Nyheter MDTV Forum Om Doner

Elektrifiseringen av Norge – forutsetningene svikter

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/elektrifiseringen-av-norge-forutsetningene-svikter/

Av Odd Handegård. Alle politikere – fra SV til langt ut på høyresida – er enige om at elektrifiseringen av Norge må fortsette. Det eneste som skiller SV (og MDG) fra de andre partiene, er at de økte utgiftene til «klima»tiltak i noen grad skal kompenseres ved at folk som tjener mindre enn 600.000-700.000 skal…

5 Likes

64 små vasskraftverk er under bygging i Norge. Mange av dei er utanlandsk eigde. Statkraft m. fl. selde sitt selskap Småkraft til utlandet. Deler av vasskrafta er snikprivatisert med utanlandske eigarar.

3 Likes

Til alle tider har folket funnet frem høygaffler når de som styrer er blitt noen korrupte jævler som som ødelegger landet, selger ut landet og tyranniserer folket.

Så hvor er folk nå ?
Alle med mer en 10 i IQ vet at klimakrisen ikke eksisterer, det er bare en foreteningside fra Club Of Rom.
Norge oljeproduksjon er ikke redusert med så mye som en dråpe, samme i alle andre land, ingen har redusert oljeproduksjon med så mye som en liten dråpe. Mao så er det ingen fra makteliten som tror på egne løgner, for dem handler det kun og penger og makt.
Man kan jo be folk peke på klimaendringene, noe de så klart ikke kan, klimaendringer har vi hatt hvert minutt i 5 milliarder år uten at noen har måtte betale for det av den grunn.

Elektrifisering av Norsk sokkel er det mest korrupte faenskapet av en super løgn som noensinne er skapt.

Man skal altså rasere naturen og fuglelivet i Norge med masse vindmøller som skal få installasjonene på Norsk sokkel bort fra gasskraftverk og over til landstrøm.
Gassen de bruker på gasskraftverk i dag skal isteden sendes ned til Tyskland og brennes der isteden, mao så har du nøyaktig like store CO2 utslipp, bare at de slippes ut i Tyskland istedenfor Norge.

Makteliten får enorme kontrakter med å legge ut kabler, bygge monstermøller osv …
Det er vi som skal robbes for de tusenvis av milliarden psykopat rottene stapper i egne lommer.
Det er vi som får hele nasjonene ødelagt, ingen natur og ingen fugler og insekter igjen og verste av alt så tømmer de kontoene våre for at vi skal betale med egne penger for å få landet ødelagt.

Den jevne nordmann er hjernevasket til det ugjenkjennelige og formet til å bli nyttige slaver for super psykopatene.

dfghjukl

1 Like

Nytt fra Sverige:

det er infrastrukturen som svikter -igjen.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.