Nyheter MDTV Forum Om Doner

Domstolene venter et ras av koronakonkurser

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/domstolene-venter-et-ras-av-koronakonkurser/

Landets domstoler regner med at koronautbruddet vil medføre flere tusen konkurser som må behandles. Dette skriver E24, som fortsetter: I et brev til Stortinget advarer Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke om at det kan ventes en solid økning i antall konkurser i tiden som kommer som følge av koronaviruset. Han ber om ekstraordinære midler til…

2 Likes

Konkurser er faktisk det kapitalismen baserer seg på. Problemet er at det begynner å bli alt for mange som er “Too Big, To Fail”. Hele greia er vridd, mot monopol-kapitalisme - som ikke er til å skille fra statskapitalisme.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.