Nyheter MDTV Forum Om Doner

Droppes den nasjonale rammeplanen for vindkraft?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/droppes-den-nasjonale-rammeplanen-for-vindkraft/

Av Odd Handegård. Ryktene har gått lenge, og 17. oktober 2019 kom bekreftelsen – regjeringens såkalte «nasjonale ramme» for vindkraftutbygging i Norge er (tilsynelatende) droppet, etter at det er kommet over 5.000 negative høringsuttalelser. Den opprinnelige hensikten med «rammen» var som kjent at den skulle virke «konfliktdempende», og så skjedde nøyaktig det motsatte. «Rammen» har…

2 Likes

Dette grønne skifte med utskifting av stabil kraft, til fordel for dyr og ustabil, er en forbrytelse mot menneskeheten! For vi er inne i en ny istid, med Grand Solar minimum og omskifting av de magnetiske polene,
Allerede i år er store deler av kornbeltet i midtvesten et katastrofeområde med massivt tap av avlinger.

2 Likes

Norsk vindkraft utbygging preges av feil motiv, feil aktører og feil teknologi

Hele vindkraftutbyggingen på industri-kapitalismens stor-skala premisser må avvises og avvikles. Den oppfyller ingen målsetninger for vern av natur, fauna eller målsetninger for å stanse klimaendringene forskyldt av fossil menneskelig aktivitet.

Vind kan utnyttes effektivt, og uten skade for natur og fauna, om man bruker riktig teknologi. Men den teknologien passer kun for distribuert produksjon av kortreist strøm der strømmen brukes. Tilsvarende solpaneler på taket av boliger.

Det vi må bort fra er industriens sentraliserte vindparker for storskala produksjon på den sentraliserte og globaliserte industriens premisser.

Løsningen er å stimulere til å gjøre de hundretusener av småskala forbrukere (boenheter, nærings-enheter, offentlige enheter, bønders driftsenheter osv.), selvforsynt og selvberget med strøm, der de lever, bor og arbeider.

2 Likes

Det spørs hvor mye en storskala utgave av en slik type vindmølle som dette kan yte og hva kostnaden feks vil bli pr kWh. Det er trolig mulig å kunne sette opp et gitter rundt en slik vindmølle for å redusere skader på fugler. Det som mangler i Norge er at man ikke gjennomfører prøvedrift med ulike typer vindmøller for å vinne erfaringer før feks det politiske miljø vedtar å starte utbygging av eventuelt (mer) vindkraft. Man sier at man skal ha en kunnskapsbasert politikk, men det virker som man hører mest på hva utenlandske investorer og leverandører mener.

Her er et annet eksempel på en vindmølle type som kunne ha vært prøvd ut (men som trolig vil ha mange av de samme problemene som dagens vindmøller).

1 Like

I den norske debatten er det som dreier seg om feks fjernvarme og varmepumper veldig underkommunisert (selv om man i Norge ved utgangen av 2019 har over en million varmepumper i drift). Her er en kort referanse til Danmark hvor man i Esbjerg nå skal produsere fjernvarme ved å bruke havvann og flisfyring.

1 Like

Og husk at sultne mennesker er sinte og desperate mennesker.

Ja, de vil være like synlige og kreve like mange tilførselsveier. Dessuten, med 4 blader øker også risikoen for at enda flere fugler dør vil jeg tro.

Hvis storskala vindkraft skal bli ukontroversielt i Norge tror jeg de må settes opp på steder hvor man ikke trenger lange tilførselsveier og ikke er veldig nært bebyggelse. Det begrenser i praksis utbygging til havet eller langs veiene våre, og det vil selvsagt begrense potensialet sterkt.

Vi må stanse galskapen nå, våre etterkommere vil klandre oss og spørre hvorfor vi tillot rasering av uberørt norsk natur for at selskaper som Stadtwerke München og Zürich f.eks skal oppfylle sine klimamål.

1 Like

Det var en total kapitulasjon så fort motstanden mot bompenger ble organisert, dette så klart på grunn av de gule vestene i Frankrike. Men jeg vil tro at naturødeleggelser, og da spesielt for ren økonomisk profitt, vil være grunnen til at nordmannen tar på seg refleks-vesten.

Jeg vet ikke om vindkraft-saken tålte dagslys i utgangspunktet, og et videre fokus på tema vil vel kanskje heller føre til et krav om tilbakestilling av våre utbygde vassdrag enn større aksept for vindmølle-parker.

1 Like

Trur aldri det vil komme krav om tilbakestilling av utbygde vassdrag i Norge, med mindre man finner nye og revolusjonære måter å produsere kraft på. Folk flest har innsett fordelene med vannkrafta, protestene har vært små med noen få unntak som f.eks Alta og Mardøla. Vannkrafta gir oss omlag 15 gigawatt kontinuerlig kraft i snitt, det tilsvarer arbeidet til omlag 20 millioner hestekrefter, nesten 4 hk per innbygger. Det gir lys, varme og kokemuligheter i heimen og arbeidsplassene, produksjon i fabrikkene og på gardene, og etterhvert en større del av transporten også. Alt til en kostpris på bare 6-7 øre per KWh. Det er ikke mange land som er så heldige.

1 Like

Det tror ikke jeg heller, men det er et mulig forhandlingskort vindkraft-motsandere kan benytte mot videre press på utbygging.

1 Like

Noe som Hogne Hongset har skrevet om NVEs og Ciceros rolle som påvirkningsagenter for norsk vindkraft etter påtrykk fra EU. Man skulle kanskje tro at offentlig forvaltning slik som NVE skulle være mest mulig nøytrale og objektive i slike betente politiske spørsmål som dette.

1 Like