Nyheter MDTV Forum Om Doner

Eksempler på at SUBSIDIER = KORRUPSJON

Undertittel: Lær å tenke rasjonelt

Inntektsskatt + subsidier

Erland forfatter boka Nordnorsk strikkekunst. Den blir en suksess, og Erland har 1M NOK i overskudd. Men en maktsjuk gjeng som kaller seg “politikere” sier at Erland må gi fra seg 50% av inntekten, fordi de vil gi et “forfatterstipend” til Salih Babla. Statsfinansierte Antirasistisk Senter har drevet lobbyvirksomhet for at Salih Babla skal få lønn for å skrive boka Islamofobe Norge.

Hvorfor får ikke folk produsere og bytte varer og tjenester slik de ønsker? Fordi folk ikke er prinsipielt imot subsidier. Pål Steigan vil bytte ut det Erna Solberg synser og føler det skal brukes penger på, med det han sjøl synser og føler det skal brukes på. Så lenge folk ikke forstår at subsidier er overføring av midler til mindretallsinteresser - altså korrupsjon - så vil det fortsette å gå til helvete med statsbudsjettet.

Løysinga er at hver enkelt nordmann ubetinga mottar lik mengde infrastruktur og grunninntekt. Null subsidier. Subsidie-korrupsjonen vil først avta når det ikke er mulig for en politiker å synse og føle hvem som skal motta subsidier.

Statlig eierskap + subsidier

Statoil eies 100% av den norske stat og tjener i et lite tidsrom 500 M NOK på å selge olje og gass til utlandet. Dette kunne blitt brukt til å gi 5000 nordmenn ei grunninntekt, men en gjeng grønnskollinger gir pengene til 1 utenlandsk firma for finansieringa av 1 vindmøllepark til 1 mrd. NOK, som i tillegg skal være privat eid.

Poenget her er at det IKKE er nok at naturressurser offisielt eies av folket, om verdiene brukes til å subsidiere mindretallsinteresser.

Offentlig lønn = subsidier

Kongeriket Norge gir 1 mill. NOK til til en fylkespolitiker med ansvar for kultur, og 1 mill. NOK til en museumsdirektør, isteden for å overføre 111 tusen NOK til 18 personer som kunne hatt den økonomiske tryggheten/friheten til å feks. vie sin tid til kunsten.

Dette gir bare meining om du er en hjernevaska tilhenger av det konvensjonelle subsidiesamfunnet, og slik har mista evna til å tenke rasjonelt.

1 Like

Byråkrati = meiningslaus subsidietulling

I 2019 ble halvparten av statsbudsjettet brukt til pensjon og sosiale ytelser og næringsøkonomiske formål. Det inkluderer bygninger, politikere, saksbehandlere, jurister, rådgivere, et cetera.
Halvparten av budsjettet, eller omtrent 900 mrd. NOK, kunne altså en robot hos Norges Bank delt ut som ei lik og ubetinga grunninntekt til 5 mill. nordmenn…med heile 180.000 NOK per nordmann. Det tilsvarer 360.000 NOK for ei “gruppe” på to individ.

Spørsmålet er om du vil tillate andre i samfunnet å disponere sin brøkdel av statens inntekter sjøl, eller om du er en sjalu, maktsjuk og kontrollerende person som absolutt må synse og føle hvordan andre sine liv skal styres ovenfra.

image

Jeg koste meg glugg ihjel da jeg skrev den boka.

Jeg mener det er helt greit å gi fra meg 50% av inntekten, selv om pengene går til prosjekter som jeg personlig ikke støtter. Ja, les gjerne den setningen en gang til, Tormod. Det er et prinsipp for meg å betale skatt med glede, ikke under forutsetning av at pengene skal gå til det jeg personlig mener er det riktige, men under forutsetning av at demokratiet Norge fordeler subsidiene på en måte som reflekterer folkeviljen, gjennom demokratiske valg av politikere som skal representere folkets «vilje». Et demokrati er så perfekt som det kan bli, gitt menneskets ufullkommenhet. Men til nå er dette det beste vi har, ihvertfall det beste som har vist seg å funke over tid.

Jeg tror de fleste som bryr seg om politikk forstår at subsidier er overføring av midler, også til «mindretallsinteresser». Og dette er ikke korrupsjon, fordi det er transperant. Alle subsidier er åpne. Er du imot noen, stemmer du på FRP, er du imot andre stemmer du på AP eller Høyre. Eller Rødt og SV.

