Nyheter MDTV Forum Om Doner

En alvorlig trussel mot våre barn og unge

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/en-alvorlig-trussel-mot-vare-barn-og-unge/

Opprop ved Marit Bruset, psykologspesialist KarenAnna Pedersen, psykiater Øyvind Hasting, psykiater Snorre Kristiansen, psykiater Eva Ring, lege i reproduksjonsmedisin Ola Movinkel, psykiatrisk sykepleier Andrea Aparecida Goncalves Nes, førsteamanuensis/postdoktor Marianne Brattgjerd, universitetslektor/stipendiat ​ De siste årene har det vært en alarmerende økning i antallet barn og unge som føler at de er ”født i feil kropp”. Mange tror at det å gjennomgå et kjønnsskifte ved hjelp av uopprettelig hormonbehandling og kirurgi, vil løse utfordringene deres.   Vi representerer et helsefaglig nettverk, som på tvers av politisk tilhørighet, livssyn og seksuell orientering ønsker å belyse denne urovekkende utviklingen. Vårt mål er at foreldre, ungdommer, lærere, helsepersonell, politikere og den øvrige befolkningen skal informeres om at mye står på spill. ​​ Aktuell situasjon  Det som før var en liten gruppe med alvorlig kjønnsdysfori (manglende samsvar mellom biologisk kjønn og opplevd kjønnsidentetet), har nå økt til det mangedobbelte i en rekke vestlige land. Blant barn og unge som sliter med disse utfordringene, har over 70 % psykiske tilleggsplager. ​ Frem til nå har en ekspertgruppe…

4 Likes

6 Likes

Hvis vi skal ta speilings-teorien alvorlig, og det mener jeg det er god grunn til, så skjer utviklingen av en kjønnsidentitet både ved at en identifiserer med sitt eget kjønn, men også ved at en gjør det motsatte med det andre kjønnet. Sånn er jeg også¨- og slik er jeg ikke.

Hvis vi da legger til resten av teoriene om identitesutvikling, så sier de at vår identitet utvikles i de første tre årene, og den utvikles best i samspill med primære andre. For å være en slik, holder det ikke at du møter barnet daglig i to år i barnehagen, da må du dukke opp regelmessig, livet ut. Ellers kan du stort sett bare hjelpe til med å bekrefte det som alt er der. Hvis identiteten er svak, som ved at rollene i hjemmet- etter moderne anvisning- er uklare, så blir det lite å bekrefte.

Det er selvfølgelig en drømmesituasjon for de som står klar til å selge identiter, som tidligere begrenset seg til mote og trend-kulturen, men nå også har fått en pådriver i legemiddelindustrien. Dette er bedre enn metadon og blodtrykksmedisin. At det er venstresidens som har vært pådriver i å jage barna ut av hjemmet, viser den uhellige alliansen.

2 Likes

“De siste årene har det vært en alarmerende økning i antallet barn og unge som føler at de er ”født i feil kropp”, og det er i de siste årene de som står bak som Lgbtq, FRI, Pride, Skeiv Ungdom og MeToo etc har fått og får en enorm media-overflate, og de henvender seg spesielt til unge på deres sosiale medier. Det ser ut som et er en samlet plan bak, det er å ødelegge det generelle forholdet mellom kvinner og menn, og å angripe familien med mor, far og barn.

Det må ses i sammenheng med angrepene på den hvite heteroseksuelle mannen ellers, der ser ut som mannen skal feminiseres, og det blir mindre menn å velge i mellom for kvinner. NWO vil det Kristne Vesten til livs, og gjør alt for at de allerede negative fødselstallene for vestlige lands vertbefolkninger skal bli enda lavere. Lgbtq, Pride og MeToo organisasjonene vil nok klare å senke fødselstallene med noen prosent, noe som kan være nok til at fødselsraten blant vestlige blir så lav at det når en punkt hvor det ikke er noe vei tilbake.

Det er bemerkelsesverdig at disse organisasjonene til tross for at de bare har fått medieomtale bare i så kort tid, har klart å mobilisere så mange politikere til å fronte sine saker. De samme mediene som gir de så stor media-overflate, henger da også ut politikere som ikke kan/vil delta i PRIDE parader som homofobe og transfobe. Og hvem eier vestlig presse og media, og hvem driver trans-agendaen, det er de samme NWO-kreftene som bryter ned den Kristne vestlige sivilisasjonen og vil erstatte den med sin.

1 Like

Det er så åpenlyst nå at man bør være bra sveiseblind for ikke å se greia. Gjesp.

