Nyheter MDTV Forum Om Doner

Edward Snowden: – Den største omfordelingen av makt siden den industrielle revolusjon

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/edward-snowden-den-storste-omfordelingen-av-makt-siden-den-industrielle-revolusjon/

Edward Snowden kom med en klar oppfordring til brukere av digitale nettverk om å åpne øynene for hvordan myndighetene, Facebook og Google bruker teknologi for å overvåke og kontrollere oss. Dette skriver Forskning.no, som skriver om The Big Challenge, en internasjonal samling av forskere, kunstnere, musikere og ledere som fant sted i Trondheim 16.–19. juni…

1 Like

Men den makt- kampen er psykologisk. Og det kan virke som om motgiften er å snakke det i senk. Lag høystakken større!

  • Cue in geoengineering & 5G, and you do the math . . . .