Statoil heter ikke lenger Statoil men Equinor, og eies ikke 100% av den norske stat. Og Høyre foreslår i disse dager å selge ned til 51%. Bare som en opplysning.

Dette er liberalisme i sin mest klassiske og reneste form. Du har i andre innlegg vært opptatt av de uheldige virkningene av «maktkonsentrasjon». Men du er blind for det faktum at slik lassez-faire-kapitalisme og liberalisme fort utvikler monopoler og maktkonsentrasjon. Sosialismen er nettopp et forsøk på en reaksjon på dette.

Du har fortalt at du jobbet for Posten Norge. Det er et statlig foretak hvor du mottar en trygg og forutsigbar lønn for rutinearbeid, og det er tvilsomt om man egentlig kan påstå at du betalte 50% skatt når det var staten som samtidig lønner og skatter deg. Om du fikk dobbel lønn og betalte 150% skatt, så ville den netto utbetalingen vært den samme.

Om du derimot jobbet som håndverker, brukte kveldene på å regne ut og sende tilbud, og slet med å få endene til å møtes, så ville du sikkert ikke tatt så jævla lett på å velge for samtlige nordmenn at deres produksjon av verdi skal hemmes med 50%!


Du har ikke fulgt med i timene mine. Du får ikke folkestyre gjennom å stemme på det minst verste partiet hvert fjerde år, og at politikken ellers er styrt av en liten politisk-økonomisk maktkonsentrasjon - en maktkonsentrasjon som omfatter et media med politiske og kommersielle interesser. Det du får med dagens system er dagens politikk med overføringer til feite byråkrater, vindmølle-investorer, Lockheed Martin, White Helmets, et cetera.

Om du ønsker at samfunnet skal reflektere alle individers vilje/interesser likt og på en prinsipiell måte, så må du vil tilføre hver nordmann lik mengde makt/frihet i å reflektere sin vilje/interesse. Dette oppnår du gjennom å tilby lik infrastruktur og lik grunninntekt til hver person.

Om statens inntekter tilhører nordmenn på lik linje, så er det korrupt å gi 1M NOK til én person og 0 NOK til én person, basert på følelsene til en politiker. Det er forresten ingen som har oversikt over alle subsidiene som blir delt ut, og det opprettes ofte utvalg som skal finne ut hvor pengene ble av. …hvor mange nordmenn er bevisste om at Erna Solberg har støttet terrorister i Syria?

Så du skjønte ikke at det sikkert var et fiktivt eksempel, og at en mulig tolkning var at jeg med overlegg brukte det gamle namnet Statoil for å tydeliggjøre at det var et fiktivt eksempel? Nei vel. Jeg skrev forresten dette for 3 uker siden:


“Staten eier over 70% av Equinor, og nær 90% av vannkraftverk.”

Igjen, du har ikke fulgt med i timene mine. Sjølstyre-modellen søker å unngå både byråkratisk maktkonsentrasjon og “føydalsamfunn” gjennom en kombinasjon av kollektiv eierskap av naturen og grunnleggende infrastruktur, og at hvert individ eier sin egen atferd og makt/frihet til å reflektere sine subjektive behov gjennom eksistensen av grunnleggende infrastruktur og ei ubetinga grunninntekt.

Innenfor sjølstyre-modellen kan ikke byråkrater synse og føle at du ikke oppfyller kravene til å kunne forsørge deg, og heller subsidiere Salih Babla for boka Islamofobe Norge pluss en million andre tøvete utgiftsposter.


Jeg er et politisk geni, og tilhører det skapende mindretall; ditt innlegg kan oppsummeres som “retorikk uten innhold”.

Nope…fra innleiinga til e-boka sjølstyre.no:

Liberalistene er negative til særtilskudd, som de skal ha honnør for. Men i sin iver etter privatisering er de ideologisk blinde for at økonomisk og politisk makt er to sider av samme mynt, og at makt har en generell tendens til å konsentrere. I praksis gjør deres modell at også naturressurser blir offer for et føydalsamfunn med en enorm, udemokratisk maktkonsentrasjon.

Oisann. Litt av en tale! Er håndverkere i Norge en så utsatt gruppe?

