Nyheter MDTV Forum Om Doner

Dødelighet i Europa 2016–2020

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/dodelighet-i-europa-2016-2020/

Europeiske land har opprettet en database som kalles European Mortality Monitoring Project, eller EuroMomo. De skriver om sitt oppdrag: Our mission is to reinforce the EU’s preparedness to respond to potential risk of all hazards by a continued operation of the EuroMOMO network which ensures quality checked, standardised weekly mortality monitoring. The vision is further…

1 Like

Med humor så er det lurt å vente til 50% av befolkningen har fått sykdomen. Og når 50% av befolkningen i norge har fått coronaviruset så ser vi hvordan det går og så videre.

Men uansett vi har mange eldre i befolkningen om man ser på tabellen nedenfor.

Skal vel tillegges at det hele er jo en ypperlig mulighet å redusere demokratiet til nære på null. Noe som ulike aktører helt sikkert kommer å prøve på i og med at shippet kanter nå eller går på isberget (Erna og Titanic:). Så jeg har full forståelse for de som er skeptiske til “hysteriet” men dumt å sjanse når vi ikke er sikkre.

1 Like

På sajten https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190716-1 on dödlighet i Europa kan man läsa att 2016 dog 5.1 miljoner EU-medborgare och att “the lowest death rate across the EU Member States was recorded in Spain (829 deaths per 100 000 inhabitants), ahead of France (838), Italy (843), Malta (882), Luxembourg (905) and Sweden (913).” The death rate stood on average at 1 002 deaths per 100 000 inhabitants in the EU in 2016. Fram till nuvarande Corolonakris hade alltså Italien, Frankrike och Spanien de lägsta dödstalen . . .

Hvorfor det? Når de døde begynner å vises her, så vil du bare finne att nytt halmstrå for å bagatellisere.

50% av beflokningen vil ikke få viruset i den rikere delen av verden, så for å se hvordan det kunne gått, så må vi se på fattige land. (Sverige vil nok også stenge ned, men vi får se)

Venstresiden har typisk svermet for disse sosialistiske landene i Latin-Amerika, men det skulle ikke forundre meg om vi får høre lite om hva som skjer der nå.

Interessante artikler og ja… Fattige land rammes enn verre. Men jeg er nervøs for de økonomiske konsekvenserne her og i Europa. Vi kan få en nedtur som resulterer i indre uroligheter i mange land. Noe som ikke er overraskende men kjipt da kick the can var hyggeligere da man så katastrofen på avstand mer. Nå står vi mitt i det eventuelt…

Spesielt ille blir det når mange av de har levd på de organiserte landenes matoverskudd,. Matoverskudd i Vesten og Russland er mye basert på “just in time” prinsippet, så verdens totale matproduksjon vil gå ned. Man kan jo håpe på at været gir rekordavlinger, men det typiske virker å være at sykdommer og unormalt vær hører sammen. I Italia hadde de frost fra Sibir midt i fruktblomstringen, i følge en italiener jeg snakket med. Han dekket til sine to frukttrær, men de store produsentene kan ikke gjøre det, selv om de tenner bål og lager fuktig røyk som ideelt skal legge seg som et teppe av fuktig(tung) varm luft, under den kalde og tørre luften.

Det har også vært store gresshoppesvermer som har ødelagt mye allerede i Afrika, Midt-Østen og Kina.

Det vil i såfall bli i de europeiske landene med store innvandrerbefolkninger, men jeg tror ikke på store uroligheter i Europa eller USA over mat, da folk forstår at det bare vil gjøre matforsyningen værre.

Om det er mat nok, kan det nok komme bråk om arbeidsledigheten blir stor i Vesten også, men jeg tror egentlig ikke at det blir gigant arbeidsledighet, da man behøver hender til å bygge opp innenlandsk produksjon.

Ja, dette er nyttig statistikk for å overskue proporsjonene. For uke 13 angir euromomo nå overdødeligheten som «very high» for Spania og Italia, «high» for Storbritannia og Sveits, og «above expected» for Belgia. Samtidig vil det neppe ende opp med SPEKTAKULÆR overdødelighet for noen enkeltnasjon i Europa, om enn med unntak for enkelte episentre. Noen tall fra en nettpost (dog uten kildeanvisning, og jeg kan ikke uttale meg om hvor representative tallene er for rammede områder av Italia generelt): Albino i Brescia: 145 døde 23.02-27.03.20 vs. 24 døde samme periode i 2019; San Pellegrino Terme: 45 døde 01.03-27.03.20 vs. 2 døde i samme periode i 2019; Castelleone i Cremona: 25 døde 01.03-27.03.20 vs. 2 døde samme periode i 2019; Bergamo 330 døde 08.03-14.03.20 vs. 23 døde samme periode i 2019.

Overdødeligheten begrenses selvfølgelig av de mange smittevern-tiltakene som er satt i verk. På den ene side er det korrekt at overdødeligheten er – og vil bli – langt lavere enn hva skrekk-reportasjene i media gir inntrykk av. Her foregår det massiv hype uten sans for proporsjoner, og det er skjellig grunn til å mistenke at det ble tilrettelagt for dette i Vesten på et tidlig stadium (samtidig som alvoret med utbruddet i Wuhan lenge ble underkommunisert og den generelle mangelen på smittevernutstyr i Vesten forble et ikke-tema).

På den annen side ER dette et lumsk virus som er langt mer smittsomt og dødbringende enn influensa og legger beslag på vesentlig større helseressurser i rammede områder. (For å danne seg et bilde av reell dødsprosent best case, kan det være mest formålstjenlig å nærstudere tall fra Island og Singapore der det er små mørketall og fornuftige tiltak.) For å blåse en mus opp til en elefant er det greit om det allerede forefinnes en VIRKELIG mus med litt ukjente og skumle egenskaper. (Del 1, forts.)

