dette sitatet er ekte, og det kan jeg bekrefte. Til de som mener det er teorier, her taler fakta klart, og det må telle at det står svart på hvitt :

⦁ David Rockefeller, Club of Rome executive member, former Chairman of Chase Manhattan Bank, founder of the Trilateral Commission, executive member of the World Economic Forum and donated the land on which the United Nations stands. Speaking at a U.N. Business Conference, Sept. 14, 1994

“We are grateful to The Washington Post, The New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the bright lights of publicity during those years. But, the world is now much more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries.”

Enighet er viktig or dem :
De kom opp med ideen om noe å samle seg om.

Viktig sitat fra dokumentet :
http://www.archive.org/stream/TheFirstGlobalRevolution#page/n85/mode/2up
Tittelsiden.
http://www.archive.org/stream/TheFirstGlobalRevolution#page/n1/mode/2up

2.25 Maurice Strong snakker om “Licence to have babies.”


Club of Rome, limits to growth , var basert på en computer modell.


https://www.clubofrome.org/report/the-limits-to-growth/

Convinced by the potential of Forrester’s computer models, the Club decided to commission a group of MIT researchers to develop the “World3 Model” and produce the first Report to the Club of Rome.

1.10 min. Fra The first global revolution, a report by the Council of Club of Rome, s 75. kap.5, av Alexander King og Bertrand Schneider

1 Like

Jeg vil hevde at også dette er en myte, i den forstand at det finnes en løsning på destruktiviteten. Han heter Jesus Kristus. Vårt hovedproblem er at vi fortiden lar oss styre av hans uttalte fiender.

Jeg har gjort det masse i The Witcher - som er noe så orginalt som polsk data-spill, og faktisk er noe av det morsomste populærkulturen har å by på. Med en hest som heter Roach.

1 Like