Nyheter MDTV Forum Om Doner

En advarsel til vindkraftmotstandere


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/en-advarsel-til-vindkraftmotstandere/

Utenlandsk storkapital voldtar norsk natur ved hjelp av Solbergregimets hemningsløse knefall. Som vi har vist i mange artikler er det ikke hvem som helst som står bak dette overgrepet mot norsk natur og norske lokalsamfunn. Det dreier seg om noen av de største kapitalgruppene i verden. I forbindelse med vindindustriutbygginga på Frøya har vi sett…


#2

Kapitalgrupper kan bare komme så langt lokalbefolkningen lar dem. Det finnes mange måter å sabotere på.
Ikke bare å legge seg foran anleggsmaskinene eller kle seg i bunad. Men vi må være forberedt på at det koster oss det vi trodde vi hadde spart oss, ved å overlate alt til andre.


#3

Et land bestående av i all hovedsak pjuskefiddinger med datafingre må bare finne seg i at makteliten tråkker over oss. Det er vanskeligere å stjele sukkertøy fra unga. De skriker i hvert fall litt :wink:


#4

En utenlandsk vindkraftmotstander roste det norske grasrotopprøret. En utlending roser oss, men ingen ros til opprørerne fra norske politikere, spesielt ikke fra regjeringspartiene. Dette er en lakmustest for norske riks og lokal politikere, for representerer de nordmenn og Norge og ikke global storkapital, skal en folkeavstemning med hele 80% mot utbygging ihvertfall gjelde fremfor utenlandske kapitalinteresser.

Norge har mer enn nok vannkraft for husholdninger og industri, og trenger ikke vindturbin-vederstyggeligheten. En oppgradering av eksisterende vannkraftverk vil gi like mye som planlagte vind og bølgekraftverk. Opprøret er dermed kunnskapsbasert. Denne kunnskapen skal også politikerne med deres rådgivere ha, og dermed satt folkeviljen og vern av norsk natur først.

Saken viser at de fleste politikere er agenter for den globale storkapitalen. Som vi nylig har sett, etter de er ferdige i politikken, går de åpenlyst rett over og tjener storkapitalen, sist nå SVs Solhjell til Bilderberg. Det burde få velgerne over til partier som setter folk og land først i neste valg, og sier klart nei til bla EØS/EU og vindturbinparker.


#5

I dag skriver NRK.no at formannskapet i Frøya kommune har gitt opp kampen mot utbyggingen av 14 vindturbiner i bygda. Det blir altså aksjonsgruppen mot utbyggingen som må drive kampen videre uten lokale politikere ved sin side.

Forklaringen til formannskapet var at det var deres advokat som hadde anbefalt at saken legges ned. De tror ikke at de når frem gjennom retten. Det kan være frykt for søksmål fra utbyggings-giganten som er grunnen. Får vi se at andre formannskap i andre kommuner også gjør det samme, overkjører storkapitalen lokale myndigheter, og kommunestyrene vil bli redusert til kun å styre egen innbyggere. Utenlands storkapital får fortrinnsrett over norske naturressurser.


#6

Vindturbiner er en trussel mot verdens største ugle, den utrydningstruede hubroen:#7

Selvsagt gjør vi det. Mørkredde og inkompetente lokalpolitikere har ikke nubbetjans mot den overmakta. Som sagt - enklere enn å stjele sukkertøy fra unga.