Nyheter MDTV Forum Om Doner

Egendyrka marxistisk fransk YouTube-kommentator


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/09/egendyrka-marxistisk-fransk-youtube-kommentator/

Av Halvor Fjermeros. -Militant er cool, sier Usul, den unge franskmannen som produserer video-episoder over brennbare politiske temaer med over en halv million seere, sjøl om han bruker «umoderne» begreper som borgerskap, klassekamp og antikapitalisme. Noen ting endrer seg aldri, som klassekamp i ethvert samfunn, sier Usul som besøkte den belgiske festivalen ManiFiesta i Oostende…


#2

Et av kjernepunktene i marxismen er teorien om overakkumulasjon (oversparing) hvor summen av all profitt i samfunnet overstiger hva som totalt finnes av lønnsomme investeringsmuligheter. Ved overakkumulasjon blir ikke alle inntekter i samfunnet brukt opp og man får overproduksjon og økonomisk krise som resultat. Dette har vært et tilbakevendende alvorlig problem så lenge kapitalismen har eksistert. Profitt må feks i en slik situasjon konfiskeres fra de rikeste og disse penger må isteden settes ut i sikulasjon (bruk) av statsmakten. Jeg mener at slik konfiskering som dette ble gjort av bla president Roosevelt i USA, hvilket skapte er voldsomt raseri (klassehat) i overklassen.

Men i 1971 ble gullstandarden avskaffet i USA, hvilket gjorde det mulig å kunne trykke opp penger for å løse problemer med sviktende etterspørsel i økonomien istedenfor feks å konfiskere penger fra de rikeste. Dermed ble et grunnleggende problem med overakkumulasjon løst (delvis løst) i vestlige økonomi. Systemet begynte å fungere på en annen måte enn før. Bla har Yanis Varoufakis beskrevet en del av disse mekanismer som i hovedsak ble innført av Paul Volcker (som var sentralbanksjef i USA fra 1979). En del av løsningen var altså å trykke dollars for å løse økonomiske problemer og for å stimulere til økt etterspørsel, en annen del av løsningen var å låne penger både fra innland og utland for å forhindre overakkumulasjon som kunne forårsake en ny stor krise. Før dette hadde Marshallhjelpen vært en løsning for å bedrive kapitaleksport for å få resirkulert profitt fra USA til andre land for på dette vis å motvirke overakkumulasjon i verdensøkonomien. Under nyliberalismen fikk man derimot en løsning med storstilt lånefinansiert konsum for å opprettholde etterspørsel og konsum i verdensøkonomien. Men i vår tid drukner vi nå snart i gjeld, løsningen ser ikke ut til å være bærekraftig i det lange løp.

Poenget mitt her er at viktige marxistiske begreper slik som overakkumulasjon og kapitaleksport i stor grad har mistet sin aktualitet etter de finansielle reformer som ble gjennomført i USA i 1971. Hadde ikke gullstandarden blitt avskaffet hadde verden trolig opplevd en stor økonomisk krise på 1970-tallet.


#3

Tipper det er fordi Marx hadde en svak forståelse av hva penger egentlig er for noe, i likhet med bl.a. Adam Smith. Han så tydelig hva som foregikk, men han så seg nok litt blind på forskjellen mellom pris og verdi.
Akkurat som Smith’s usynlige hånd skjulte at den var full av penger.