Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ekstrem pengebruk – uten klimaeffekt!

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/ekstrem-pengebruk-uten-klimaeffekt/

Av Hogne Hongset, energiinteressert. Ifølge FNs klimapanel kan ikke klimamålene nås uten CCS (Carbon Capture and Storage). Staten har nå sagt nei til milliarder for å utvikle CCS-anlegg på Klemetsrud avfallsanlegg i Oslo. Det skuffer byrådet, fordi det ville redusert CO2-utslippene fra Oslo by. I ly av Klemetsrud har et annet klimatiltak i Oslo gått…

4 Likes

Det er ikke så galt om det framtilles her. Dersom man tror at ens meningsmotstandere er fullstendig idioter, så har man vanligvis misforstått noe.

Et faktum er at det i beste fall er en svak kobling mellom gassforbruket på fastlandet og gassforbruket i Nordsjøen. Vi gjør ingen stor feil om vi antar at forbruket på sokkelen og på fastlandet er uavhengige størrelser.

For å illustrere poenget må vi gjøre opp et overordnet helhetsbilde. Før eller siden vil man slutte å bruke store mengder fossil energi, og den dagen vil ganske sikkert komme lenge før alle fossile kilder er tomme.

Som et enkelt eksempel, anta at verdens gassbehov de neste 1000 år er en Zilllion m3 gass. Zillion er et tulletall, det er kun for å sette et ord på en stor gitt mengde.

Denne zillionen m3 gass vil man skaffe seg fra den ene eller ande kilden. En av kildene vil være Nordsjøen.

Dersom man har behov for å brenne en viss mengde gass i på feltet Nordsjøen for å levere Nordsjøens andel, så kommer dette i tillegg til denne denne zillionen.

Dette er altså gevinsten ved kablingen fra fastlandet.

En korrekt måte å framstille det på er å sammenligne miljøregnskapet for elektrisitetsproduksjon på fastlandet som kables til Nordsjøen, med lokal produksjon i Nordsjøen.

,

Så det er ikke slik at med nye strømkabler til kontinentet vil vi importere elektrisitet til bruk i Nordsjøen fra gasskraftverk i Tyskland?

Hæ? Nå er det bare en viss mengde gass under nordsjøen! Det finnes ikke noen gass du kan pumpe opp i tillegg til det. Så enkelt er det. Og alt skal opp!

HVOR du brenner opp denne gassen er ett fett for miljøet. Gassen produserer akkurat like mye co² om du brenner den til lands eller til vanns.

Det mest miljøvennlige vil være å brenne hele driten der du pumper den opp, for da sparer du infrastrukturen som trengs for å frakte gassen lange veier.

Å sammenligne miljøregnskap for gasskraftverkene i nordsjøen og vannkraftverkene på land og finne miljøgevinst er så sneversynt at det må kunne kalles infantilt.

Mener du å påstå at det er en ubegrenset mengde gass i berggrunnen under nordsjøen og at elektrifisering av sokkelen vil bidra til at vi pumper opp mindre gass?

1 Like

Vi tar neppe opp mer gass enn vi får solgt. Dersom verden om noen tiår år ikke lenger har behov for gass vil vi neppe fortsette å pumpe.

Er vi heldige får vi kanskje solgt all gassen i Nordsjøen, men det er langtfra sikkert. Sannsynligvis vil det forbli store mengder gass i bakken som ingen ønsker å bruke.

Om utgangspunktet ditt er at all fossil energi i verden skal pumpes opp, så er det lite som nytter. Man må anta at det meste av det gjenværende vil forbli i bakken.

Det kan virke som du tror at en konsument i Tyskland tenker at “jeg skrur opp varmen litt i stua siden de bruker så lite gass i Nordsjøen”.

Det er ikke sånn!

Verden vil ikke bruke mer gass som følge av at vi bruker mindre i Nordsjøen.

Jeg mener at om målet er mindre CO², så bør vi la fossilenergien ligge akkurat der den er.
Vi har atomkraft som et helt CO²fritt alternativ.
Landstrøm i Nordsjøen er symbolpolitikk, akkurat på linje med nei til atomkraft.

