Nyheter MDTV Forum Om Doner

Dramatisk krise i tysk vindindustri

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/dramatisk-krise-i-tysk-vindindustri/

I første halvår 2019 ble det satt opp 86 nye vindturbiner i Tyskland. Det er det minste antallet noen gang siden 2000 da loven om fornybar energi ble vedtatt, skriver Focus.de. I forhold til første halvår 2018 er det en tilbakegang på 82 prosent. I tillegg ble 51 eldre og mindre vindturbiner lagt ned. «Vindbransjen…

4 Likes

Jeg kunne ønske at noen kunne forklare meg hvordan de kunne bygge opp Hiroshima og Nagasaki umiddelbart, mens Tjernobyl og Fukushima er forurenset den dag i dag?
Hvordan fungerer det - egentlig?

Vindkraft med feil motiv, feil aktører og feil teknologi

Vindkraften har et stort potensiale, men den må bygges ut med bærekraftig samfunnsøkonomiske motiv styrt av folkets primære behov der de bor, arbeider og lever, med teknologi som ikke skader miljø og fauna.

Det er ikke globalisert industrialisert storkapitals profittmotiv som skal betjenes. Folkets primærbehov for energi er hva som skal betjenes.

Vindkraft teknologi, som ikke skader fauna, og som ikke skaper lavfrekvent støy - er tilgjengelig, men den passer ikke for industriell stor-skala produksjon. Av den grunn får den ikke den oppmerksomhet som den fortjener.

Småskala løsninger, som kan produsere strøm nært forbruker, uten behov for omfattende infrastruktur for distribusjon (kortreist strøm), kan i tillegg konstrueres av 100% gjenvinnbare materialer, som ikke i seg selv representerer et stort CO2 fotavtrykk allerede før løsningen tas i bruk, og heller ikke representerer et miljøproblem når levetiden er over - er tilgjengelig.

I tillegg representerer småskala løsningene en langt høyere effektiv utnyttelse av vindkraft. Slike løsninger produserer allerede ved lave vindstyrker og takler høye vindstyrker bedre enn monster turbinene. Effektiviteten økes fra 20-40 prosent for monster-mast-turbinene, til over 100% ved tilgjengelige småskala løsninger.

Vindkraft debatten er avsporet, avledet og villedet av industrien og av politikere, som ikke har satt seg inn i hva andre alternativ enn de industrielt oppskalerte vindpark løsninger representerer av muligheter.

Hvor villedet debatten er illustreres godt i denne NRK reportasjen, hvor SV og Høyre promoterer mer eller mindre samme syn, og hvor det ytres noe så anti-demokratisk som at lokalsamfunn må overkjøres.

2 Likes

Den pensjonerte danske bransjemannen Paul Frederik Bach har en god og utfyllende forklaring på hvorfor vindkraften opplever krise i Tyskland. Det dreier seg ikke bare om at mange innbyggere er imot nye vindmøller, men også at det ikke finnes nok overføringskapasitet fra nord hvor de fleste vindmøllene er til syd hvor det største forbruket er.

"The German grid problems have a well-known combination of causes:

    • Surplus of wind power in the north
    • Large consumption of electricity in the south
    • Insufficient grid capacity for power transmission from north to south
    • A single price electricity market preventing the market from solving the problem"

Dette kan vel sies å være et typisk eksempel på at folk uten praktisk erfaring fra en bransje har fått bestemme utviklingen helt og ikke ingeniørene. Man har nesten bare bygget vindmølleparker og “glemt” overføringslinjene, som selvsagt heller ikke er ukontroversielle blant innbyggerne.

Ifølge Bach har enkelte i bransjen forutsett dette for mange år siden:

"The German bottlenecks were predicted many years ago. See for instance the E.ON Netz Wind Report 20047. E.ON Netz was concerned about the booming production of wind energy in Ger- many.
A headline in the Wind Report 2004: Wind power needs a corresponding grid infrastructure –
grid expansion necessary. Fig. 6 shows an illustra- tion from the report.

During meetings with Eltra at that time, E.ON Netz told that the planned installation of wind power
offshore and onshore in Northern Germany would occasionally close the border for export from Denmark. It has happened as predicted, and the planned grid reinforcements in Schleswig-Holstein are not yet ready."

