Nyheter MDTV Forum Om Doner

Donald Trump er frustrert over sin egen regjerings Venezuela-politikk

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/donald-trump-er-frustrert-over-sin-egen-regjerings-venezuela-politikk/

USAs aggressive politikk overfor Venezuela har påført folket der nye lidelser, men den har ikke produsert de resultatene planleggerne i Washington hadde tenkt. Deres håndplukkede kuppmaker Juan Guaidó fikk ikke det internasjonale gjennombruddet de trodde han skulle få da han erklærte seg sjøl som president i landet. Og forsøket på å utløse et militærkupp 30.…

4 Likes

Beste bilde av Bolton. Kan være underlagt opphavsrett - sto det - så jeg lenker bare.
Legg merke til fokuset.

3 Likes

Jeg fant et bilde av ham med familien på ferie ved stranden