Nyheter MDTV Forum Om Doner

Drømmen om meningsfrihet

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/drommen-om-meningsfrihet/

Av Ragna Heffermehl. I debattinnlegget «Derfor lar vi dem holde på» forklarer journalist Lars Døvle Larssen i Tønsbergs Blad hvorfor avisen lar kontroversielle meninger få plass i debattspaltene. Han beskriver hvordan opprørte meningsmotstandere ber dem slutte å ta inn sånt stoff. Som 5G-aktivist var min første tanke da jeg leste det, at det gjaldt sånne…

6 Likes

Godt og viktig innlegg i en medie-verden der det begynner å bli svært vanskelig å komme til orde hvis man ikke har de “rette” meningene.

Jeg minner om at det vil være demonstrasjoner mot 5G i morgen, den 25. januar, i 35 land, deriblant i 7 norske byer og tettsteder:

bit.ly/stopp5goslo
bit.ly/stopp5gtrondheim
bit.ly/stopp5gbergen
bit.ly/stopp5gstavanger
bit.ly/stopp5gkrsand
bit.ly/stopp5gtonsberg
bit.ly/stopp5gelverum1

3 Likes

Man registrerer at vi non-facebookers ikke er ønsket på denne demoen. :wink:

3 Likes

Joooooda, dere (vi) er selvsagt ønsket! :heart_eyes_cat:

Men jeg er enig i at informasjonen burde videre ut enn bare til medlemmer av fjøsboka (og forhåpentlig er den også delt i mange andre kanaler), særlig ettersom den lumske fjøsnissesensuren fjøsboksensuren griper om seg.

4 Likes

Du ville ikke gått alikevel. Ikke jeg heller.

Du har da lov til å mene hva du vil, men du har ikke krav på å bli tatt på alvor når du ikke belegger påstanden om “dokumentasjonen som foreligger” om wifi og 5G. Den skulle jeg ha likt å se.

Jeg har jobbet som teknologijournalist i 24 år og særlig vært interessert i trådløs kommunikasjon (mobil/wifi, osv). Spesielt dette med mulige effekter på helse har jeg fulgt opp. Så langt har jeg ikke funnet fnugg av noe som tyder på at radiobølger er skadelige.

Derimot var tidligere tiders CRT-skjermer (de tykke, før flatskjermene), som faktisk avgir ionisk stråling, til en viss grad bekymringsfulle.

Det er lett å latterliggjøre uvitenskaplighet, men jeg skal forsøke å la være. Hva ved 5G er det du mener er dokumentert kan være skadelig?

Jeg antar at du bare stikker innom for å forsvare hjertebarnet, ellers ville du ha visst at journalister ikke automatisk nyter respekt her på bruket. Særlig de som viser så liten tekstforståelse, at de bare understreker hele poenget.

1 Like

Selvinnsikt er sjelden i faget journalistikk. Mangel på støtte for Assange viser jo det. :+1:
Tidlig på morgen men har fortsatt ikke lov å bruke like knappen så må nok komme tilbake til det her. Ikke rart jeg mister oversikten over trådene siden jeg hele tiden må hoppe frem og tilbake ettersom liker knappen ikke er tillatt brukt like ofte som jeg mener den bør brukes :laughing:

1 Like

Det er ikke rasjonelt å tro på noe av hva du sier, da journalister beviselig lyver på en hel haug med andre tema, uten at noen av dere forteller hvorfor, selv om jeg heller ikke tror at radiobølger er veldig skadelig. I hvertfall om vi sammenligner med hvor ødeleggende sosiale medier og fri porno er for mange, og da er vi tilbake på ting journalister ikke snakker om.

Ta heller å gi oss bevis på at mikrobølgestråling ikke er skadelig! :sunglasses:

At du har jobbet som teknologi-journalist betyr ikke at du forstår hvordan stråling påvirker kroppen vår.

Du har kanskje ikke funnet noe, men det betyr bare at du har gjort en dårlig jobb som journalist, for mikrobølger og stråling er skadelig, og dette finnes det svært mange beviser for. Hvor mye stråling tåler vi før kroppen vår tar skade, er vel heller spørsmålet som burde stilles.

Under litt lesestoff for hjernevaskede journalister, men ikke fortell at du har fått disse opplysningene på steigan.no. :shushing_face:

2 Likes

Velkommen til den vidunderlige , nye verden. Overstyring på et hvert nivå.

1 Like

Hvordan vet vi at du er en bløff?
Gjennom sporene du legger igjen.
fire dager besøk, fire innlegg vist, 8 minutter nylig lesetid, av 15 minutter totalt. Atten innlegg lest! - men så har du alt demonstrert at du ikke kan å lese, så det er nok en av AIs eufemismer.
I tillegg er du bare likt av Erland- om det skulle være tvil.

Og så har vi jo den møkkastripa du har lagt fra deg ute i den store, vide verdensveven.

Trodde du artikler om kjendisers fyllekjøring eller nesegrus sikkel over AI, skulle gi deg vekt i diskusjonen?

1 Like

Det var virkelig ikke imponerende.

Hvordan veit du det - du klikker jo aldri på lenker?

1 Like

Nå er det vel din side som sliter med å bare lese ting som er produsert av menigheta.
a%20million%20low%20prole%20bong%20grills

Det er slett ikke vanskelig å finne dokumentasjon som finner skadevirkninger av eksponering for WiFi.

