Nyheter MDTV Forum Om Doner

El-flydrømmen kræsjlander

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/el-flydrommen-kraesjlander/

«Airbus skrinlegger elflyprosjektet, flyet som Avinor, miljøorganisasjonene, politikerne og Widerøe har satset på som bærebjelke for klimavennlig luftfart i Norge.» Dette skriver Einar Sørensen, som er rådgiver i ES Consulting i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv. Sørensen skriver videre: «Norske flyselskap spør i fullt alvor om det overhodet vil være noen norsk luftfart igjen til…

3 Likes

Koronokrisa har vist oss at vi i all hovedsak ikke trenger å fly. El-fly er ikke framtida, men hensynet til global oppvarming tilsier at fossilfly heller ikke kan fortsette å være framtida. Flybransjen bør ikke reddes. De ansatte bør i stedet tilbys arbeid i en sektor som faktisk er samfunnsnyttig og nødvendig.

2 Likes

En flygende hest holder i massevis

1 Like

ZERO-Erna ville fly elektrisk frå Bergen til Stavanger om tre år, og trudde på det!
Men framleis trur norske politikarar og journalistar at om du har nok pengar kan du kjøpe og oppheve fysiske lover. Norske skattemilliardar går framleis til prosjekt som trossar matematikk og fysikk, fordi dei er ‘grøne’.

Svært mykje pengar gjekk med til NASA sitt prestisjeprosjekt for USA for femtiein år sidan, og svært mange trudde at fysiske lover kunne bli kjøpt og oppheva. Ikkje månelande ein gong, men seks gongar på tre år, berre det gjev grunn til tvil.
Med lite drivstoff og utan vern mot drepande radioaktiv ståling er det fysisk umogeleg. Og med liten datakraft er det imponerande at dei kunne svirre rundt jordkloda nokre dagar kvar gong og produsere svartkvitt tv.
(Siste fysiske matematiske avsløring er at landingsfartøyet hadde for lite drivstoff til å kunne fly opp til moderfartøyet.)

Den befolka romstasjonen er 40 mil ute, månen ca 40 000 mil. Den pensjonerte romferga var ein gong ca 60 mil ute og fekk ordre om å komme seg ned fordi det var for farleg for mannskap og fartøy, pga strålinga frå van Allen-beltet. Lenger ut har ingen vore.

Det som ein kan filosofere over er kva for andre ‘sanningar’ er oppdikta? Og vi nektar å tru annleis. Religionane er ei anna soge, for dei inneheld tross alt mykje visdom som bør aktast.

Eg sender ein god tanke til nyleg avlidne Tandberg, måneingeniøren, som var eit godt menneske, men han vart lurt som alle oss andre.

1 Like

Dette har ekte ingeniører og realister alltid visst og det skal en revolusjon til for å endre det. En glimrende artikkel av ing. Mark Mills fra The Manhattan Institute fra i fjor er om dette og andre grønne drømmer. Tittel «The New Energy Economy": An Exercise in Magical Thinking». Det er nettopp det det er.

https://www.manhattan-institute.org/green-energy-revolution-near-impossible

sikre seg «grønne» velgere med liten innsikt i fysikk.

Tror det var myntet på slike som deg Torgeir.

Sitter her å lyver til voksne folk, fy skamme deg … eller kanskje du kan komme hit og vise meg denne globale oppvarmingen du snakker om ? Jeg se den ikke og det gjør heller ingen andre.

Rå-kapitalistene har til alle tider tjent seg styrtrike på fiender som ikke eksisterer, jo flere nek de klarer å lure jo rikere blir de.

Nå er surt nedbør, ozonlaget og CO2 brukt opp, hva skal de finne på nå ? Kreve inn penger for å bekjempe usynlige grønne flopp flopper som truer verden ? Det er alltid noen tilbakestående tullinger uten evne til å tenke selv som biter på løgnene deres.

1 Like

Ozonlaget ble trua av industrielt produserte gasser som vi klarte å få gjennomført et effektivt internasjonalt forbud mot. Derfor unngikk vi at det ble en økt trussel. Sur nedbør eksisterer fortsatt, men er ikke lenger like mye en trussel mot Europas skoger og vann på grunn av effektive tiltak mot svovelforurensning. Global oppvarming er ved sida av atomkrigstrusselen den suverent største trusselen mot menneskehetens overlevelse som art. Den trusselen er vi ikke i stand til å løse innafor rammene av en kapitalistisk vekstøkonomi. Som artikkelen viser, vil elfly og andre teknologiske fixes, som faktisk kunne løse ozonkrisa og problemet med sur nedbør, ikke kunne løse klimakrisa. Den nedstengninga av ikke-essensiell produksjon vi har gjennomført mot pandemien, har derimot hatt massiv positiv effekt på klimakrisa, og mange av disse tiltakene, som det å ikke tillate folk å fly, kan og bør videreføres etter at pandemien er nedkjempa. Pandemien regner jeg med er en trussel vi innen rimelig kort tid kan løse med teknologi (vaksiner) i stedet for gjennom systemendringer, på samme måte som vi kunne med ozonlaget og sur nedbør, men altså i motsetning til global oppvarming.

Det hjelper ikke å ha miljøvennlige taqqiameninger når du skryter at du samarbeider med PST for å få folk overvåket. Og slenger om deg med nazibeskyldninger i hytt og pine. Slimål

1 Like

Jeg ser du prøver å ta mannen i stedet for ballen her. Men jeg vil si dette var et ganske tamt og hjelpeløst forsøk på verbal kroppstakling.

Hva med den flygende hesten?
Kan du fortelle litt om den?

En av mohammeds bravader. Og at han delte månen i to. Ellers er det kun smårusk. Som at fienden fikk støv i øynene under et slag og den slags

Når “mannen” skryter at han samarbeider med PST mot de han liksom debatterer med blir debatten underordnet “mannen”

1 Like

Jeg samarbeider ikke med PST. Jeg har forsøkt å presse PST til å gjøre den jobben de blir betalt for, sannsynligvis til ingen nytte. Poenget her er at dette har fint lite relevans for diskusjonen om hvorvidt el-fly er en bra løsning, og den større diskusjonen som jeg har søkt å reise, om vi faktisk trenger en flybransje.

Du forsøkte å presse PST til hva?

Alla takkbar, da sju. . . .

Noe som ikke har den fjerneste relevans for den artikkelen vi er ment å skulle diskutere i denne debattråden.

Det er nok interessant for de som måtte finne på å debattere med deg vil det være relevant å vite hva de utsetter seg for

Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første steinen på henne! Jesus er vel en av dine profeter. Poenget han forsøkte å få frem her er at om du også har gjort samme handling som du forsøker å dømme andre for. Så bør du la være. Jeg vet ikke om du ser koblingen jeg forsøker å få frem her?

Så du syns jeg er skyldig i tamme og hjelpeløse forsøk på verbal kroppstakling. OK.