Nyheter MDTV Forum Om Doner

Elbil-revolusjonen uteblir

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/elbil-revolusjonen-uteblir/

Elbilrevolusjonen er og blir et norsk fenomen. Salgstallene kryper oppover globalt, men volumene er fortsatt svært beskjedne. EVvolumes har publisert de endelige tallene for 2018. Dette skriver Jan Herdal på oljekrisa.no. Herdal fortsetter: Samlet utgjorde elbiler og hybrider med sine 2,1 millioner enheter 2,2 prosent av det totale globale bilmarkedet inkludert Kina i fjor, ifølge…

7 Likes

Et fenomen som er svært utbredt i Kina, men som har fått lite omtale her, er den store andelen elektriske scootere og mopeder.

Dette er kjøretøy som bruker minimalt med energi og som verken bråker eller forurenser. Dette er noe vi burde satse mere på.

5 Likes

Det er jeg helt enig i - el-sykkelen skal etter sigende til og med gjøre Norge flatt.

3 Likes

Norge og Island ja. De to landene i verden som antagelig er mest ideelle for batterielbiler samlet sett pga. størrelsen på både kraftproduksjon og strømnett ift. størrelsen på befolkningen. Hvor mange entusiastiske elbileiere i Norge forstår at dette ikke uten videre lar seg duplisere i et stort flertall av verdens land? Det er selvsagt før man begynner å snakke om faktorer som råstoffer og prisen på elbiler som Steigan har vært inne på flere ganger.

Rent anekdotisk, men jeg har jobbfri på denne tunge regnværsdagen og har sittet og sett på en britisk dokumentar fra Iran (“People of the Flame” with David Adams) og ble veldig overrasket helt i begynnelsen av programmet. I trafikkaoset i Teheran var det knapt en moderne “fossilbil” å se overhodet. Det hele minte mest om et gigantisk veteranbilløp med biler som så ut som de kom fra 60-,70- og 80-tallet. Igrunn veldig artig å se. Jeg kjente igjen endel av merkene, men mistenker at mange av dem er laget på lisens i Iran. Det så ut som veldig mange av dem var svært gamle og slitte, med bulker og sliten, matt lakk. Utseendet er nok ikke hovedprioritet. I forhold til dette ser bilene på en gjennomsnittlig norsk skraphandler nye og moderne ut i sammenligning.

Jeg er ikke så veldig bereist de siste åra, men tenker at dette er jo virkeligheten over store deler av verden. I de aller fleste land er det ikke slik at man kan låne penger (heldigvis) til å kjøpe bil, og det er viktigere å ta vare på det man har. En gjennomsnittlig iraner ville nok bli forundret over å se bilene hos en norsk skraphandler. Oppi alt dette blir elbiler bare en fjern ting forbeholdt oss angivelig “rike” nordboere med en umettelig appetitt på å betale renter til bankenes gunst på noe som faller kraftig i verdi.

3 Likes

Sant nok på mange måter. Men det må legges til at Norge ikke er verdens mest egnede land i så måte. Halve året (litt avhengig av hvor du bor) kan man ikke bruke disse, og ofte innbyr ikke været til å kjøre dem heller. Men hadde jeg bodd i et pressområde ville jeg nok gått for dette selv om jeg ikke nødvendigvis hadde kjøpt elutgavene. En av min mors naboer har nylig gått til innkjøp av en 125 ccm scooter har jeg sett, han sparer nok mye bompenger og drivstoff på det. Mopeder er livsfarlige i trafikken med den kraften og tillatte makshastigheten som gjelder i dag.

2 Likes

Kanskje alle de nye bilene er tatt av flom? De fleste er ikke eldre enn de som står i gården hos meg.

1 Like

Se fra ca. 2.25 min. De på flombildene ser litt nyere ut ja, men er likevel gamle og umoderne biler etter europeiske forhold, de fleste ser ut som 90-talls modeller. Hvis du har en gammel bilpark er det bare fint :slight_smile:

Jeg er en pioneer - mange vil oppleve å måtte komme etter. I 2008 så jeg en tegning av en familie som satt rundt bålet utafor en gammel bil, og sønnen spør faren om han kan fortelle fra den tiden da de bodde i hus.
Da var det morsomt.