3 Likes

Den med tiden tradisjonelle, humanistiske komponenten i vestlig kultursfære er det bevaringsverdige her, ikke kristendommen som med bra suksess og stor freidighet bare har ranet til seg et eksklusivt eierskap til en humanisme den slett ikke har monopol på, og som flere andre livssynsretninger i dag ivaretar bedre enn kristendommen gjør. Sikkert vakkert å høre kirken støtte akkurat vårt skeptiske syn på transgenderismen, men tradisjonelt har da også kirken kjørt en fordømmende og fornektende linje mht. alle former for sk. avvik, om aldri så harmløse og uten preg av å være regissert på noe bakrom. Et erkjent, normalt driftsliv kan være nok for kristne til å se at den det gjelder er fortapt dersom hun ikke påtvinges forbønn og hjelp. Det drives fremdeles av og til seksualdemoner ut av norske jentunger, og humanismen må da vente ute i gangen.

Er det mulig å stå oppreist i fem minutter uten krykker, eller? Jeg rister oppgitt på hodet av all denne regresjonen inn i kristendom i vår tid. Fint at folk er skeptiske til islam, og fint at de er skeptiske til transgenderism. Men det må da for kølsvarte være mulig å være det uten å måtte gå derhen og erklære seg som kristen. “Kristen” er faktisk noe mer og annet enn bare en identitetsmarkør som sier at man er verdikonservativ. Men det er påfallende hvor mange her til lands som i dag velger å kalle seg kristne som en del av en polariseringsprosess, ikke som en konsekvens av en dyp religiøs overbevisning, formgitt i bibelen eller av personlige opplevelser av typen “møtte Jesus”.

Da hadde jeg evt. heller gått for pragmatisk åsatru, gitt. Den er i hvert fall norskere, og den er ikke impotent.

2 Likes

Jeg er kristen av den siste typen du nevner. Dyp religiøs overbevisning på grunnlag av personlig opplevelse av typen møtte et medisinsk mirakel legene sa til familien min aldri kom til å skje. Ikke forkast andre folks følelser og opplevelser. Det finnes mer enn vitenskap kan forklare.

2 Likes

Hadde vært bra om man hadde saumfart hva vaksiner kan gjøre ifm med dagens nye problemer. Evt maten. Miljø kan også sette tilside gener. Samfunnet er lagt opp til tøffel helter. Er det flere gutter som er i feil kropp eller jenter? Mye synsdming fra min side… Synes synd på de

1 Like

Jeg går ut fra at du nå snakker i prinsipielle vendinger med mitt innlegg kun som trigger, og ikke tar som utgangspunkt at jeg forkaster andre folks følelser og opplevelser, slik det kunne se ut når du responderer med å gå rett i forsvarsmodus. I så fall, les hva jeg skriver en gang til, og ta mine ord for pålydende uten å tolke, anta, legge til og trekke fra i meningsinnholdet for egen regning. Jeg gjorde eksplisitt unntak for folk med en sterk, genuin gudstro og sk. mystiske, personlige opplevelser i bagasjen, og det var faktisk ikke en tilfeldighet, men med overlegg at jeg ønsket å skille dere/ oss fra alle de ideologisk drevne livssynsopportunistene som er blitt “kristne” kun i frykt og avsky for transgenderism og islam. Personlige opplevelser må respekteres, og kan egentlig knapt argumenteres mot i det hele tatt. For egen del er det sånn at jeg oppriktig mener å bli over alle forhåpninger hjulpet og beskyttet konstant av noe som ikke er tilfeldig, og som vi likegodt i mangel av andre, dekkende termer kan kalle Gud eller et overordnet, guddommelig prinsipp, der instant karma er sentralt. Jeg meldte meg ut av statskirken som 15-åring, og har aldri angret eller kalt meg kristen. Men dette har faktisk niks og nada å gjøre med min opplevelse av å være velsignet og beskyttet av en større intelligens enn den menneskelige, og som av ukjente årsaker til alt overmål ser ut til å ha gjort meg til en av sine priviligerte favorittklumper, temmelig ufortjent. Så om ikke jeg er særlig god til å tro på Gud, er Gud fremdeles jævlig god til å tro på meg, og det er langt viktigere. Det er knapt til å tro. God is Love. Takk.

