Nyheter MDTV Forum Om Doner

Eirik er «Oslos siste murer»: – Bemanningsbyrå er en kreftsvulst på samfunnet

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/eirik-er-oslos-siste-murer-bemanningsbyra-er-en-kreftsvulst-pa-samfunnet/

Han har prøvd å si fra i snart 20 år. Nå er det nok. «Oslos siste murer» skal pælme skjea og årevis med tradisjoner og kunnskap på sjøen, og aldri se seg tilbake. Dette skriver Fri Fagbevegelse og fortsetter: «– Nytt?Den voksne mannen som setter seg ned i sofaen drar litt på det.– Nei, det…

5 Likes

Det er i hovedsak journalistene som har skylda for at Støre og AP har kunnet holde på slik.

1 Like

Agenter for den globale storkapitalen har infiltrert arbeiderpartiene, landsorganisasjonene og de store fagforeningene i Europa helt siden 60 tallet. Etter Odvar Nordli har Brundtland hatt som oppgave å få Norge inn i storkapitalens EU. Selv om resultatet ble EØS, tar det bare litt lengre tid, Norge innordner seg alle rettsakter og direktiver nesten med større iver enn EU land.

EØS/EU ødelegger fagbevegelse og sosiale rettigheter som arbeiderbevegelsen møysommelig og med kamp for hvert komma i avtaler bygd opp i over hundre år, på mindre enn bare et par tiår. Med EUs fire lover for kapitalen, fri flyt av uregulert kapital, billigste tilgjengelige arbeidskraft, varer og tjenester, presses arbeiderklassen på lønn og vilkår hele tiden samtidig som det sosiale sikkerhetsnettet for arbeiderklassen demonteres. Storkapitalen vil fjerne velferdsstaten med gratis utdannelse, helsevesen og statspensjoner.

Storkapitalen vil innføre skolepenger, og privat helseforsikring og pensjonssparing, som arbeiderklassen ikke har råd til, og arbeiderklassen blir arbeidende fattige som vi kan se i alle land som har innført neo-liberal markedsøkonomi, og i EU land som har vært medlem i EU lengst.

Kunnskapsnivået om geo-politikk må opp for arbeiderklassen, de må ta tilbake makten ved å gå ut av EØS og forstå at det er bare en sterk nasjonalstat hvor folket eier landressursene og infrastrukturen, sammen med en regjering som representerer folk og lands interesser og ikke den globale storkapitalen, og et LO og fellesforbund som sier nei til EØS/EU, som vil sikre arbeiderklassen de sosiale rettighetene de har hatt i hundre år.

Hele det parlamentariske systemet og det representative demokratiet er korrumpert, det ser en ved at uansett hvordan en setter sammen de politiske partiene spesielt fra AP til Frp så vil de politiske beslutningene over tid alltid begunstige overklassen og storkapitalen, og lede til neo-liberal markedsøkonomi.

7 Likes

Dette er jo riktig om man tror journalister er noe hellig uten arbeidsgiver og renter på hus

1 Like

Om man ikke gir de den skylda de fortjener, så skjer det ingen endring.

Det er også frivillig å jobbe for løgnmedia, da journalister stort sett er smarte nok til å finne seg noe annet å gjøre om de vil. Arbeidsgiver og renter på hus er således ingen unnskyldning. Jeg som snekker er erstatningspliktig om jeg lyver eller tilbakeholder informasjon, og da er arbeidsgiver og renter på hus ingen unnskyldning heller.

I det nye Nürnbergoppgjøret hvor de skal dømmes for medvirkning til folkemord, finnes det ingen unnskyldninger som godtas, så det er også i deres interesse at det ikke kommer så langt.