3 Likes

Å gjengi Jan Herdals analyser er et risikoprosjekt, Pål Steigan. Jan Herdal er en fossil-lobbyist med og klimafornekter og forvrenger notorisk data på sin blogg om fornybar energi, elbiler og annet som spesielt oljelobbyen hater.

At Herdal bommer på innholdet i artikkelen han linker til er ingen overraskelse siden det stort sett er den sporten han driver, men at du bommer (eller enda verre, kanskje ikke du har lest den, Pål?) er skuffende.

I artikkelen framgår det at veksten i elbilsalg fremdeles er eksponentielt mens slaget av vanlige biler har stagnert (eller faktisk har sunket noe fra 2017 til 2018).

Dersom den eksponentielle veksten av elbilsalget fortsetter på samme måte som hittil i fire år, vil elbilsalget i 2022 øke fra 1.45 til 11.5 millioner rene elbiler. Dersom veksten fortsetter ytterligere fire år, vil salget i 2026 være på 75.8 millioner elbiler, tilsvarende 86% av det totale bilsalget i 2018. Det er selvfølgelige mulig at den eksponentielle veksten dempes noe før elbilene får så stor markedsandel, men det demonstrerer likevel hvor fort teknologiutvikling kan skje når utviklingen skjer eksponentielt.

Smarttelefonsalget vokste eksponentielt fra 2007 til 2014, men de hadde de tatt så stor del av mobilmarkedet at økning avtok noe.

Den eksponentielle veksten innen datateknologi (Moorse lov) har vart fra 1970 helt fram til i dag (48 år).

BEV_Sale

Jeg lurer på hvordan det blir å eie elbil i Norge når den ACER-tilpassede kraftpolitikken settes i kraft og NVEs planer om “roterende utkobling” og “rasjonering” antagelig blir virkelighet sammen med skyhøye strømpriser - fordi vi skal selge svært mye av vår vannkraftproduserte strøm til Europa, mens vi risikerer at ustabil vind (og ev. sol) svikter?

Her er en lenke til NVE-rapporten, der det planlegges en virkelighet med “roterende avkobling” og “rasjonering” av strøm : http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_91.pdf

Jeg har sitert denne rapporten før, men gjentar noen “høydepunkter”: Legg merke til følgende sitat fra NVE (s. 13):

"DSB sin kommentar er ivaretatt ved at kommunen spiller inn til KBO-enhetene om hvilke abonnenter (hjemmeboende med elektromedisinsk utstyr) som bør bli skjermet i en rasjoneringssituasjon. "

Dette må vel i klartekst bety at hjemmeboende uten elektromedisinsk utstyr ikke skal skjermes. Man tenker altså å selge ut så mye norsk strøm til utlandet at man antar at man må rasjonere strømmen til private hjem.

NVE skriver videre (s. 18):

"Man må videre kanskje også gjøre harde prioriteringer for hvilke sluttbrukere, om i det hele tatt noen, som kan få stabil strømforsyning. Hensikten med å kunne redusere forbruket til 30 % av referanseforbruket, er å unngå en situasjon der man mister alt forbruk i en lengre periode. NVE holder derfor fast på kravet om å planlegge for en reduksjon på 70 %. "
[min utheving i fet skrift]

Dessuten skriver NVE (s 16) om problemet med kunder som ikke har “fjernstyrt utkobling av forbruk” - jeg antar at dette vel må være dem som har vært smarte nok til å si nei til “smartmålere” (AMS-målere), da det er mulig for nettselskapet å fjern-avstenge strømmen for folk med slike målere, mens dette ikke er mulig med andre typer målere:

" Det er også utfordrende for nettselskapet å koble ut enkeltkunder som ikke ligger på egen tariff og dermed ikke har fjernstyrt utkobling av forbruk."

4 Likes

Ekspotensial-funskjonen - den gir veldig fine grafer, men har vist seg å være dårlig på å spå fremtiden.

1 Like

Nei, eksponensiell-funksjonen kan ikke fungere når de fysiske realitetene taler imot. Da er det kun på fancy grafer det blir “virkelighet”.

På tyske Quora fikk tyskere spørsmålet “warum mögen die Deutschen keine E-Autos”? (hvorfor liker ikke tyskere elbiler?).

