Nyheter MDTV Forum Om Doner

Donald Trump mobiliserer hæren mot opptøyene i USA

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/donald-trump-mobiliserer-haeren-mot-opptoyene-i-usa/

Gatene koker i USA. Drapet på George Floyd ble den gnisten som utløste en præriebrann. Både i Los Angeles og New York blir prestisjebutikker som Bloomingdales, Gucci, Nike Soho og Chanel ødelagt og plyndret. Donald Trump truer med å kalle inn «tusenvis av tungt bevæpnede soldater» for å slå ned opptøyene. Han viser til Insurrection…

3 Likes

Og kanskje NATO-Jens vil vurdere å hjelpe dei som betalar lønna?

Ihht. hvordan systemet i USA og lovgivningen der på dette området fungerer rent formelt, er i så fall dette noe guvernøren i den enkelte delstat må be presidenten om, ikke noe Trump kan gjøre på eget initiativ.

Presidenten er vel “commander in chief” ovenfor haeren?

1 Like

Ved den mest vanlige bruken av USAs militærapparat, dvs. angrepskrig, regimeskifter og okkupasjon andre steder i verden, pluss evt. hvis USA angripes på eget kontinent av en fremmed makt, er det vel sånn, ja.

Hvis hæren skal brukes mot egen befolkning i USA er regelen som beskrevet over. Presidenten er sikkert fremdeles øverste kommandonivå hvis først militære styrker er satt inn, men han kan ikke initiere slik bruk, det må guvernørene gjøre.

1 Like

Er det presedens for dette fra siste borgerkrig?

1 Like

Nei. Men jeg tror ikke det som skjedde under borgerkrigen skaper noen juridisk presedens som Trumper de vedtatte reglene som gjelder i 2020. Jeg snakker om formaliteter nå. Hva som vil skje i virkeligheten vet vi ikke, men jeg er ikke naiv når det gjelder Trumps forhold til makt og regler i USA. Han prøver gjerne å gjøre som han vil, og tror vel ofte at han har lov til det uansett, siden han er president. Om militæret i praksis evt. vil velge å følge en ulovlig ordre fra Trump, er et eget spørsmål.

1 Like

USA har lover som Trump kan bruke om at de føderale myndighetene kan gjenopprette ro og orden i en delstat når den trues av terrorister.

Soros’ “Open universities” er en global subversiv organisasjon, liksom jesuittene generelt, som Trump kan klassifisere som anti-amerikansk. Den norske grunnloven forbød alle jesuitter.

I første omgang trenger Trump å nasjonalisere Google og Facebook. USA kan ikke ha halvt kinesiske operatører i USA. Både Google og Facebook kan tas ned ved å sprenge strømforsyningen til datasentrene.

Det er nytt for oss at også Erna Solberg støtter Antifa. Selv om Soros ikke opererer i Norge, vil Solberg gjerne være støttespiller for Soros?

Her er en liste over executive orders jeg kom over, som enkelte mener kan komme til anvendelse under en unntakstilstand:

Executive Order #10995: Seizure of all communications media in the United States.
Executive Order #10997: Seizure of all electric power fuels and minerals, public and private.
Executive Order #10999: Seizure of all means of transportation, including personal cars, trucks or vehicles of any kind and total control of highways, seaports and waterways.
Executive Order #11000: Seizure of all American people for work forces under federal supervision including the splitting of families if the government finds it necessary.
Executive Order #11001: Seizure of all health, education and welfare facilities, public and private.
Executive Order #11002: Empowered the postmaster general to register all men, women and children in the U.S.
Executive Order #11003: Seizure of all airports and aircraft.
Executive Order #11004: Seizure of all housing and finance authorities to establish Forced Relocation Designated areas to be abandoned as “unsafe.”
Executive Order #11005: Seizure of all railroads, inland waterways and storage facilities, public and private.
Executive Order #12919: Signs June 3, 1994, by President Clinton. Encompasses all the above executive orders.

De fleste har sikkert sett videoklippet der eks-president (?) Trump sier “It’s been my great honor to have been their president” og repeterer det kort etter med trykk på “have been” (2:11:35). Det er påpekt at talerstolen hans ikke bærer president-emblemet, og ifølge endel som mener å ha greie på det er det nå FEMA som holder rattet i USA.

Obama Executive Order 13603
… declaring that the president and his designated Cabinet and agency heads have authority to commandeer and control:

  • all water,
  • all human and animal food,
  • all transportation,
  • all energy,
  • all construction materials,
  • all “health resources,”
  • all farm equipment,
  • all fertilizers,
  • all fuels,
1 Like

Takk for den, Kjell! De hadde visst glemt noe og jeg skal legge det til i listen.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.