Nyheter MDTV Forum Om Doner

Eier ikke norske redaktører skam?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/eier-ikke-norske-redaktorer-skam/

Av Kari Angelique Jaquesson. Jeg har lidd meg gjennom X antall oppslag i norske medier om avdøde president Bush, som har en massemorder til sønn som felte tårer over sin far massemorderen, bare at selvfølgelig nevner ikke mediene noe om alle de drepte, lemlestede, overlevende, farløse, morløse, barnløse, benløse, livsløse som selvsagt skulle hatt med…

9 Likes

Når det gjelder presidenter og statsledere så går det et slags skille mellom store og små massemordere. Ikke akkurat særlig politisk korrekt å skulle hylle de små massemorderne for høy moral skulle man tro, men der har verden altså havnet. Årsaken er nok at alt det som USA gjør må forsvares med nebb og klør, det er utenkelig at noen tør å kritisere USA blant ansvarlige politikere og ledende media i vestlige land.

3 Likes

Kort svar på spørsmålet ditt, Kari: NEI. Skam er en TV-serie.

3 Likes

Temaet er viktig og krever en lengre kommentar enn det jeg har tid til nå.

Påstanden min er:
Medias rolle er ikke å skrive sannheten. Uttalelser fra sekretær Kokkvold i Pressens faglige utvalg bekrefter en slik påstand. I følge han er medias rolle å vise at en sak har nyanser. Spissformulert - dersom media lar andre komme til ordet som har annen oppfatning så er samfunnsoppdraget oppfylt selv om begge to “juger” som bare det. Når det gjelder medias dekning av bortgang til folk som McCain og Bush, så las samfunnsoppdraget ligge - da det ikke tjener vestlige interesser.

Fra mitt ståsted, ser det ut som at pressens rolle er å “promotere” “vestlige-verdier”, det vil si støtte opp omkring imperialisme i alle deler av verden. Det synes klart dersom man leser media utenfor Europa og som dekker de samme sakene. Det gamle koloni-tenkningen og overherredømme-tenkningen viser seg på så mange områder. En slik tenkemåte er f.eks.: Norge er verdensmestre i demokrati. Derfor må vi være i front å fremme demokrati i andre land. Respekt for andre oppfatning eller andres måter å organisere livet på mangler fullstendig.

8 Likes

And now, to something completely different;

De har et ganske vanntett uttrykk over dammen, som omskrevet blir:

  • Good riddance to bad rubBush! . . . . . . .
3 Likes

Jeg tror norske redaktører stoler såpass på USA og NTB at de faktisk tror at sannheten er en løgn og omvendt. Selv leser jeg et bredt spekter av nyhetskilder når jeg søker sannheten. Både Syria, Ruussland, Kina og Iran har gode nyhetskanaler med engelsk språk. Disse forteller ofte hver sin variant av en gitt sak men alle er innenfor den virkelige hendelsen. I skarp kontrast til vestlige mediers 100% synkroniserte løgner.

5 Likes

Her sitter hele bunten av amerikanske presidenter og lakeiene deres. De sitter og sørger over en død mann - en mann som er skyldig i krigsforbrytelser- akkurat som dem selv. Tenk hvor mange liv de har på samvittigheten? Har de noengang gitt uttrykk for anger? Nei. Hvorfor ikke? Svaret er fritt! 00

7 Likes

Hælle måne - de ser jo ikke helt friske ut, noen av dem.

4 Likes

Jeg tror ikke de virkelig sørger, jeg tror de sitter og føler ubehag ved å minnes om sin egen død.
Og de angrer ikke på liv de har på samvittigheten, for andre mennesker er ikke helt virkelige for dem. Andre har mest rollen som rekvisitter. I deres verden er det egentlig bare plass til dem selv og deres behov - og uansett er alt alle andres skyld om noe går galt.

3 Likes

Eva;

Trodde sosio- og psykopater er '‘fritatt’ for nettop den menneskelige egenskapen -
jf. DSM5 [Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders].