Der var det noen fine svar, særlig av ei dame som sier: “Es ist ja gar nicht so, dass wir E-Autos nicht mögen. Es macht durchaus Spaß sie zu fahren. Aber: Einige von uns hatten auch mal Mathe-Unterricht.”
(det er slettes ikke slik at vi ikke liker elbiler. Det er veldig moro å kjøre dem. Men: Noen av oss hadde en gang i tida matteundervisning".

Resten av svaret er ganske morsomt. Sett det i Google translate om nødvendig. https://de.quora.com/Warum-mögen-die-Deutschen-keine-E-Autos

En høytstående tysk forbundsdagsrepresentant (Winfried Kretschmann) for “die Grüne”, tilsvarende vårt MDG, har tydeligvis også skjønt at elbiler ikke lar seg realisere innen de utopiske frister som er satt for fossilbilens endelige avvikling. Ganske artig å se hans opphissede samtale med en kollega i Forbundsdagen. “Schwachsinn” sier Kretschmann. Han snakker om at Tyskland ikke kan lade 5 millioner elbiler, men det samlede antall personbiler i det landet er vel nærmere 40 millioner :slight_smile:

2 Likes

Inntil nå har jo “konvensjonell visdom” vært at utenlandskabler trygger forsyningssikkerheten i Norge i tørre år, og det tror jeg også har vært tilfelle. Men NVE planlegger her tydeligvis for en framtid med langt flere kabler og hvor man ikke kan diskriminere mellom norske og utenlandske kunder gjennom kommende ACER-lovgivning.

1 Like

Jeg er redd jeg ble utvist fra tysk-undervisiningen allerede i sjuende klasse.
Mattebøkene jeg hadde var designet for selvstudium.

1 Like

Ja, det kan se sånn ut. NVE-rapporten er opprørende lesning, og jeg kan ikke se at noen av de store mediene har tatt tak i de planene som legges og konsekvensene dette vil få.

Da ACER-saken virkelig burde vært øverst på saksorden, og spesielt tiden rett før Ap tok sin beslutning, drev både medier og politikere fra alle leire i stedet på med sirkus Listhaug, som i stor grad overskygget alle andre - og langt viktigere - debatter i flere uker. Dermed fikk Ap-ledelsen presset igjennom ACER-standpunktet sitt, tross motstand fra grasrota, uten for mye forstyrrelser og vanskelige spørsmål.

3 Likes

INK, inntil nå er det jo slik at hver TSO (systemoperatør) har uinnskrenket autonomi innen sitt område, som regel de enkelte land (noen få land har flere systemoperatører i ulike områder). Å beskytte eget område mot kraftutfall og feil har hovedprioritet. Det betyr f.eks at kraft på eksportkabler blir helt eller delvis kuttet dersom det setter eget nett i fare. Men jeg er ikke i tvil om at kommende ACER-lovgivning vil endre dette, og norske politikere vil svelge denne kamelen som alt annet. Det betyr at “rolling blackouts” skal spres over et mye større område, ikke bare det området som forårsaker hendelsen. Det kan bety hele Vest-Europa. I praksis kan det bety i et gitt tilfelle f.eks at eksportkablene skal gløde hvis det er underskudd av kraft på kontinentet la oss si ved vindstille en råkald vinterdag, mens nettet kobles ut hos oss deler av tida.

Hva som skal være kriteriene kan man bare gjette på. Det kan f.eks være prisstyrt; den som vil betale mest slipper utkobling, eller basert på en vurdering av hvor kraftutfall får de største sosiale eller økonomiske konsekvensene etc.

1 Like

Helt enig, AnneBritt, jag tok også forbehold om framtida. Det jeg ville vise var at overskriften “El-bilrevolusjonen uteblir” er ganske missvisesende når veksten for sjuende år på rad vokser eksponentielt. Her er det noen som (Pål) ikke har gjort leksa si. Vekst innen et teknologiområde som er eksponenttell er nettopp det vi kaller en teknologirevolusjon.

Du avslørte deg selv, i det du presenterte den. Runeulv pleier å bruke den om at svartinger tar over, Og Plathe liker å bruke den i sin klimaforvirring.

Og her lades en av Ruters elbusser med strøm fra et dieselaggregat:

PS: Gratulerer med verdens miljødag i dag!

1 Like