Jo, jeg har fulgt med i timene dine, og jeg vet hva du mener om dette temaet. Men jeg er altså ikke enig.

Det er ikke basert på følelsen hos en politiker. Vi kan helt klart finne eksempler på det, men regelen skal være at systemet er åpent og gjennomsiktig for innsyn, for alle borgere. At det for deg er en basal feil i utgangspunktet for et samfunn å ha et system med skatter og subsidier, er greit nok, men noe jeg er uenig i.

Å kalle et åpent samfunn med skatter og subsidier for korrupt per se - blir helt feil. Med mindre du da mener at alle allianser, inkludert vennskap, er korrupt. Det er jo en tanke, og sikkert noe vi som mennesker burde være mer obs på hele tida. Men det uthuler begrepet korrupsjon, som er innarbeidet i språket som et fenomen der ting foregår i det skjulte, der politikere eller andre makthavere kjøpes.

Igjen; et samfunnssystem kan neppe bli perfekt, i og med at menneskene ikke er perfekte. Som du sikkert vet var Aristoteles skeptisk til demokrati/folkestyre pga dette. Det springende punkt er imidlertid om et perfekt samfunn er ønskelig.

Ifølge straffelovens §387 er det visstnok kriminelt og straffbart for “den som for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag, eller gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag.”

En “utilbørlig” fordel er ifølge Språkrådet/Universitetet i Bergen en “upassende, uriktig, urimelig” fordel.

Ja, jeg vet at modellen din skiller seg fra «klassisk» liberalisme ved at naturressurser ikke skal privatiseres. Og jeg er veldig enig med deg her, bare så det er klart! Men tror du at maktkonsentrasjon blir borte av den grunn? Det ser slik ut, men hva får deg til å mene det?

Du vil ha et samfunn strippa for byråkrati, subsidier og skatter, der «folk skal bestemme sjøl», på individnivå. Men helt siden neanderthalerne har menneskeapene vært nødt til å organisere seg i grupper med kjøreregler. Det vil man også gjøre i «ditt» idealsamfunn. Kimen til korrupsjon er der. Uten en sterk offentlighet, med institusjoner som kontrollerer dette, vil det bli skapt føydale strukturer og slavelignende forhold. Jeg har overhodet ingen illusjoner om at folk som individer, og alene det, kan skape et fredelig og bærekraftig samfunn.

Jeg stoler på deg, regner med at sitatet er riktig. For meg ser dette ut til å være en lovtekst som skal forhindre korrupsjon. Men jeg forstår poenget ditt, som er at subsidier er akkurat det samme. Subsidier er korrupsjon. Jeg er ganske skarp, er jeg ikke?

Jeg er ikke enig med deg, så enkelt er det, og jeg vet ikke helt hvor fruktbart det er å ruge på dette. For meg er skatter og subsidier en del av en samfunnskontrakt. Det er prematurt å hyle opp om at subsidier og skatter er «urettferdig». Hvit fluesopp er også urettferdig. Folk har organisert seg i de undeligste former i tidens løp, for at samfunnet skal bli ‘rettferdig».

Jeg setter pris på tankene dine, politisk nerd som jeg er. Uenige er vi - men det er vel en redelig uenighet.

Så du vil bare spøke vekk problemene med å skattlegge verdiskapning med 50%? Jeg så en gråsprengt maler/flislegger en gang. Han kom haltende ut av en bil. Det så ut som han hadde hatt det tøft, og at han trengte en pause. Men noen må jo holde det gående slik at byråkrater kan drikke kaffi og gjøre overflødig arbeid på et kontor, kjøpe Tesla og reise til Syden hvert år.

Så du vil bare spøke vekk at 50% “inntektsskatt” gjør norsk arbeidskraft mindre verdt? Så du vil bare spøke vekk at dette sammen med arbeidsinnvandring utraderer norske fagfolk?

Så du vil bare spøke vekk at 50% “inntektsskatt” betyr at man må jobbe 4 uker for å bytte til seg 1 uke arbeid fra en annen?

Så du vil bare spøke vekk at en bolig som kunne kostet 1,5M NOK koster 3M NOK, og at dette fører til at en stor del av befolkninga blir leilendinger, mens investorer tjener seg rike på at folk ikke har råd til egen bolig?