Så lenge deres respektive ‘undersåtter’ ikke makter å stille disse individene fullt og helt til ansvar for de synder de står bak/har forårsaket, er jeg stygt redd for at planen nok går ut på at vi andre må finne oss i å leve med det gamle mantraet (dette er synonymt med så og si alle nasjoner på denne lille blå ‘dotten’ i verdensrommet - ikke minst i vårt eget land, - eksemplene kan ramses opp i fleng!);

  • The show must go on! . . . . . . .

di_05812

3 Likes

Medias rolle er ikke å skrive sannheten. Det er et synspunkt som fortjener litt diskusjon, syns nå jeg da. For det første; hva er «sannheten»? Spør noen som krangler.

For det andre; det Kokkvold vel mener, er de som krangler må få komme til med alt sitt, slik at vi skal kunne forstå hva som foregår. Dette er et krav for en uavhengig presse, for skikkelig gravejournalistikk.

De som roper på «sannhet» har totalitære tendenser. Som et barn i et havarert ekteskap. Når det er sagt; det vi trenger er fakta, i den grad det er mulig.

Til slutt et lite hjertesukk; dere som påstår å ikke se på dagsrevyen eller annet MSM; alt dere vet!! Skulle nesten tro dere fulgte med!

2 Likes

De aller fleste vil vel kunne enes om at ‘sannhet’ i all hovedsak dreier seg om konkrete, verifiserbare forhold (glem «synsing»).

Det som går under begrepet MSM er langtfra ‘uavhengig’ (dette vet de som vil vite), derav vil den ‘gravende journalistikken’ bli tilsidesatt til fordel for agendaer menigmann naturlig nok [slik ting fungerer] ikke har noen kontroll med.

Jf ditt utsagn er altså ‘’de som roper på sannhet» synonymt med med at disse har «totalitære tendenser». Håper du kan utdype denne påstanden litt nærmere.
(Likeledes påstanden om at et «barn i et havarert ekteskap» er ‘totalitært’!)

Sett at jeg var en s.k. ‘kreasjonist’, og jeg derfor tok alt som «står i bibelen» mer eller mindre seriøst, ville det da være spesielt smart av meg - på samme tid - å (bokstavelig talt) ‘drite i’ det som ellers foregår på denne planeten m.h.t. tilsig av ny informasjon og utvikling generelt…?

Min påstand er, at om du omfavner MSM (Eks.vis NrK og div. papirblekker), og i tillegg ‘driter i’ ethvert forsøk på å utvide din egen mentale horisont, vel, da oppfatter jeg deg dit hen – at du tilhører en av ‘flokkene som ledes’!

  • Ikke på noe tidspunkt i vår arts historie har det vært enklere å ‘connect the dots’ enn i akkurat den tiden vi lever i, - mental latskap ser heller ikke ut til å være noen mangelvare . . . . . . .
1 Like

Jeg tilhører nok ikke flokken som ledes. Jeg oppdaget ikke at George Bush var død før jeg leste om det her på Steigan.no. /)

Jeg kan godt utdype, De som søker sannheten er totalitære. Jeg er ikke noe unntak i så måte. Poenget mitt er at vi bør passe oss. Det er fort gjort å ljuge. Det skjer ofte uten at vi vet det sjøl. Det er slik jeg ser «alternative» media. For det første; det er et ekkorom med klipp-og-lim. For det andre skaper det møteplasser for folk som vil ha enkle løsninger.

For det tredje: sånn har det alltid vært.

2 Likes

Erland;

Takker for svaret, - betryggende å se at du ikke ‘ledes’…. (At ‘gammel-busken’ slutta å forbruke oksygen la også jeg merke til på steigan’s blogg, og at gubbjæveln pr. i dag er kald - er vel bekreftet i bøtter og spann utenom steigan, altså en ‘sannhet’ – noe som sikkert foranlediger at ganske mange ikke føler på det helt store savnet….)

