Nyheter MDTV Forum Om Doner

Dokumentert: USA svindlet med statistikk om Afghanistan for å villede publikum

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/dokumentert-usa-svindlet-med-statistikk-om-afghanistan-for-a-villede-publikum/

En stor samling konfidensielle regjeringsdokumenter som er hentet inn av Washington Post avslører at ledende amerikanske tjenestemenn har løyet om krigen i Afghanistan gjennom hele denne 18-årige kampanjen, den lengste i USAs historie. De har gitt rosenrøde uttalelser de visste å være usanne og skjult umiskjennelige bevis for at krigen var umulig å vinne. Dokumentene…

5 Likes

Veldig bra artikkel.
Det kan også nevnes at Afghanistan har erstattet opiumsproduksjonen fra det gyldne triangel.
Dette har det også vært skrevet lite om, mens big pharma har skapt nye opiat produkter. Fentanyl kan nevnes ettersom det har overtatt på overdose statistikken. Det er visst alt for lett å overdose på dette. Både Prince og Michael Jackson døde av dette.
Spredningen av opiater via oxycodon har vært epidemiaktig i USA og vitner om en regjering som kriger mot sitt eget folk.

Opium, the CIA and the Karzai Administration

3 Likes

Krigen i Afghanistan er ideell for den privateide amerikanske krigsvåpen-industrien. Det er en krig i et militært svakere land, hvor de kan ha styrker stående hvor lenge de vil, og selv bestemme omfanget av militære operasjonene. Krigen har kostet amerikanske skattebetalere en trillion dollar, men har gitt kontraktørene flere hundre milliarder dollar i profitt, som er grunnen for krigen.

Den amerikanske krigsvåpen-industrien er eiet av enorme kapitalforvaltnings-selskaper, som forvalter kapital for sine klienter som forlanger økt avkastning på sine investeringer hvert år. Det vil si at USAs krigsvåpen-industri har årlige mål om mer vekst fra sine eiere, og når det skal selges mer våpen år for år, hvordan kan det da bli noe annet enn evige kriger og høye militære spenninger?

Denne krigsvåpen-industrien er en del av det militær-industrielle komplekset (MIC), som forstås som et interesse-fellesskap mellom krigsvåpen-industrien, Pentagon, næringslivet, kongressen og det Hvite Hus. Krigsvåpen-industrien har hatt sine folk i forsvars (angreps) ministeriet helt siden de fant opp atombomben, og industrien vurderer (konstruerer) selv trusselbildet mot USA og Vesten.

Et trusselbilde som formidles til den vestlige befolkningen av deres propaganda-apparat, vestlig presse og media, som også eies av krigsvåpen-industriens eiere. Norsk MSM presse og media med NRK er et underbruk av amerikansk presse, og gjengir trofast det amerikanske utenriksdepartementets versjon.

De siste forsvars (angreps) ministrene kommer fra industrien selv. Den nåværende, Esper, var direktør i Raython, verdens største fabrikant av raketter og missiler for militære formål, og foreslo i åpningstalen at USA måtte satse mer på raketter i forsvaret. Den forrige forsvarsministeren kom fra Boeing, en annen av de største kontraktørerne i USAs krigsvåpen-industri. Dermed skulle det være innlysende, det er MIC som styrer USA, og så lenge MIC styrer USA, vil USA forbli verdens største terrorstat.

3 Likes

Disse tallene bør bli gjort “sticky” på forsiden, slik at alle tilslutt vil ha dem i hodet.

1 Like

Disse tallene er bare direkte dødsfall og inkluderer ikke engang ting som:

*fattigdomsrelaterte dødsfall

*dødsfall f.eks fra infrastruktur som ikke ble bygd på grunn av krigene.(Jeg tror dette kalles alternativkostnader) Dvs hvis Irak ikke hadde vært beleiret siden 1991 for så å bli ødelagt i en invasjon, ville nok barnedødeligheten ha vært ganske lav nå i 2018 - man kan legge til 30 år med kumulativ økt barnedødelighet, sykdommer forurensning osv.

*politiske/økonomiske endringer fra sosialstater til en påtvunget kolonial/liberal markedsøkonomi - de fleste av disse statene gikk fra stater der staten i hvert fall prøvde å forbedre befolkningens velferd til et system der enhver er sin egen lykkes smed og utenlandske selskaper får råde fritt over ressursene.

2 Likes

Det vanlige tallet er “50.000”. Det offisielle tallet sikkert mindre enn det. 250.000 virker realistisk for Libya.
SOHRs (MI6) tall for Syria er bare 250.000-300.000.