Nyheter MDTV Forum Om Doner

En alternativ strøm-tariff – en ny «to-prisordning»

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/en-alternativ-strom-tariff-en-ny-to-prisordning/

Av Odd Handegård. Hensikten med den foreslåtte strøm-tariffen var at den skulle bidra til å endre folks strømforbruk i løpet av dagen og året. Vi skulle få dyrere strøm når vi trenger den, og billigere strøm når vi ikke trenger den. Den offisielle begrunnelsen var at man skulle unngå kostbare oppdateringer av nettet fordi folk…

6 Likes

Jeg synes Handegård gjør en dårlig jobb med å forklare hva slags “toprissystem” han egentlig ønsker seg. Et toprissystem vil i praksis fungere som et kvotesystem. Man betaler èn pris opp til et visst nivå (kvote), og så en høyere pris etter dette.

Men den gamle ordningen som var i Norge fram til på 70-tallet en gang var i prinsippet en effektkvote mer enn en forbrukskvote. Den bidrog til å holde effektforbruket av strøm mer javnt over døgnet men ikke til å redusere strømforbruket totalt sett.

I barndomshjemmet mitt har jeg fortsatt det gamle wattmeteret over kjøkkenbenken, det begynner nok å bli få av dem nå. Den har to piler, en svart og en rød. Den røde viser forbruket i watt akkurat nå mens den svarte står stille og indikerer effektgrensen som for dennes vedkommende er 3 kilowatt. Den gang hadde man andre strømmålere med to telleverk; det andre telleverket slo bare inn når man brukte mer strøm enn effektgrensa. De kilowattimene man brukte på mer enn 3 kilowatt effekt i dette tilfellet ble registrert av det andre telleverket og med en mye høyere pris. Dermed hadde man gode grunner til å holde effektforbruket under effektgrensa.

Er det en effektgrense målt i kilowatt (kw) Handegård ønsker seg, eller vil han ha en ren kvote på strømforbruk (kilowattimer-kwh) per husstand basert på ymse kriterier? Eller en kombinasjon?

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.