Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ecuador lar USA bygge en militærbase i Galapagos

At Ecuador lar USA bygge en militærbase på Galapagos høres ut som en svært dårlig vits, men nå har President Lenin Moreno gitt USA tillatelse til dette. Selv ikke en av de mest unike og sårbare isolerte naturperler som San Christobal øya i Galapagos, med sitt helt spesielle dyreliv som bla kjempeskilpadden, iguanen og sjeldne finke-bestander, kan unngå å bli besudlet av en amerikansk militærbase.

Det var her Charles Darwin gikk i land fra HMS Beagle, og etter omfattende observasjoner av dyrelivet her, kom frem til sin teori om artenes opprinnelse. Det er vanskelig å forstå den strategiske nødvendigheten av en base her for USA, men det gir de private eierne av USAs krigsvåpen-industri flere hundre milliarder i profitt på bygging og drift, så hva betyr det vel at en av de siste uberørte perler av jordens siste fristeder for dyreliv ødelegges.

1 Like

De bryr seg verken om menneskeliv, dyreliv eller naturen. En slektning av meg beskriver deler av vår vestlige kultur (med “våre” kriger og “vår” utnyttelse og ødeleggelse av natur, samt alt dyreplageriet i det kjemisk-industrielle jordbruket) som en form for “dødskult” (substantiv, må ikke forveksles med adjektivet). Jeg skjønner hva hun mener.

2 Likes