Nyheter MDTV Forum Om Doner

Eksploderer Algerie kan også Frankrike gå i lufta

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/eksploderer-algerie-kan-ogsa-frankrike-ga-i-lufta/

I 1962 under tegnet general og president Charles de Gaulle fredsavtalen som avsluttet den sju år lange krigen i Algerie. Han hadde da overlevd flere attentater fra franske høyreekstreme som for enhver pris ønsket å beholde kolonien som de så på som en integrert del av Frankrike. De Gaulle hadde skjønt at Frankrike og Algerie…

2 Likes