1 Like

Riktig, man kan ikke se helt bort fra at dette kan forekomme i ekstreme tilfelle. Det er derfor jeg skriver at det kan finnes en svak kobling mellom gassforbruket i Nordsjøen og på land. Dette vil imidlertid dreie seg om beskjedne unntak.

Uansett vil et gasskraftvek på land ha langt høyere effektivitet enn et gasskraftverk i Nordsjøen som først og fremst er optimalisert med hensyn på plass, ikke effektivitet.

Der er vi enige.

Sånn jeg ser det er at verden trenger atomkraft, men vi trenger ikke atomkaft i Norge.

Har du noen tall på dette? Med fratrekk av energikostnad av transport. Jeg kan heller ikke se at det vil bli noen reduksjon i forbruk av gass i overskuelig framtid. Den 3. verden er fremdeles i en omstilling fra ved til LPG. Elektrifisering vil kun skje i en uoverskuelig framtid. Bare kremasjon i India vil kunne være et enormt framtidig marked.

Nå tuller du. Skøyer’n.:crazy_face::+1:

Jeg er enig, men da jeg ikke tror at folkeslag er like, så vil atomkraftverk i Afrika og andre tredje verden land ende opp som Tjernobyl en god del av dem.

Nå ser ikke jeg på det som noen krise, da dyrene ikke har problemer med at 50% av avkommet dør av stråling, i steden for sult og sykdommer.

Det å erstatte gasskraftverk i Nordsjøen med gasskraftverk på land, som kabler elektristiten ut, er en dårlig løsning. Målet må være å avkarbonisere all elektisitetsproduksjon.

Hensikten med kommentaren min var å påpeke at det blir en meningsløs sammenligning om man forutsetter at all gass likevel skal pumpes opp. Da vil jo ingen energisparetiltak ha noen hensikt.

Det hadde jo vært fint. Har du noen reelle og politisk akseptable løsninger?

Norge har Europast største potensial for havvind. Tror vindmøller utenfor synsvidde fra land er politisk og miljømessig akseptabelt.

Problemet i dag er kostnad, men med storskala industriell masseproduksjon kan kostnaden sannsynligvis bli akseptabel.

Elektrisitet fra norsk havvind kan da bli en kjempesvær eksportartikkel

Vi har mer enn nok energi i våre vannmagasin til å jevne ut variasjonen i vindbasert energi.

Det kan jo dekke forbruket en del i Nord Europa. Men forurensningsproblemene ligger vel ikke her i global sammenheng

Den eneste måten å få avkarbonisert energiproduksjonen er å la være og pumpe hydrokarboner opp fra bakken. Det er bare å skru igjen kranen. Veldig enkelt og helt kostnadsfritt.

Og hvordan skal man få transportert mat rundt omkring?
Opel-Kadett-mit-Holzvergaser

Hvis målet er å få til et karbonfritt samfunn, kommer det til å svi big time. Mitt poeng er at tiltakene miljøvernrrne foreslår ikke løser problemer. De bare flytter probleme.
Den største gevinsten ved å stenge ned oljeproduksjonen er at det vil vaksinere verden mot globalisering, overnasjonalt styre og rovdrift på naturen.
Forsvinner oljen, må verden organiseres i mindre enheter. Det er den eneste måten å få bukt med globaliseringen.
Eller tror du en verden uten globalisering kan fortsette med samme overforbruk som i dag? Er det ikke nettopp globaliseringen av verden som er selve rota til alle miljøproblemer?

3 Likes

Og hvordan mener du at halvparten av menneskeheten som nå bor i byer skal føs?

Det du peker på der, er kanskje årsaken til at vi kan erklære globalistene som vinnere på walkover? De har greid å sikre seg halve befolkningen som gisler i byene.
Det du spør om er egentlig hvordan vi skal greie å fø halvparten av menneskeheten som bor i byer uten å rendyrke globalismen og sikre kontroll over den andre halvparten som arbeidsbier?

1 Like