Nyheter MDTV Forum Om Doner

E-tjenesten får drive med masselagring av metadata

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/e-tjenesten-far-drive-med-masselagring-av-metadata/

Regjeringa Solberg utnytter krisesituasjonen til å gjøre Norge til mer av en overvåkingsstat. Det siste tiltaket er en lov som vil gi E-tjenesten rett til masselagring av metadata. Lovforslaget ble oversendt til Stortinget 22. april 2020. «– Det er ikke mulig å avverge alle trusler, men tilrettelagt innhenting vil styrke evnen vår til å oppdage…

4 Likes

Jo større høystakk, jo mindre nål.

1 Like

Det kommer stadig nye tjenester som kan missbrukes til å overvåke oss. Hva med ‘autopassferje.no’?

Nå skjønner vi plutselig hvorfor det var så viktig at FHIs smitteapp måtte ha sentrallagring i utlandet på tross av at det var unødvendig og møtte sterk kritikk. Ikke rart de vil banke gjennom denne loven nå midt i korona-tiden slik at all posisjonsdata kan bli sanket og lagret til evig tid, utenfor kontroll, og til eget forgodtbefinnende.

Er faktisk litt rystet å se trygge gode Norge utvikle seg som hvilken som helst annen bananrepublikk. Jeg visste fra før av at ‘gutta fra losjen’ styrte på mange måter, men ikke i hvilket omfang og i hvilken retning det bar.

Jeg antar dette er et retorisk spørsmål.

E-tjenesten er militær etterreting, og det er verdt å minne på at så lenge PST eller E-tjenesten ikke får overvåke politikere og journalister, så er det andre land som gjør det.

De trenger all den lagringskapasitet de kan få, når vi skal over til den nye slavestaten.
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606

Lenken bringer deg til et diagram over Microsofts patentsøknad på en crypto-valuta basert på menneskelig aktivitetsdata. Endelig får alle jogge-appene et hjem.

Jeg skal ikke leve i noen slavestat, og det tror jeg ikke resten av nordmennene heller godtar.

Det er de brune menneskene som lever i slavestater, så om de ikke kommer i flertall, så skjer det ikke.

Så du anser deg som fri, i dag?

1 Like

Ethvert folk får nøyaktig de politiske ‘‘representanter’’ de til enhver tid har gjort seg fortjent til!

Gærna og Brakke-Jensen er skoleeksempler i så måte . . . .

gærna

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.