Imidlertid sier ikke din utdyping av emnet (påstanden) om totalitæritet meg spesielt mye.
At du anser deg selv for å være ‘totalitær’ får nesten stå for din regning, - personlig føler jeg ikke at jeg aspirerer til betegnelsen overhodet [på tross av at jeg regner meg som en ihuga ‘sannhetssøker’].

At vi (alle) bør ‘passe oss’ er det vel ikke så mye å si på, selv om jeg oppfatter ‘juging’ som en konkret, bevisst, villet foreteelse, m.a.o.: at man velger å ikke snakke/skrive sant/etterrettelig.
Om så er tilfelle basert på fraværende kildekritikk, journalistisk ‘venstrehånds’- (for ikke å si ‘fot’)-arbeid, blir det ikke mere ‘sant’ av den grunn.

Hva angår alternative media, henviser jeg til forrige post – det har aldri vært enklere å connect the dots m.h.t det som skjer rundt oss; - litt tid, v.h.a. tastaturet og ved å foreta noen kryssreferanser på internett, vil relativt raskt kunne bekrefte - evt. avkrefte det så altfor, altfor mange baserer sin virkelighetsoppfatning på, nemlig ‘tro’ (‘’Faith’’!).
(Jeg får en uggen følelse i magen bare ved tanken på begrepet!) Det er min ’take’ på alt.media.

Det du nevner i f.m. ‘ekkorom’ og ‘klipp-og-lim’ går under samme smørja, - såfremt man vet at man ikke har noen hørselsskade (av vesentlig betydning), er ‘ekko’ ganske enkelt å oppfatte.

  • Om det var tilfelle at steigan.no var en ‘’møteplass for folk som vil ha enkle løsninger’’, så ville du ikke ha sett et eneste innlegg fra undertegnede her . . . . . .

Ha en utsøkt helg!:wink:

2 Likes

Soul%20bilde

5 Likes

stupid%20both

4 Likes

MSM er halen, ikke hodet, så den logrer når bikkja vil.
Ytringsfriheten skulle man tro var definert som at man kjempet for motstanderens rett til
å mene noe annet enn en selv, men nå synes det om at definisjonsmakten ligger en annen plass.
Nigel Farage sier dette :


Da spør jeg : Er Erna en fare for ytringsfriheten i dette landet ut fra det han sier her ?
Dette intervjuet virker faktisk klargjørende.
3 Likes

De sørger ikke.
De bare viser seg samlet fram for USA og hele verden i en slik anledning som en samlet US global power.
Hvordan de støtter hverandre i dette spillet. Uansett om de er såkalte Demokrater eller Republikanere. Som spiller ingen rolle for “The US Hegemony global empire” samt hvordan USA dertil opptrer i verden for å ivarta og utvide dette imperiet best og mest mulig, som de alle støtter.

3 Likes

Kan svaret være så enkelt som at norske (og Vestlige) redaktører «er eiet»?
The US Cogress «Reece committe 1954» konkluderte med at Amerikanske «Tax exempt Foundations» i kjølevannet av etableringen av US FED og etablering av inntektsbeskatning, tok kontroll på presse og media like etter første verdenskrig.
Senere fikk vi i, regi av CIA, «Operation Mockingbitd», bekreftet av innrømmelser fra nå avdøde Udo Ulfkotte.
At Hollywood er kontrollert av de samme Frimurerstyrte Zinonistene er heller ingen hemmelighet.

2 Likes

Disse er kun agenter for NWO, fullstendig korrumpert gjennom pedofili og Satanistiske seremonielle menneskeofringer.
Over dem sitter de virkelige kjeltringene.
Men å våge å tilby navn på disse mektige Bank og industridynasiene, som er inngiftet gjennom generasjoner, er i de fleste land straffbart under etablerte lover, for å hindre «antisemitisme».

2 Likes