Nyheter MDTV Forum Om Doner

Dollarmilliardærene rikere enn noen gang

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/dollarmilliardaerene-rikere-enn-noen-gang/

Hvis du synes at klasse er et gammeldags begrep burde du lese den årlige rapporten fra den sveitsiske banken UDS og PriceWaterhousCoopers. Den viser at den superrike overklassen i verden er rikere og flere enn noen gang. Formuen deres økte på bare ett år med 1.400 milliarder dollar og det er nå 2158 mennesker med…

4 Likes

Ja, de plasserer pengene i stiftelser, som bl.a. arbeider for å overbevise oss om at klassesamfunnet er dødt, og at alle har like muligheter innenfor et kapitalistisk system. Men egentlig er det et nyføydalt samfunn de introduserer, pakket inn i glanspapir. For gårsdagens føydale system hadde ikke PR-agenter. Derimot hadde undersåttene i mange føydalkulturer en nokså sterk beskyttelse gjennom tradisjonene. Derfor, er det noe disse menneskene undergraver, er det tradisjoner, med nye Rausteinshytta på Østhøgda på Totenåsen som et knalleksempel!

3 Likes

De åtte rikeste eier mer enn 50% av verdens fattigste, og dette forholdet mellom de rikeste og fattigste øker i de rikestes favør hvert år. 62 personer eier nå like mye som halvparten av verdens befolkning. Deres makt øker når monopolkapitalismen gjør at selskapene blir større og større, og får mer og mer politisk innflytelse.

En skal ikke lese mye geopolitikk for å forstå at det parlamentariske systemet med representativt demokrati er korrupt. Det at de rikere blir rikere og de fattige fattigere og flere, er et resultat av politiske beslutninger, ikke på grunn av at tidene er slik, som politikerne skal få folket til å tro.

Amazon dvs Jeff Bezos tjener 11000000$ per time, mens lagerpersonalet hans får 12$ per time. Og Amazons sweatshops eller lagre/vare-utsending sentre med elendige arbeidsforhold for de ansatte er etablert i EU bla i Storbritannia og Tyskland, og andre EU land ønsker Amazon velkommen.

Et EU som Arbeiderpartiet vil inn i som fullverdig medlem, sammen med de (andre) borgerlige partiene. Det er politikere i EU og politikere som vil inn i EUs oppgave å demontere alle arbeidstakerrettigheter og sosiale rettigheter som arbeiderbevegelsen har kjempet seg til i over 100 år. Dette gjelder ikke bare for arbeiderklassen, men for alle arbeidstakere under øvre middelklasse.

Navnet Arbeiderpartiet er nå en dårlig vits, all den tid ledelsen etter Nordli er agenter for global finanskapital. De vil inn i EU og selge landressursene og infrastrukturen til storkapitalen. Et inntrykk som ble forsterket da Barth Eide som var direktør i World Economic Forum, ble en del av ledelsen i AP.

De kan ikke være for EU/EØS, som er påfunn av den globale storkapitalen for å lure europeiske stater til å åpne sine økonomier for privatisering, og samtidig hevde at de er sosialister, noe de burde konfronteres med i partidebatter. Men norsk presse og media er mikrofonstativ for storkapitalen som resten av vestlig presse og media, så spørsmål om det behøver de ikke være redde for.

3 Likes

Tips for å skjemme ut lokale kakser:

2 Likes

‘Legg merke til hvordan milliardærene har økt sine formuer siden finanskrisa.’

Klart det. Utover smart business så er pengersystemet et problem som nå alle vet som leser denne bloggen. Det om man nå skal ha et samfunn som skal vare mer rettferdig.

Hinsides økningen i pengemengden = gigantiske ulikheter = dårlig butikk før alle til slutt… Garantert.

Pengersystemet er et gigantisk hinsides problem.

3 Likes

razrshrpn%20109 “I’ll polish him off!”

– Sweeney Ford, freeman barber of Wall Street

etr%20obey%202