Og til slutt ifølge Bach tar det ca. 15 år fra en splitter ny overføringsledning er bestemt til den settes i drift. Selv linjer som bygges nå mellom nord og syd og som vil stå klare i 2025 vil bare kunne føre en brøkdel av ny planlagt fornybarproduksjon mellom landsdelene. Det betyr i praksis at når det blåser mye og er mye sol kombinert med lavt forbruk vil veldig mye av kraftproduksjonen måtte stenges ned og gå til spille. Snart får tyskerne muligheten til å sende 1400 MW hit i slike situasjoner, men selv det er bare en brøkdel av behovet. Nabolandenes muligheter til å ta vekk overskuddet er begrensete, delvis også fordi de bygger vindmølleparker selv. Mange er nok fristet til å si at hydrogen framstår som den eneste skalerbare løsningen.

http://pfbach.dk/firma_pfb/references/pfb_bottlenecks%20in%20power%20grids%20stop%20wind%20turbines_2019_05_13.pdf

3 Likes

The Economics Behind Windmills

2 Likes

Det finnes også store teknologiske utfordringer med vindkraft og solkraft når det gjelder slikt som lagring av energi til senere bruk (når vinden ikke lenger blåser eller solen ikke lenger skinner). Det gjøres mye innenfor dette området med energilagring for tiden, men det man har for øyeblikket er i all hovedsak kun prototyper og løsninger på tegnebrettet av mulige fremtidige løsninger. Selv om man skulle klare å finne fram til en teknologisk løsning som fungerer tilfredsstillende rent teknisk sett, så vil prislappen kunne bli farlig høy.

Det spørs om ikke hele det tyske Energiewende er en gedigen fiasko som rett og slett skyldes manglende forståelse for slikt som bla energiteknologi og energispørsmål. De Grønne i Tyskland er vel de som kraftigst har presset på for å få til en omstilling bort fra både fossil energi og atomkraft. Og konsekvensene av dette kan nå vise seg å bli fatale (og spesielt i kombinasjon med en handelsboikott av Russland). Man har mistet både mye tid og mye penger ved ensidig å satse kun på denne type Energiewende i Tyskland. Det høres ut som man isteden skulle ha satset mye mer på videreutvikling av atomkraft og feks prøveproduksjon med dyp jordvarme.

Dessuten også CO2 fangst og lagring. Og da snakker vi ikke bare om gigantisk CCS, men også om biologisk opptak av CO2 vhja skog, alger, tang, tare mm. Og også via mekaniske innretninger som feks kan gjøre om CO2 og trevirke til sot eller biokull som igjen kan pløyes ned i matjorden. (Biokull er gunstig for matjorden, det fungerer som gjødsel og er også gunstig for matjordens fuktighet. Biokull er en stabil form for karbon og vil bli liggende i jorden i flere tusen år).

3 Likes

Minner om atmosfærens sammensetning

78,08 % nitrogen
20,95 % oksygen
00,93 % argon
0,0324 % karbondioksid (CO2)
0,002 % (edel)gassene helium, neon, krypton, xenon, hydrogen, metan osv.

Av det totale karbonutslippet er menneskets bidrag kun 4%, resten står naturen selv for. Det menneskeskapte bidraget til atmosfærens sammensetning blir da 0,001244%!

4 Likes

Det fungerte trolig slik, at japanerne den gangen ikke hadde noen måte å vite hvor farlig området var for radioaktivitet, og at de derfor ikke tok hensyn til det de ikke visste. Men antallet dødfødte og fødselsskadde i ti-årene etterpå har kostet.

1 Like

Hehe. Kanskje blir “kortreist strøm” det nye omkvedet? :joy:

1 Like

Og frittgående vindmøller?

1 Like

Det særskilte ved “Energiewende” er at tyskere flest hittil har omfavnet prosjektet. De har glatt funnet seg i å betale opp mot 3 kr./KWh for strømmen, og godtatt både vindmøller og solpaneler i sine nabolag. Solpanelene er jo lite kontroversielle rent landskapsmessig sett i det de fleste finnes på hustak og andre bygninger. Samtidig er de fleste svært negative til atomkraft og ønsket stengningen av a-kraftverkene velkommen.

Jeg tror tyskerne har en helt spesiell mentalitet som er litt ulik oss andre i Vesten. På bakgrunn av historien er de mindre risikovillige og søker trygghet i fellesskapet. Ett eksempel er f.eks at de fleste tyskere velger fastrentelån når de kjøper bolig i motse tning til oss. Tyskere har et mye mer bevisst forhold til energibruk enn den gjengse nordmann, og de er smertelig klar over at de er helt avhengige av import for å dekke mesteparten av forbruket sitt (altså stort sett kull, olje og gass). Den eneste virkelig store energikilden i Tyskland er brunkull, og den er ikke velsett pga. store CO2-utslipp. Slik sett føler de seg sårbare, og jeg er helt overbevist om at det er en av grunnene til at de helt til nå har omfavnet “Energiewende”. De har faktisk gått og trodd, mye pga. medienes dekning, at Tyskland kan gjøre seg nær uavhengig av utenlandsk energi ved å sette opp vindmøller og solpaneler.

Kanskje har det nå begynt å demre for dem at disse energikildene kun kan være et tillegg til de andre, i hvert fall hvis de ønsker “business as usual”. Som Herdal skriver, når 29000 vindmøller kun leverer 3,2% av den totale energibruken (og solpanelene langt mindre), så bør det demre for de fleste at disse to energikildene ikke kan løse Tysklands energiproblemer. De har hverken råd til eller areal nok til å sløse bort særlig mer krefter på denne feilslåtte satsingen.