2 Likes

Jeg tror jeg har vært her lenge nok til at folk har blitt kjent med meg men bare for å være klar og tydelig:
Jeg gjør nøyaktig som du gjør, nemlig å skille mellom ekte troende og de som setter klistremerke på seg selv som kristne mens de gjør alt de som kristne ikke skal gjøre. Min kommentar går til den krykke delen av kommentaren din fordi folk som virkelig tror bruker ikke troen som krykke mens den andre typen gjør det. Dessverre er det altfor ofte at vi som virkelig tror blir kastet i samme “Dere-er-bare-uvitende-galninger-som-er-for-feige-til-å-se-livet-i-øynene” kassa :wink:
Grunn #2 til at jeg skrev kommentaren min er at jeg synes det alltid er hyggelig å ha en samtale med deg og brukte temaet som unnskyldning til å hilse på deg :grin:

Så, hei på deg :joy: håper du hadde en hyggelig helg

2 Likes

Vi er enige. Og jeg tenker at sjelden har jeg sett tilværelsen mer klart og skarpt inn i hvitøyet enn da jeg forsto hvor heldig jeg er, og ørlittegrann av det underliggende prinsippet som forener min frihet og min trygghet på en, fra menneskelig synsvinkel, overskridende måte, og gir meg et funksjonelt navigasjonssystem. Det er de som ikke har oppdaget det som luller seg inn i en trist forestilling om å være alene om seg selv.

1 Like

Takk det samme! :pray: Helga var fin, den! :ok_hand:

1 Like

Menneskekjærlighet og Toro supper.

Det fornekter heller ikke Bibelen , når man ser på historien om da Paulus var fange og skipet forliste der to hav møttes, og historien omtaler barbarene på Malta som viste ikke rent lite menneskekjærlighet ovenfor de skibbrudne.

Apostlenes gjerninger 27, 41-44 og 28, 1-2. ( King James version )
41 And falling into a place where two seas met, they ran the ship aground; and the forepart stuck fast, and remained unmoveable, but the hinder part was broken with the violence of the waves.
42 And the soldiers’ counsel was to kill the prisoners, lest any of them should swim out, and escape.
43 But the centurion, willing to save Paul, kept them from their purpose; and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea, and get to land:
44 And the rest, some on boards, and some on broken pieces of the ship. And so it came to pass, that they escaped all safe to land.

( 28, 1-2 ) Da vi nu hadde berget oss, fikk vi vite at øen hette Malta.
2 De innfødte viste ikke liten menneskekjærlighet mot oss; de tendte op en ild og tok sig av oss alle sammen, da det hadde begynt å regne og var koldt.

Vi har mange eksempler på denne menneskekjærligheten her i landet.
Forliset med skipet Der Zee Ploeg er et av dem :
“Seks foreldreløse søsken kom til Bergen” ( Artikkel )
Skuten var i dårlig stand da den forlot Amsterdam, men enda verre var det at skipperen var et fyllesvin som ga blaffen i passasjerene. Det ble født 30 barn om bord, og alle døde. Da skuten kom ut for storm i Nordsjøen mistet den i hvert fall en mast. Den drev innover mot norskekysten og søkte nødhavn på Skjellanger.


Et uforglemmelig drama basert på en sann historie fra Bergen
For 200 år siden havarerte et skip utenfor Bergen. Skipet var fullastet med emigranter. For første gang iscenesettes den dramatiske og viktige historien om hendelsene ombord på skipet de Zee Ploeg i 1817.

På grunn av deres menneskekjærlighet den gangen kan vi idag spise Toro supper. De tok seg nemlig av den lille gutten Paul Rieber, som siden ble forløperen til Toro supper.
Paul G. Rieber startet bokstavelig talt med “to tomme hender” og grunnla en forretning som fra en beskjeden start med eddikfabrikk og kolonialhandel har vokst til å bli et av Norges største selskaper innen næringsmiddelindustrien (Rieber & Søn ASA), med internasjonalt kjente merkevarer som Toro (supper) og King Oscar (sardiner).

Rieber tilbrakte de første barneårene i den lille byen Ebingen sør for Stuttgart og kom til Norge under svært dramatiske forhold. Levekårene i Tyskland etter Napoleonskrigene var vanskelige, og mange utvandret til USA. Det samme bestemte Rieber-familien seg for, og foreldrene tok med seg sine 7 barn og kjøpte seg plasser på emigrantskuten “de Zee Ploeg”. Skipet var dårlig utrustet, og været var dårlig. Mange døde under overfarten, bl.a. Paul Riebers far. I sterk storm kom skipet ut av kurs og forliste utenfor Herdla ved Bergen høsten 1817. De overlevende ble fraktet til Bergen og innlosjert hos familier i byen. Like etterpå døde også Riebers mor.

De 7 foreldreløse Rieber-barna ble tatt opp i ulike familier i Bergen. Den 9 år gamle Paul kom i huset til kjøpmann Christian Wiedemann i Holmedalsgården på Bryggen og ble satt i arbeid der. Det var lange dager og hardt arbeid for en liten gutt. Arbeidsdagen begynte klokken fem og var ikke over før ved 19-tiden om kvelden.
https://nbl.snl.no/Paul_G_Rieber
Stein Erik Hagens matvarekjempe blar opp milliardbeløp for Toro og andre kjente merkevarer.


