Nyheter MDTV Forum Om Doner

Dypstaten i AP slår ring om Støre

APs lederskap skal bestå av den enkle grunn til at de er makten. Forslag til kursendring er forræderi eller selvskading. At AP har drevet heksejakt og fordrevet venstresiden i partiet skal overhode ikke reflekteres over.

1 Like

For alle oppegående folk på venstresida bør målet være regjeringsskifte, men med et så lite arbeiderparti som mulig. Stem på de andre partiene. Personlig vurderer jeg for første gang i mitt liv å stemme SP. Hvorfor ikke? Trygve som statsminister hadde jo vært den ultimate ydmykelsen for Jonas :rofl:

2 Likes

Nettopp. Jeg kommer til å stemme for første gang på over 20 år. Innerst inne aner jeg nok at Sp er like fake som de andre partiene, men de har en velgerbase som ikke er like mye stemmekveg. Det kan holde partiet i ørene. Kanskje.

Jeg også, men da i mangel på et annet anti-globohomo parti. Siv Jensen ødela Frp, så de siste valgene har jeg vært hjemmesitter.

Jeg er mer opptatt av konkurransen på arbeidsmarkedet, og med internasjonalister ombord som støtter det samme som ligger nederst til høyre om du klikker siden til First House, den logoen der, så kan det bli sjølmål om det åpnes for masseinnvandring og enda større konkurranse om jobbene. Da vil sikkert AP tjene på det, i forhold til velgermasse. Biden antydet at han ville gi amnesti til 11 millioner illegale fremmede i sin første 100 dagers periode. Her kan det hende han håper å få igjen i form av velgere.

Fra kommentarfelt i linken under

Hvis Vedum blir statsminister så forsvinner nok den siste rest av bønder ganske fort, nær halvparten av alle heltidsbønder forsvant i løpet av åtte år forrige gang Sp styrte butikken.

Det rødgrønne prosjektet er det mest latterlige og ødeleggende politiske prosjektet noensinne, de kommende pensjonister er fraranet rundt 40 prosent av pensjonen, halvparten av heltidsbøndene forsvant, uføre ble fraranet støtte.
https://www.document.no/2021/01/06/stores-statsministerdrom-svinner-hen-na-er-bade-solberg-og-vedum-mer-aktuelle-til-jobben/
Dette hadde vært fint å få sjekket nøyere.

At venstretroende ikke klarer å ta et oppgjør med sine egne ideologer som ser på vestlige arbeidere som et arbeideraristokrati, gjør de helt umulig å stemme på for meg.

Capitalists and Leftists

FSP Editorial

New Statesman comp

1 Like

På 70 tallet var arbeiderklassens behov i fokus og under Arbeiderpartiregjeringene var det da en helt annen holdning.

Tre og et halvt år etter medieoppslagene sommeren 1971 innførte Norge innvandringsstopp, etter kraftig press fra venstresiden (LO og AKP(m-l) med flere) som mente at norske arbeideres muligheter på arbeidsmarkedet var truet av de nyankomne arbeidskreftene.
https://www.rights.no/2015/08/gode-formal-gale-folger/

https://no.wikipedia.org/wiki/Trygve_Brattelis_f%C3%B8rste_regjering

Fram mot EF-kampen i 1972, hardnet frontene. «Steng grensene», ropte Klassekampen i 1971. SF var det partiet i 1972 som var mest mot en liberal innvandringspolitikk. Da, som i 1994 og i forbindelse med østutvidelsen seinere, fryktet nordmenn tap av arbeidsplasser, velferdsmisbrukere og inntog av «uønskede elementer».

LO fulgte opp med å legge press på regjeringen for å innføre innvandringsstoppen i 1975.
https://www.dagbladet.no/kultur/faren-fra-ost-europa/65261126

Regjeringen i 1975 var fra Arbeiderpartiet.
https://no.wikipedia.org/wiki/Trygve_Brattelis_andre_regjering

Innvandringsstopp
Fra 1975 innførte regjeringen en innvandringsstopp som i praksis betydde at det ble innført stopp i adgangen til å oppnå arbeidstillatelse i Norge. Meningen var at denne innvandringsstoppen kun skulle vare i et år, men den ble videreført og var gyldig helt fram til 1991.
http://www.kildenett.no/portal/artikler/2009/1236597403.29

3 Likes

Ja. Men skiftet i ideologien til venstresida mot en som er fientlig til eget “arbeideraristokrati” har vært en internasjonal greie.
Socialists 2

Haarstad skrev tidligere om utviklingen i Rødt :

Rødt gikk over fra marxisme til sosialdemokrati som igjen,ved SosialistInternasjonalen i Brazil 2003,gikk over til GLOBAL GOVERNANCE.
I denne overgangsfasen var det intern krig i Rødt som førte til at Kommunistene gikk ut og dannet Tjen Folket. De er Mao-Stalinister.
Den nåværende Klassekampen er et organ for politisk korrekt multikulturell globalisme. De markedsfører den ideologien som den internasjonale finanskapitalen,globalistene, står for. Ikke minst jobber de for Islam.

2 Likes

Jeg er ikke uenig, men deplatformingsstrategien som de fleste venstretroende er og har vært enige i, gjorde at ingen torte å protestere, da protesten ikke ville endre noe annet enn at du ble eksempelet til skrekk og advarsel om hva som skjedde med skap-rasister.

At venstresiden skulle ende opp slik var derfor på mange måter innebygget i ideologien lenge før sviket ble en realitet.

Nettopp. Den fake “venstresiden” brukes som et argument mot arbeiderbevegelsen fra “høyresiden”. Men dette er kun et polariserende narrespill hvor klovnen sitter på begge sider av bordet og forsøker å kontrollere narrativet. Det er på tide å rive bort forhenget til marionettestyrerne.

4 Likes

I forhold til det nye venstre, snakker vi dypstat, som jo er tema i tråden. Det er altså dypstaten som sitter på begge sidene av bordet.

Selv dette ordet er nå blitt vedhengt billedskapende funksjoner/assosiasjoner som gjør at de som bruker det kan avfeies som konspinisser. Den reelle makten er et mer funksjonelt uttrykk.

Uttrykket dypstaten kommer fra Tyrkia, og Erdogan vant som kjent over den tyrkiske dypstaten, uten at ting ble så mye bedre der.

Selv rune skjønner at vi ikke snakker om dette når dette ordet brukes.

Grunnen til at jeg bruker det, er at Kevin Shipp, tidligere CIA offiser og anti-terror ekspert, brukte det på baksida av den boka som best forklarer hva dypstaten er.

"This book is without question, the most accurate description of the deep state shadow government that I `ve ever read . "

https://www.amazon.com/Killing-Uncle-Sam-Demise-America/dp/1640070974

Så vil man vite hva det er, som noen påstår at man ikke vet, er det denne man bør lese.

Det er åpenbart hvem som har makt. Trenger ikke å lese en bok for å skjønne det.

Det er flere aktører, og det er klargjørende for å se forskjell på dem.

1 Like

Det vil nødvendigvis dannes fraksjoner i jakten på totalt herredømme. Slik er naturen. Ingen i denne verden kan unnslippe den.