Nyheter MDTV Forum Om Doner

Edward Snowden om Trump, privatlivets fred og demokrati

Nå var kommentaren din havnet i hoved artikkelen, bortsett fra en setning som lå øverst.
Det ser ut som jeg sier alt sammen, men det er bare setningen her som er min:
"Gatekeeper: Mottoet for spesialenheten lyder :
Fokuser, analysèr, se nå til for svingende å se hva som skjer "

Til moderator :
Hvorfor havner de kommentarene nede hos oss oppe i hovedartikkelen ?