Hvordan Bergen tok seg av de forliste :
"Byen ivaretok passasjerene på en god måte, til tross for at den verken hadde ressurser eller organisasjon til å håndtere en så stor gruppe skipbrudne. Mange privatpersoner skapte sosiale kontakter til passasjerer eller skaffet dem arbeid. Komiteen sikret dem mat, husly, medisinsk behandling og delvis transport videre. Protokollen viser hvordan byen administrerte en vanskelig situasjon. "
"Men byen reagerte på den akutte krisen og gjorde en god jobb med å organisere seg for å ivareta de økonomiske flyktningene når de var i nød. Deretter ble de fleste sendt videre. "

Monument over forliset :

Men det sa ikke historien her noe om :
“TORO-eventyret starter i Bergen med kjøttbuljongterningen”

Ellers må du ikke glemme at de drev med blodørn de gamle vikingene.
Tror ikke det er noe for deg.

2 Likes

Å jøss og krøss. Hvor lenge måtte han kokes før suppa ble frysetørret?

Javisst. I middelalderen var avrettings- og torturmetodene ofte preget av enda mer blod og radbrekking enn i dag, fordi man enda ikke hadde oppfunnet de noe mindre sølete metoder og sofistikerte preparater som nå kan brukes. Har man ikke de mulighetene, er det rett tilbake til oljegryta for visses vedkommende. IS i Tunisia skal f.eks ha vært spesielt ivrige med å koke folk i motorolje over et bål. Den kristne kirken er i dag heldigvis stagget over det meste av verden, men reis til f.eks Guadalest i Spania og besøk torturmuséet der. Over 70 helt perverse objekter som ble flittig brukt av inkvisisjonen over hele Europa i middelalderen. Blodørnen ville viftet anerkjennende med lungene, hadde den sett hvor flinke kristenfolket var til å lemleste folk for tankeforbrytelser. Jeg tok med gutta mine dit da de var 5-6 år gamle for å vaksinere dem og kjøre historietime når vi først var i nabolaget. Enkelte mente det var vel tidlig å bli dradd med på slike steder i den alderen, men jeg gjorde det likevel.

Ikke vær naiv eller selektiv når det kommer til menneskelig brutalitet og fantasi innen overlagt smerteinduksjon. Og kirkens historie er like blodig som vikingenes. Ikke var det vel helt uten ekstremvold og opportunistiske medløpere at nettopp vikingene også til slutt ble kristnet, heller.

1 Like

Jeg så en del av Uppdrag Granskning om temaet og det virker nå å være langt flere unge jenter som oppsøker såkalt “kjønnskorrigerende behandling” (altså at de vil skifte kjønn) enn gutter:

1 Like

Flere unge jenter, slik legen oppfatter disse pasientene ved første møte? Eller flere unge jenter, slik noen gutter velger å definere seg selv lenge før evt. hormonbehandling og kirurgi har funnet sted?

2 Likes

Av grafene i Uppdrag Granskning-episoden ser det ut til at det både er langt flere unge jenter som oppsøker den svenske transvården for å få behandling, samt også langt flere jenter som får hormonbehandling. Den samme trenden ser man visst også i andre europeiske land. Men litt spesielt for Sverige er det at de ikke sier nei til noen som vil bytte kjønn, slik jeg forstår det som kommer fram av Uppdrag Granskning.

2 Likes

Jo. Men det du sier nå besvarer ikke det jeg lurte på. Jeg har en person i nær slekt som ble født i guttekropp, men spiste hormoner, dro til Thailand og kom tilbake med kunstige, kvinnelige kjønnsattributter og en pikk og to baller mindre. Vedkommende vil insistere på at det var som jente hen oppsøkte norsk helsevesen for utredning og hormonbehandling. Det er en vanlig synsmåte blant transkjønnede. De mener de er født med “feil” kropp, og “egentlig” er og alltid har vært av det motsatte kjønn. Nettopp derfor kalles kirurgien kjønnsKORRIGERENDE, ikke kjønnsendrende. Så igjen: Hva slags jenter snakker vi om som nå er i flertall på venteværelset?

1 Like

Jeg snakker om biologiske jenter. Altså: Kjønnskromosomer: XX, naturlige kvinnelige kjønnsattributter.

2 Likes

Ok, “gutter”, med andre ord, hvis du spør dem det gjelder. :upside_down_face:

2 Likes