Nyheter MDTV Forum Om Doner

Donald Trump erklærer økonomisk krig mot Cuba


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/donald-trump-erklaerer-okonomisk-krig-mot-cuba/

Trump-administrasjonen har vedtatt de alvorligste sanksjonene mot Cuba siden John F. Kennedy innførte økonomisk embargo mot landet i 1962. Under en tale i Miami på årsdagen for den mislykte USA-invasjonen i Grisebukta på Cuba i 1961 sa sikkerhetsrådgiver John Bolton at USA vil stoppe alle reiser til Cuba som ikke har familietilknytning og det vil…


#2

Ja, det vil sikkert hjelpe. Den muren de bygger er for å holde amerikanerene selv inne, ikke resten av verden ute. Trump skal rede grunnen først.

Her er god oppsummering av hva slags krefter som er løs: