Nyheter MDTV Forum Om Doner

Dronesvermer er det nye masseødeleggelsesvåpnet


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/dronesvermer-er-det-nye-masseodeleggelsesvapnet/

Krigsindustrien og deres forlengede arm i regjeringene jobber med å utvikle droner som kan operere i svermer. Forestill deg hundrevis eller tusenvis av droner som piler gjennom storbyene på jakt etter mål de har fått oppgitt for å spraye dem med nervegass eller drepe dem på annen måte. Dette er ikke science fiction. Det er…


#2

Ærlig talt - det der må det gå an å beskytte seg mot. Sperreballonger eller fluepapir er noe av det som kommer i hu.


#3

Det er bare en samlet innsats fra befolkningen i USA som kan stoppe galskapen i utviklingen av nye folkemordsvåpen som dette. USAs krigsmaskin brukes av storkapitalen for å vinne andre lands landressurser, og true all handel på alle markeder til å foregå til USAs fordel.

Storkapitalen i Wall Street eier også amerikansk presse og media, og amerikanerne er omsluttet av en medial verden gjennom livet, fra morgen til kveld, som overbeviser han og henne at det enorme angreps-budsjettet er nødvendig for å forsvare landet.

Den vannvittige krigsmaskinen truer ikke bare hele verden, den årelater det amerikanske statsbudsjettet. Infrastrukturen i USA skulle vært fornyet for flere tiår siden, ukentlig stenges veier og bruer uten å bli reparert, vannledningsnettet og strømnettet er et lappverk unntatt i velstående områder, og det offentlige tynes.

Det er bare USAs befolkning som kan stoppe krigs-partiet og dets krigsmaskin, skal dette gjøres av andre, kan det utløse tredje verdenskrig.


#4

Ja… Penger styr og da det er så korrupt som det er så fungerer ikke demokratiet som det skal. :fearful: Ser man historisk på situasjonen og sammenligner situasjonen med liknade situasjoner så er det nok krig på menyen litt rundt om. Internt og eksternt… :cold_sweat:


#5

Det er kanskje riktig – og i så fall veldig lite fortrøstningsfullt, da det i klartekst betyr “ingen”. USAs befolkning kommer vel ikke til å stoppe noe som helst, annet enn hverandre på vei inn oppkjørselen ved hjelp av alle de privateide automatvåpnene sine.


#6

Hva mener du med “korrupt”?

Våre moderne regjeringer rundt om er faktisk de mest rakryggede og ryddige som kan kjøpes for penger. Makan.


#7

En normalsmart-telefon er lynrask tilå sette en firkant rundt ansiktene på et bilde. Den gjenkjenner ansikter, finner den, og peiler seg inn på dem. -Lynraskt! Koble dette til en styringsmekanisme for et våpen og monter det på en flygende drone. Forestill deg at dronen flyr inn i en tettbefolket by, setter seg på et tak, og begynner å fyre av kuler på alle ansiktene den ser der ute. Det vil være et spørsmål om antall kuler maskinen har i forhold til hvor mange drepte dette vil medføre. Også kan man fortsette: Dronen er kunstig intelligent og programmert til å gjemme seg, flytte på seg, lade opp med ny ammunisjon osv osv. Også kan vi ta erfaringen fra Gatwick; hvor lang tid tar det å få bukt med en slik draps-drone som dette? Vi er ikke litt forberdet på denne trusselen en gang!


#8

Hmm :wink:, spørsmålet er nok om det er noe som ikke er korrupt… :thinking:

“Corruption is an improbity or decay in the decision-making process in which a decision-maker consents to deviate or demands deviation from the criterion which should rule his or her decision-making, in exchange for a reward or for the promise or expectation of a reward, while these motives influencing his or her decision-making cannot be part of the justification of the decision.”

Men minimerer eller minsker man korrupsjonen så fungerer ulike instuisjoner i samfunnet bedre for ikke å tale om 4 statsmakten… Prosjekt minske korrupsjon… Finnes lovverk og med bruk av maktfordelingsprinsippet så er det over og ut raskt om man prøver trur jeg da.


#9

Vi hadde en mer konsekvent maktfordelingspraksis før, og en mindre uskadeliggjort 4. statsmakt. Det hjalp ikke bedre enn at vi nå er nøyaktig her hvor vi er.

Vi får vel bare prøve litt hardere neste gang, da … :unamused:


#10

Ja det er nok en god plan :disappointed::worried::weary::dizzy_face:


#11

Alt som lever lenge nok får kreft, og det gjelder også politiske styringssystemer.


#12

Ja. Og renter og finans er kreftformer som rammer økonomier og monetære systemer.


#13

Nå tenkte jeg mer på kreft som at folk lærer å utnytte seg ethvert system, uansett hvor bra det starter, og at det samme vil skje med ethvert nytt system vi lager om det får overleve lenge nok.

At vårt rente og finans system også har fått kreft er jeg forsåvidt enig i.


#14

Ja, jeg bare assosierte litt videre, da vi jo er mange som av og til beskriver renter og finans som kreftpreget, iom. at dette er selvforsterkende systemer med ambisjoner om, og behov for uavlatelig, evig vekst for å eksistere. Parasittisk og uhemmet vekst på en vertsorganisme.

Men at styringssystemer tenderer mot å råtne på rot over tid er sikkert. Dóg ser det ut til å være mest vanlig at de råtner fra toppen og ned, ikke fra rota og opp. Mulig råten er et faktum i full høyde og bredde hele tiden, men den i toppen får i hvert fall først og størst konsekvenser, og er den som først synes tydelig.


#15

Vi får trøste oss med at når treet først faller, så er det de på toppen som deiser i bakken hardest.


#16

Jeg trøster meg etter beste (relativt god) evne med det, og legger med ektefølt skadefryd til at jo større de er, jo hardere detter de faktisk også. Og det poengsettes som kjent utfra både lengde og stil, så her burde det kunne ligge an til en solid storeslem for store, slemme.


#17

@runeulv og @INK“Steiganbook” nå. Jaggu bra mannen er kulturarbeider også, for da kan han jo ikke klage heller, så inni kølsvarte kultiverte som vi er i digresjonene.


#18

Nå var vel ikke det en “draps-drone”, men heller en sabotør-drone, og den var jo genial.


#19

Uten å forsøke å rydde opp i metaforene her, så er det vel slik at styringssystemer per definisjon er et ledelsesredskap og da må jo råten sette inn der.


#20

Du har rett. Jeg gjør klar en galge til deg. (Samfunns)systemet råtner fra toppen (ledelsen) og ned.