Nyheter MDTV Forum Om Doner

Elitedebatten: Mímir Kristjánsson – Anders Giæver 10 – 0


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/elitedebatten-mimir-kristjansson-anders-giaever-10-0/

Debatten om eliten i Norge har pågått intenst etter at avisa Klassekampen og nyhetssjef Mímir Kristjánsson begynte en serie artikler som har satt søkelys på elitene i Norge. En av dem som har reagert sint og fornærmet er kommentator i avisa VG, Anders Giæver. Han mener at det er på grensa til konspirasjonsteori å snakke…


#2

Det satte fingeren i øyet på problemet og pekte på hvordan mesteparten av folket er blitt avmektige stilt overfor de rike og mektige som har tatt kontrollen over alle kommandohøydene i samfunnet og bruker dem til sin egen fordel.

Den mest anti-elitistiske tida var rundt forrige århundreskifte, under denne grendas La Belle Époque. Da var kommandohøyden å finne i naboenga Holmstadengen, hvor husmannssønnen, skomakeren, jordbrukeren, vandringsmannen og emissæren M.J. Dahl holdt til (må ikke forveksles med knivmakeren M.J. Dahl fra Sletta). Hadde man et problem var det bare å stikke innom stuggun her på turen over tunet, hvor man hadde å gjøre med en likemann, som sleit i jorda og måtte bøye seg dypt for å komme inn på soverommet om kvelden, lik dem. Slik ble både morgen og kveld møtt i ydmykhet.

Nå må man derimot ned i kommunen, hvor man skal ydmykes, og hvor man skal virkelig føle på hvor stort naut man er fordi man ikke makter å fylle ut skjemaene korrekt for disse grå covert-narsissistene, som sitter med makta her. Ja, de virkelig nyter det! Mens overt-narsissistene blir konger av Hovdetoppen og dens like, hvor deres konsument-undersotter danser rundt dem i forbrukerrus, blir covert-narsissistene grå byråkratbøller.

I tillegg våger de å snakke om alle mulighetene for klassereiser av ymse slag i vår tid. Vel, min tippoldefar gikk fra å være husmannsslave til å bli fri småbruker og disippel av Totenåsens apostel, som del av et nettverk over Totenåsen av forhenværende fattigfolk med en ny delereligion så langt fra geistligheta som man kan komme, hvor de selv var prester, i løpet av en livstid. Mens jeg, jeg gikk fra å være stolt industrieier til å være kassert industriarbeider, på ei kveldsstund. Så nå er ringen sluttet her på tunet i Grythengen. Alt min tippoldefar vant, er tapt!


#3

Det med; åtte av dem er så rike at de eier mer enn den fattigste halvparten av verdens befolkning – tilsammen er en feil fra en statistikk som skal være korrigert til 42, ned fra 62(?) året før.

Det er ikke mulig å gå fra 62 til 8 på ett år, siden man må anta at de 56 «minst rike» av disse fortsatt har en betydelig formue. Medmindre man mener at de 56 er blitt «spist» av de åtte på toppen. Forøvrig mener jeg man bør være litt skeptisk til hvordan disse statistikkene lages og hvor korrekte de er, men at det er absurde forskjeller, er det ingen tvil om.


#4

Foreslår en oppfølger: Hvem er representanter for Norges «Deep state», hvordan er de organisert i hemmelige nettverk, og hvorledes er disse koplet opp mot den Internasjonale Eliten?


#5

Anders Giæver; Elitens talerør, krigshisser og folkefiende!


#6

Hvordan gikk det med dette Topplederforumet som ble dannet i sin tid? Finnes det forsatt? Det kan feks se ut som at energipolitikken i Norge ikke styres av Stortinget men av noen helt andre.


#7

Nei, men at eliten ikke ser på seg selv som noen elite er nytt. Det er egentlig ganske imponerende at noen som bestemmer hva folket skal få vite, ikke anser at de tilhører eliten i samfunnet, så spørsmålet blir da hvordan dette er mulig?

En forklaring er at journalister er prostituert dusinvare, slik at de vet at noen andre vil få jobben deres om de ikke skriver som kunden ønsker. En annen forklaring er journalister er livredde for å skrive ‘feil’, dvs noen som får resten av journalist-kulten til å reagere, og at derfor føler seg maktesløse. En tredje forklaring er at de du belyver og manipulerer, ender du opp med å forakte, og da er ikke tanker om at adelskap forplikter noe som trives heller.

At ‘alle’ har en arbeidsgiver, og flesteparten på ‘toppen’ derfor gjør mye bestemt av andre, kan også være en forklaring for hvorfor eliten ikke anser seg som en elite i dagens samfunn.


#8

I “Elitepyramiden”, når medlemmer av den norske, knapt nok opp til “Tier én”.
Norske Journalister er nok, i øynene på den virkelige Eliten, knapt nok brukbare til vask av Elitens toiletter.
Ikke en spesielt vakker uttalelse, beklager det.
Ment for å flytte fokus oppover i pyramiden, der den virkelige makten sitter og har sittet i flere tusen år.
I vårt moderne samfunn, siden 1776 gjennom etableringen av Illuminatet.


