Nyheter MDTV Forum Om Doner

Domstol i Portugal: PCR-testene er upålitelige

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/domstol-i-portugal-pcr-testene-er-upalitelige/

Det er grunn til å reise spørsmål ved om de PCR-testene som brukes til å «påvise covid-19» er pålitelige. En domstol i Portugal vedtok 11 november 2020 at PCR-testene er upålitelige og at de ikke kan brukes til å pålegge folk karantene. Kommentert her på Anti-Empire. Det var domstolen Acórdão do Tribunal da Relação de…

6 Likes

Men når koronaregimet allerede har satt Grunnloven tilside vil de da ta hensyn til dette? Hva er myndighetenes respons?

5 Likes

Grunn til å tro…? Nå har vel kisen som mekka testen ganske tydelig uttrykt at den ikke kan brukes til det den nå brukes til. Det ligger to tastetrykk unna. (Beleielig at Mullis har forlatt 3D matrix, btw). Hauger av kvikke folk/fagfolk har sagt det hele tida. Men, det er liksom ikke nok med t-skje lenger. Her må det pipette til. Eller vaksine :wink:

5 Likes

Er dette et hipt nytt uttrykk for ha gått bort, vandret til de evige jaktmarker, dratt på seg plankepysjen, lagt seg i pennalet, blitt forfremmet til herligheten, vandret heden? :grin:

For øvrig antar jeg at du sikter til Kary Mullis, kjent for oppdagelsen av PCR-metoden og som understreket metodens begrensinger som diagnostisk verktøy.

3 Likes

Verden hadde aldri hatt nedstengningene som har ødelagt økonomien for arbeider-og middelklassen verden over hvis vi hadde et MSM som ikke er eiet og kontrollert av den globale storkapitalen som har konstruert krisen.

Denne domstolens funn sammen med hundrevis av fagfolk som har sagt det samme om PCR-testen (også oppfinneren), er informasjon som er like tilgjengelig for MSM-pressen som alternativ-pressen som er de eneste som omtaler dette, som viser at nedstengninger og andre tiltak ikke har noe medisinsk eller vitenskapelig grunnlag.

Når MSM-pressen unnlater å omtale denne dommen også, kunne en ha ønsket seg en arena hvor de hadde blitt oppmerksom på hva de har påført og vil påføre store deler av verdens befolkning.

Verdensøkonomien ødelegges til et punkt med forgjelding av så mange land, at finanskapitalen som kreditor nå snart kan gjøre hva de har ønsket seg lenge, å erstatte dagens økonomi med kontanter til en digital valuta med kontantfrie samfunn og borgerlønn.

Dette vil blant annet kontrollere og styre individet og og frata det all den friheten som vi kjente frem til i vår, og eierskap til egen bolig. I NWO blir alt tildelt og utmålt til de i en forvaltet slaveklasse og kun til de som er profitable for herskerklassen. Og i en NWO uten alternativpresse vil ingen få vite at de som blir betraktet som useless eaters som Kissinger kaller dem, blir “ryddet vekk”. NWO blir en orwellsk verden 2.0.

4 Likes

Så fort man kikker seg rundt og tæpper inn på “the quantum field” må terminologien strekkes litt ;-). Og ja - Kary Mullis it is :slight_smile:

2 Likes

Hvorfor heter det 3D-matrisen og ikke 4D-matrisen, og hva kommer det av at den virkelige verden består av akkurat 5 dimensjoner (om jeg husker dine mange referanser korrekt)? Spør bare av ren nysgjerrighet. :grin:

1 Like

Det er langt flere dimensjoner enn 5. Men vi får være happy hvis vi når til 5. i første omgang :slight_smile:

4D er mer som en overgang mellom 3D og 5D. Det er hauger og lass av info om dette der ute i veven. Her er en variant:

2 Likes

Lorie Ladd er en av de mange som vi kan stole på i denne sammenhengen. For spesielt interesserte, er det også interessante nyhetsbrev som er verdt å abonnere på - her et eksempel https://thegalacticfederation.com/5-07
Når det gjelder antall dimensjoner, er det i det systemet (Universet) vi er en del av, 12, med et 13. under oppbygging. Gaia, vår kjære planet, kom inn i 4D i 1990, og 5D i 21.12.2020 (slutten av Maya-kalenderen), og det foregår nå en enorm oppgradering, slik at flere og flere kommer inn i 5D og med det vil “Deep State” og deres medløpere råtne på rot

2 Likes

5D ble åpnet opp 21.12.2012 (ikke 2020)

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.