Nyheter MDTV Forum Om Doner

Elektriske "sparkesykler", ikke bare plagsomme, de er heller ikke miljøvennlige


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/elektriske-sparkesykler-ikke-bare-plagsomme-de-er-heller-ikke-miljovennlige/

De elektriske «sparkesyklene» som plutselig dukket opp over alt har vist seg å være farlige for andre trafikanter og ikke er de miljøvennlige heller. En studie fra North Carolina State University viser at de riktignok er mer miljøvennlige enn de fleste biler, men sammenliknet med mange andre alternativer kommer de slett ikke så godt ut.…