Det er vel et empirisk spørsmål om dagens politikk representerer folkeviljen. Ønsker folk å bygge vindmøller, gi en halv milliard kroner til Clinton-foundation, bombe Libya og støtte terrorister i Syria? …forutsatt at folk er tilstrekkelig informert om hver situasjon og mulige konsekvenser, fra en nøytral kilde? Angående vindmøller må feks. folk bli informert om at vi kan oppnå 20-30 TWh (?) årlig kraftøkning ved å oppgradere eksisterende vannkraftverk, isteden for å bygge vindmøller.

Jeg tror at vi får en fredeligere verden om vi legger ned regjeringa som institusjon, og at Stortinget bare vedtar et regelverk for ansvarlige ansatte i et departement. Ingen SMS-runde blant regjeringmedlemmer om de føler for å bombe Libya. Har Libya gått til angrep på oss eller andre NATO-land? Nei, og ergo er en bombekampanje i strid med ikke-aggresjonsprinsippet.


Både Sokrates, Platon og Aristoteles var skeptiske til demokratiet. Sokrates hadde kanskje best grunn til sin skepsis - han ble tvunget til å drikke gift gjennom et demokratisk valg.

–Det ideelle samfunnssystemet er for meg roboter som tilbyr grunnleggende infrastruktur i følge et demokratisk valgt regelverk, og ellers at hver person gis lik makt til å dekke sine egne, subjektive behov. Jeg har et håp om å kunne påvirke folk til å tenke at naturressurser --> infrastruktur + grunninntekt er en sunn, sentristisk modell for samtlige nordmenn, venstrevridde eller høyrevridde.


Poenget med modellen er at det er fullstendig umulig for maktkonsentrasjoner å grave til seg naturressurser og subsidier, og at den eneste måten man kan tjene penger på er å produsere varer og tjenester som folk ønsker.

Poenget med modellen er et klart skille mellom statlige og private foretak, og derfor at t.d. både bankvesenet og militærindustrien er heleid av staten.

Poenget med modellen er at enhver nordmann har tilgang til grunnleggende infrastruktur og mottar ei ubetinga grunninntekt, og slik har økonomisk/moralsk frihet, og slipper å leve i kronisk stress/økonomisk usikkerhet.

Poenget med modellen er IKKE å eliminere store selskaper - som Rema 1000, IKEA eller Microsoft - eller å utrydde rikfolk. Om det er dette som er det egentlige ønsket ditt, så har vi for ulike mål til å komme fram til noe.

Møt en superbyråkrat som tjener 15 grunninntekter. Med så høg lønn vil vel denne arbeideren få Norge på rett kjøl…?

Jeg for min del ønsker å legge ned den totalt poenglause institusjonen “fylkeskommune”, og gjøre kommunene om til tekniske etater.

image

KS (Kommunenes Sentralforbund inntil 2004) er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge. KS organiserer alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Fylkestinget er det øverste, folkevalgte organ i fylkeskommunen. Det er fylkestinget som angir rammene for den fylkeskommunale virksomheten. Dette skjer gjennom vedtak om fylkesplan, økonomiplan og årsbudsjett.

Takk til Erland !

BARE 20 % tilsvarer en aksjeverdi PÅ OMTRENT 90 MILLIARDER, OG DETTE PÅ GRUNN AV FORSLAG OM INVESTERINGER I DET GRØNNE SKIFTET !
Hvem representerer denne mannen ?

Les mer :

image

Kan du si litt om den tabellen hva den representerer ?

Det er Equinor-aksjen de siste 3 år.

Ja, OK…at han snakker om dette nå, harmonerer forsåvidt med det jeg kommenterte på som analytikerne skrev om i DN her tidligere, om risikoen om det ble en bølge nr 2. Da ser det ut som ennå et hint om utbrudd i oktober.

Andre smittebølge til høsten ?

Sjekk ut forsiden på Dagens Næringsliv i dag 16 juni -20, eller helst kjøp den.
Jeg kjøper ikke aviser, men gjorde et unntak i dag.
De anbefaler folk å ta ut pengene sine.
Ber aksjesparere selge dersom de trenger pengene.

De skriver :
Dette er ikke normal økonomi.
Det kan bli stygt om vi får en andre smittebølge.
Alexandra Morris Investeringsdirektør.

Event 201 pandemi øvelsesvideoen
https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174 ( 10.00 - 11.30 )