Nyheter MDTV Forum Om Doner

Donald Trump og Vladimir Putin i lang telefonsamtale

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/donald-trump-og-vladimir-putin-i-lang-telefonsamtale/

I en melding på Twitter (hvor ellers?) offentliggjorde USAs president Donald Trump 3. mai 2019 at han hadde hatt en lang telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin. De skal ha snakket om handel, Venezuela, Ukraina, Nord-Korea, atomvåpenkontroll og «Russland-bløffen», altså den påståtte russiske innblandinga i valget i USA i 2016. ….We discussed Trade, Venezuela, Ukraine,…

2 Likes

Alan Gaither was, at that time, President of the Ford Foundation. Mr. Gaither had sent for me when I found it convenient to be in New York, asked me to call upon him at his office, which I did. On arrival, after a few amenities, Mr. Gaither said, “Mr. Dodd, we have asked you to come up here today because we thought that, possibly, off the record, you would tell us why the Congress is interested in the activities of foundations such as ourselves.”

Before I could think of how I would reply to that statement, Mr. Gaither then went on to say, “Mr. Dodd, all of us who have a hand in the making of policies here, have had experience operating under directives, the substance of which is, that we use our grant-making power so as to alter life in the United States that it can be comfortably merged with the Soviet Union.”

“Transcript of Norman Dodd Interview”
http://www.supremelaw.org/authors/dodd/interview.htm
Tremendous potential for a good/great relationship with Russia, despite what you read and see in the Fake News Media. Look how they have misled you on “Russia Collusion.” The World can be a better and safer place. Nice!" he wrote.

Enligt Stefan Lindgrens “Ryska Posten” skrev den ryska presidentadministrationen så här om samtalet:

”Den nuvarande situationen och utsikterna för de bilaterala förbindelserna med tonvikt på ekonomiskt samarbete diskuterades. Presidenterna talade för att
utveckla ömsesidigt fördelaktiga handels- och investeringsförbindelser. En gemensam anda bekräftades för att intensifiera dialogen på olika områden, bland annat på frågor om strategisk stabilitet.

Vladimir Putin informerade Donald Trump om de viktigaste resultaten av mötet med ordföranden för DPRK:s statsråd Kim Jong-un i Vladivostok den 25 april, där han betonade att Pyongyangs samvetsgranna fullgörande av sina skyldigheter måste åtföljas av ömsesidiga åtgärder för att minska sanktionspressen på Nordkorea. Båda sidorna noterade vikten av att arbeta konsekvent för denuklearisering och uppnå långsiktig normalisering på den koreanska halvön.

Situationen i Ukraina berördes i samband med det senaste presidentvalet. Vladimir Putin betonade att det nya ledarskapet i Kiev måste ta reella steg för att genomföra Minsk-överenskommelserna, som är nyckeln till att lösa den interna ukrainska konflikten. Under diskussionen om situationen kring Venezuela betonade Rysslands president att endast venezuelanerna själva har rätt att bestämma landets framtid. Samtidigt undergräver yttre störningar i inre angelägenheter, försök med våldsamma medel åstadkomma maktskifte i Caracas, utsikterna för en politisk lösning av krisen.”