Her har du et utvalg referanser til flere nyere publiserte metastudier (reviews), med forskningssammendrag (abstracts): https://www.saferemr.com/2015/09/recent-research-on-wifi-effects.html

Et utvalg referanser til flere publiserte labratoriestudier (dyrestudier) som finner kognitive skadevirkninger og i flere av studiene også påviste endringer og skadevirkninger i forsøksdyrenes hjerner etter eksponering for WiFi og WiFi-frekvenser under gjeldende grenseverdier, her, med sitater fra forskningsssammendrag og konklusjoner:
http://wifiinschools.org.uk/31.html

Og en samling med referanser og lenker til 61 WiFi-studier her:
http://wifiinschools.org.uk/30.html

Når det gjelder 5G er noe av problemet at teknologien som helhet ikke har vært testet for biologiske virkninger. Men det finnes svært mange publiserte, fagfellevurderte studier som finner skadevirkninger av trådløs teknologi generelt (blant annet studiene over, men dersom du ønsker referanser til studier spesifikt på mobilstråling, er det bare å gi beskjed, så skal jeg lenke til noen flere samlinger, databaser og bibliografier over slike). Og det er finnes også studier som indikerer at det kan finnes skadevirkninger av eksponering for millimeterbølger, som etter hvert kommer til å bli brukt i 5G, (i tillegg til de frekvensene i mikrobølgespekteret som allerede er i bruk).

Betzalel, N., Ishai, P. & Feldman, Y. (2018). The human skin as a sub-THz receiver - Does 5G pose a danger to it or not?. Environmental research . 163. 208-216. 10.1016/j.envres.2018.01.032. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29459303

Referanser til flere nyere studier som finner risiko for skadevirkninger fra 5G er oppgitt nederst i denne bloggposten: https://einarflydal.com/2019/01/18/forskere-tverrvender-og-advarer-mot-5g/

Militærrapport fra 1977 (offentliggjort først i 2012), som finner blant annet svært alvorlige skadevirkninger – blant annet på huden og nervesystemet – fra millimeterbølger ved nivåer som tilsvarer den norske referanseverdien, som DSA hevder er helt trygg: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2019/02/cia-millimeter-waves-1.pdf

Omtale av og lenke til militærrapporten https://newsvoice.se/2019/03/hemligstamplad-rapport-5g-skada/

Se også info fra Physicians for Safe Techonlogy: https://mdsafetech.org/5g-telecommunications-science/

2 Likes

Pentagons norske Kina-kjenner.
Av aktuell krigspropaganda i Norge ligger Torbjørn Færøvik på topp når det gjelder å demonisere Kina som en “global totalitær trussel” og i sin kronikk i Aftenposten 24 januar 2020 vil han ha slutt på frihandelen med Kina.
Åpenbart har han ikke fått med seg at USA leder an i økonomisk krigføring mot Kina og han har heller ikke oppdaget at Pentagon har satt Kina øverst på lista over stater som skal tas ut.
Kina truer småstater. Det kan være det,men de har ikke som USA siden 2000 drept millioner i sine kriger. Og i all hovedsak har Kina enn så lenge forsøkt å holde seg innen FNs gyldige folkerett.Bare det er en bragd i den internasjonale vill vest-krigingen som pågår.
Færøvik syns åpenbart at norske eksportinntekter over ti år på 44 milliarder kroner,bør oppheves - “legger Kina-ballen død”.
Grunnlaget for hele artikkelen er en mal han legger for overvåkning og ytringsfrihet i Kina,men hva med den samme anvendt i Nato-staten Tyrkia - for å ta ett eksempel? I USA skal man nå begynne å innplantere chips i barn og elektronisk innlandspass er på trappene.
Færøvik gjør ingen sammenligning med fordrivelse av ytringsfriheten i Vesten,en skulle tro Assange satt i fengsel i Beijing.
Det er en ekstremt propagandistisk og overfladisk kronikk Færøvik har skrevet. Sannsynligvis blir dette enøyde hatet trykket fordi det er korrekt Nato-krigspropaganda for tiden.
Han hisser seg også opp over at Kina leverer dårlige tjenester og varer. Hva skal man da si om Lockheed Martins F-35 som koster Norge 100 millioner dollar stykket og som så langt har hatt en kronglete historie.
Tatt i betraktning at jeg husker Færøvik fra den maoistiske tiden,virker det som hele tenkebygningen hans handler om å tilintetgjøre alle metoder fra den gang. Han er klar for jobb i Atlantic Council med fellow Cecilie Hellestveit.

1 Like

Vi klarer stort sett å holde kjepphestene vår i tømme, i motsetning til deg. Som ikke kan følge en tråd her, uten å slenge inn noen svartinger.
Det var forøvrig bare en påminning om hva du selv sa til meg, i høst før du “tok pause”. Jeg mener å huske at du kom med påstanden i flere varianter. Muligens også til flere enn meg.
Og du hadde ikke sett på lenken nå heller.
Så jeg bare lurte på hva du kommenterte.

1 Like

Jeg gadd ikke se på et klipp fra DW om tyske damer som finner seg asylsøkere fra midtøsten?

Litt anderledes enn dere som nekter å lese om voldtektsgjengene eller de apatiske asylbarna?

Har du lest om Putnam og hans bok “Bowling alone” ennå?

Hmmm…ikke funnet noe dokumentasjon? Hvordan har du prøvd å finne svar på om stråling er helseskadelig? Det flommer jo omtrent over hvis man først prøver å finne det. Ja ja. Jeg vedlegger noen saker fra Miljøvernforbundet, hvor endel av forskningsmaterialet er omtalt. Det finnes mye, mye mer, men dette kan være en start.Vennlig hilsen Ragna

2 Likes