Nyheter MDTV Forum Om Doner

Domstolsavgjørelse om ulovlig overvåkning er en stor seier for Snowden

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/amerikansk-domstol-masseovervakning-av-telefonsamtaler-er-ulovlig/

En appelldomstol har avgjort at masseovervåkning av amerikaneres telefonsamtaler bryter med FISA-reglene og kan også ha vært grunnlovsstridig. Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) er en amerikansk føderal lov som regulerer fysisk og elektronisk overvåkning og innsamling av «fremmed etterretningsinformasjon» mellom eller blant «fremmede makter». Avsigelsen falt 7 år etter at Edward Snowden, en ansatt ved…

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.