#9

Norge er Nord(korea) når det kommer til informasjon om hva som egentlig foregår. VG etablert i 1945 var starten på det monopolet på hva vi skal få vite. Det er et medie diktatur som er på tur dit det er på tur… Tilliten er tynnslitt overalt. :slight_smile: Spm: bør vi få vite mer eller er det egentlig greit slik det er ?


#10

Jeg tror ikke dette er et valg, da det ikke virker for folket som eliten er lojale med dem, fordi ‘eliten’ lyver om de tingene som folket opplever i hverdagen. For mange opplever allerede at media lyver om deres virkelighet, og når disse finner sammen, oppdager de at de etterhvert er blitt ganske mange.

Folket opplever f.eks. at innvandring ikke har noen fordeler utenom spennende mat, så når media påstår hvor fantastisk det er, så vil de tro på de som forteller sant om virkeligheten folket opplever, også på de områder hvor de ikke har personlige opplevelser. Poenget er da at de som forteller sannheten om innvandring, da kan ‘lyve’ om andre ting, og få folket til å tro på det.


#11

Det er stor forskjell på å være rik og være del av Eliten.

Stein Erik Hagen ble nevnt i NRK´s program som del av Eliten.
Hagen er i norsk målestokk rik, men sannsynligvis ikke del av Eliten.
Han fridde til Eliten i Davos og fikk avslag.
Han prøvde å få innpass i Norges Kongefamilie, gjennom å legge an på Märta Louise og fikk avslag.
Når det gjelder Verdens rikeste, er det ikke mulig å finne etterrettlig informasjon, hverken om navn eller om formue.
De rikeste er inngiftet med hverandre gjennom generasjoner.
En som har kartlagt disses famile-båndene, er Fritz Springmeyer.
Boken er omfattende, konkret med gode kildeanvisninger og kan anbefales.


#12

Nordmenn som er del av Eliten, må vi anta er blant samfunnets mest intelligente, erfarene og ressurssterke.
De virker imidlertid skremmende lite kjent med egen fremtid, dersom Verdens-eliten, som deres overordnede, realiserer sine planer om en ny verdensorden, slik de åpent har fortalt oss, at de kommer til å gjøre.
En slik “NWO” er i praksis Verdensomspennende Kommunisme á la Lenin, Stalin, Mao og Pol Pott.
De første som ble tatt av dage, eller sendt i leirene i disse landene, var deres tidligere lakeier, som hadde bidratt til at de kom til makten.
Slik også i et fremtidig Norge.


#13

Allerede 27. mai 1948 ble Norsk Arbeiderpresse grunnlagt og de tok straks over alt som var av store og små medier i Norge.

Som Håkon Lie og CIA agent Jens Christian Hauge sa så klokt. Den som kontrollerer informasjonen til folket kontrollerer også folket.


#14

Arbeiderpartiet gikk Verdenselitens ærend lenge før Arbeiderpressen ble grunnlagt.
De deltok allerede på et tidspunkt over 100 år tilbake, da Verdenselitens Bolsjeviker dominerte. (lenge før Stein Erik Hagen etablerte RIMI).:grinning:


#15

Når NWO har gjort sine grep i Norge, og støvet har lagt seg, blir det interessant å få svar på, hvem som var Norges svar På Vidkund Quisling - og hvem som representerte en norsk variant av Aleksandr Solzhenitsyn.


#16

Du som er så bevandret i kampen mellom det gode og onde, bør vite at det er nettopp her slaget står. Å lure deg og meg ut på glattisen, har svært begrenset virkning, men få med deg det ledende politiske partiet, så begynner det å se ut som en seier.


#17

Av alle de akademiker-barna jeg møtte på Oslo forsøksgymnas, var hr.Giæver blant de mest profilerte. Så vidt jeg kan se, har han ikke hatt noen utvikling siden da- bortsett fra at trynet har blitt lengre.


#18

Barna mine gikk på Steinerskolen i Bærum fra barnehage, til ut examen Artium.
Begge er fremgangsrike partnere i Oslos mest profilerte advokat- og eiendomsfirmaer.
Mine barndomsvenner er intelligente og oppegående, med lang erfaring innen næringsliv, akademia og Statskirken.
Etter 40 år som leder og eier i Internasjonale selskaper, med medlemskap i elitens organisasjoner, har jeg direkte tilgang til mange topper i næringsliv, presse og akademia.
Samtlige ovennevnte har imidlertid en ting felles…
Uansett hva jeg tar opp av ubestridte fakta, blir jeg møtt med alt fra latterliggjøring, avvisning, sinne eller mest ekstremt, fysiske angrep og trusler.


#19

Folk er nervøse ovenfor informasjon som de vet strider mot hva de vet at de andre tror er sant.

Å ta kampen med dem er meningsløst, så det beste er å fine en gruppe likesinnede som kan latterliggjøre dem, fordi de ikke tør å ta hensyn til fakta.
i'm%20telling%20you


#20

Kapitalen bør nå og da omfordeles i jubileum.