Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ei global matvarekrise er en reell fare

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/ei-global-matvarekrise-er-en-reell-fare/

Koronakrisa setter et grelt søkelys på det globale og globaliserte matvaresystemet. Mange land, slik som Norge, har lav matvaresikkerhet. Vi er blitt fortalt at det ikke er så viktig å produsere maten vår sjøl, den kan vi alltids kjøpe. En sak er hvor ødeleggende dette er forvårt eget samfunn og vårt eget kulturlandskap, men en…

4 Likes

Jeg ser ikke helt problemet her. Må si meg helt enig med MDG, det er bare å legge ned fiske, jordbruk og all matproduksjon Norge og resten av verden siden all mat enkelt og greit bare kan kjøpes på butikken.
shdgjkjløl

4 Likes

Det har ikke vært atomkrig, og matproduksjonen pågår som normalt i de fleste av de rikere landene. At Norge skal få sultproblemer er ikke troendes, men at de fattige landene skal få problemer er rimelig sikkert.
liebe welt

At FHI under globalisten Camilla Stoltenber fremdeles insisterer på å smitte alle nordmenn, så vi kan fortsette med åpne grenser, holder Steigan kjeft om, mest sannsyligvis fordi han er enig i strategien.

Fiskekvotene har blitt tatt fra kystfiskerne og gitt til flåter av fabrikktrålere som heller ikke er pålagt å levere til norske fiskemottak. Globalistenes politikere har lenge virket for avfolkning av kystnorge og dermed også redusert norsk matvaresikkerhet og selvforsyning av mat.

Er det fabrikktrålerne MDG vil forby, og vil de gi fiskekvotene tilbake til kystfiskerne? MDG vil ikke svare klart om de vil inn i EU, men på MDGs side om deres europapolitikk sier de:
“De Grønne vil føre en aktiv europapolitikk og utvikle vårt samarbeid med EU”. En aktiv europapolitikk er en annen måte å si at de er for globalisme må en kunne påstå.

4 Likes

Jeg bare minner om at bare det blir kaldt i Tyskland, så blei det stopp i ved-importen her på berget.

Det er ikke sikkert at selgeren lenger etterspør det vi kan betale, eller det kan lønner seg bedre å gjøre noe annet.
Det finnes risiko i å sitte på matvarer - men ikke i nærheten av å de som finnes på toppen av pengehaug.
Særlig for ei flis som Norge. Ei ørtæv- så sitter vi et annet sted.

1 Like

Her oppnår globalistene to ting, ved å basere det norske behovet for mat på kjøp fra deres selskaper, kontrollerer de prisene, som også drives opp i globale kriser. Det andre er avfolkning av distriktsnorge, globalistene vil ikke ha en landsbygd med små og middels store gårder på overføringer og sudsidier, de vil konsentrere alt i store enheter der det er billigst arbeidskraft.

Hvordan kan de tro at import av mat blir opprettholdt i kriser? Mat må produseres først og deretter transporteres til Norge, og det er produksjon av mat og transport som først blir rammet av kriser, være seg kriser av økonomisk art, kriger, pandemier etc.

En regjering som har som beredskapsplan at alt går som normalt under verdensomspennende kriser kan trygt idiotforklares, men den globale storkapitalens politikere gjør bare som deres oppdragsgivere dikterer.

Det er nok korn i verden til de rikere landene. De fattige landene vil selge korn til de rike, selv det betyr at deres egen befolkning sulter til døde.

En ulykke kommer skjeldent alene.

gresshoppesverm

1 Like

Jeg ville ikke satset matsikkerheten min på det.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.