Bortsett fra det deler jeg ikke ditt syn på CO2, men kan være enig i at skogplanting er en svært god idè i mange land. Det vil ha stor nytteverdi uansett hvilken mening man har om kullsyras innflytelse på klimaet :slight_smile:

1 Like

Ja. “Smarte og frittgående vindmøller” som til enhver tid forflytter seg dit det blåser mest…:thinking:

1 Like

Vi er vel oppe på 0,0408% karbondioksyd nå. Panikknappen har blitt trykket inn.

Genialt! :+1: Frittgående smartmøller, akkurat det jeg ønsker meg! :grin:
image

Resten av stripa her:

(Mulig noen har postet denne før her, i alle fall husker jeg den fra et eller annet).

1 Like

For når tysk industri har utviklet løsningene, så kan de eksportere disse produktene til landene etter i løypa.

Professor Richard Lindzen om global oppvarming.

ADVARSEL: Foredraget er for intelligente, tenkende og interesserte personer. For andre personer, som f.eks TorgeirSalih, vil foredraget være vanskelig, kjedelig og tungt fordøyelig, men sannheten er ofte slik!

1 Like

Ikke verre enn etter andre kriger, tydeligvis. Og ingenting tyder på at folk er redde for å flytte dit.

Det kan være flere årsaker til at bla Tyskland ønsker å kutte ned på sitt forbruk av fossil energi. Utslipp fra kullkraftverk er feks helseskadelig og bør av den grunn reduseres. Europa har også blitt veldig avhengig av importert fossil energi, og i det lengre løp kan dette være ytterst problematisk og spesielt når de store kildene for billig olje og billig gass går tomme feks i Midt-Østen (altså PeakOil). I tillegg virker det som om tyskerne er veldig redde for atomkraft og helst ønsker å kvitte seg også med dette. Altså en veldig stor energiomlegging.

Man kan diskutere om CO2 er skadelig for klima eller ikke (eller om atomkraft er farlig eller ikke). Men når makthaverne i Tyskland er så veldig opptatt av å redusere CO2-utslipp, så kan det være viktig at norske myndigheter feks kan tilby løsninger for storstilt lagring av CO2 i Norge fremfor at Tyskland velger å gjennomtvinge massiv utbygging av vindkraft, vannkraft og utenlandskabler i Norge. Norge er nødt til å forholde seg til de mektigste landene i Europa og hva disse landene ønsker å bruke Norge til (selv om vi skulle synes at frykten for atomkraft og CO2 er idiotisk).

Utslipp fra kullkraftverk i hvert fall i Vesten er minimale sammenlignet bare med da jeg vokste opp på 80-tallet. Borte er det aller meste av sotet, svoveldioksyden, kvikksølvet og annet. Dessuten, hvis man frykter peak oil og importavhengighet av fossile brensler gir det liten mening å kutte ut kull (både brunkull og svartkull) som i hvert fall i EU er den virkelig store energiressursen.

Hvorfor tyskerne har et så angstfylt forhold til atomkraft skulle jeg like å vite. De skiller seg fra de fleste andre europeere der, og for en gangs skyld i et land er det samstemmighet mellom folk flest og eliten. Vet tyskerne noe andre ikke vet? I hvert fall gir atomkraft en fantastisk lagring av energi. En “nyladet” atomreaktor med nye brenselstaver står og fôrer nettet med kolossale mengder strøm i 1 til 1,5 år, kun avbrutt av eventuelle feil. Lagring av brenselsstavene krever liten plass. Det er energilagring og energisikkerhet det!

Ellers forholder jeg meg til at Norge, for å sitere Grunnloven, “er et fritt, uavhengig og udelelig rike”. Vi bør være herrer i eget hus. Vi trenger ikke ta diktat fra stormaktene på noe som ikke er i vår interesse, f.eks rasere norsk natur med vindmøller eller doble den installerte kapasiteten i vannkraftverkene med tilhørende overføringskabler. Vi trenger ikke forholde oss til hva de ønsker å bruke Norge til, det skal vi bestemme selv ut i fra våre interesser. Det blir ikke lett med en så underdanig regjering og storting som attpåtil er EU-kåte så det holder, men nå snakker jeg reint prinsipielt. Å lagre CO2 annet enn i skogplanting synes jeg er en vanvittig idè all den tid man må “stjele” store mengder av energien for å få det til. Det er helt dødfødt.

1 Like

Det stemmer:
https://www.ecosia.org/images?q=Judea+declares+war+on+Germany
Tekst fra avisen: https://archive.org/stream/JewsDeclareWarOnGermany1933/JewsDeclareWarOnGermany1933_djvu.txt

1 Like