Det fremstår etter hvert temmelig klart at det i dølgsmål var pønsket ut en orkestrert strategi i Vesten (i motsetning til i Øst-Asia) om å slippe viruset inn og la det få tilstrekkelig fotfeste til at man så kunne iverksette mer eller mindre ekstreme tiltak for å bremse spredningen nok til ikke å overbelaste helsevesenet men samtidig sørge for at viruset spredde seg over de ganske land. Dette ble gjort med et tøvete fikenblad om å oppnå flokkimmunitet hvilket fordrer hurtig nedsmitting av 72-85% av befolkningen, hvilket selvfølgelig ikke hadde noen realisme i seg for et land som Norge. (Frosta stanset viruset da det hadde smittet 1% av innbyggerne. Hvordan forestilte seg man at man skulle gjøre Frosta «flokk-immune»? Spraye kommunen ned med droner?)

Noen Pauli ord på denne siden: https://www.friatider.se/stang-hela-sverige

I utgangspunktet syntes FHI/Norge samkjørt med søster-instituttet i Sverige og formodentlig også strateger i Storbritannia, Nederland, Belgia, USA m.fl. Jeg stusset storligen da Camilla Stoltenberg uttalte at man IKKE skulle prøve å slukke virusbrannen så raskt og effektivt som mulig (slik Singapore, Taiwan, Hong Kong og etter hvert Sør-Korea og Japan lyktes med), men vente til det RETTE TIDSPUNKTET med å sette inn tiltak. Grunnet denne «la det skje»-strategien måtte selvfølgelig tiltakene bli langt mer omfattende enn f.eks. i Singapore der det hele tiden har vært tilnærmet business as usual. Samtidig ble den makabre siden av planen, den nødvendige omkostningen av unødige dødsfall en del år før tiden, holdt skjult for den norske befolkning. FHI synes her til lands aller nådigst å bli presset til å bli med på tiltak for å stanse viruset og få økonomien raskt på fote igjen etter en tilnærmet fellesferie. Fortsatt serverer de helsefaglig desinformasjon som at masker ikke virker til å begrense spredningen (annet enn for helsepersonell!) og tillater seg å tvile på om barn er smittekilder. (Del 2, forts.)

R-tallet for Norge er ifølge den siste rapporten fra Imperial College av 30.03 nå allerede nede på under 1, lavest i Vest-Europa, mens Sverige har det høyeste tallet på over 2,5. Det er godt håp om at Norge klarer å få spredningen under god nok kontroll til gradvis å gjenåpne virksomheter rundt 1. mai. Det primære her er utstrakt testing, god smitteoppsporing, karantener og isolasjon, som fremholdt av Steigan, WHO og øst-asiatiske nasjoner som har god kontroll.

I det større bildet virker virusspredningen, etterfulgt av ekstreme smitteverns-tiltak (om enn inkonsekvente) som etter-snar å være en orkestrert plan for Vesten. Et opplagt motiv for dette vil være å foranledige økonomiske rystelser som legger veien åpen for «the global reset» som finansfyrstene lenge har ønsket seg. Og det kan også tenkes andre motiver som ikke er særlig festlig å tenke på, slik som forordning av tvungen massevaksinering (med foreløpig uklare ingredienser), ID2020 med mikrochips, økt personovervåkning med oppkobling til super-AI og IoT, samt mindre tydelige motiver i forlengelsen av dette. (Del 3.)

Ja men det er så mye gjeld og gjelden er spredd over landegrensene til og med. Eksempelvis, på 90 tallet når Sverige gikk i konkurs nære på så devaluerte man kronen og kjørte videre og fikk hjelp av eksportindustrien for å bygge opp det hele igjen. Nå istenfor så øker man pengemengden enn mer og realøkonomien står helt still og minsker til og med. Hvor lenge kan vi leve på en pengerøkning uten at realøkonomien forbedres i en situasjon der det er en global økonomisk krise? Det er en verden med global konkurranse. Og utover det så er vi hinsides belånte der den private gjelden er et stort problem. Men det ordner seg sikkert da vi låter sedelpressen gå igjen men det er litt av en problemstilling.

Da får vi inflasjon, noe som heller ikke er verdens undergang for de organiserte landene.

Lenge, da vitale industrier og matforsyningen ikke har stengt ned i noen av de vestlige landene med karantener. Muligens Italia og Spania har stengt ned noe viktig industri, men den vil åpnes igjen.

Det var en verden med global konkurranse.

Kanskje inflasjon på 25% noen år ikke er en så dum ting da? Økonomien fungerte med slike forutsetninger på slutten av 70-tallet. Det er et utall måter å organisere samfunnet på, og nå som Globohomo forhåpentligvis avgår med døden, så kan andre alternativer få en mulighet til å bli prøvd også.

Det er litt av en mulighet også. Om boliger blir billige og innvandringen blir borte så lønningene stiger, så er det til og med en mulighet for at den hjemlige arbeiderklassen kan få råd til et hus i ung nok alder til å kunne få egne barn igjen?

Ikke noe er umulig og “kick the can” har jo varit løsningen hele veien. Jeg håper at du har rett og at vi henter oss asap.

"Blessed are the young for they shall inherit the national debt. " :thinking::sunglasses:

1 Like

Siden “kick the can” vinner hver gang, så er de som foreslår en god retning å sparke den i, som får viljen sin, mens de som sutrer over strategien bare blir ignorert.

Naivitetsvenstre og grådighetshøyre er forhåpentligvis steindødt før krisen er over, da de begge er alergiske for konsekvenstenkning og hovedansvarlige for at krisen har blitt så stor.

1 Like

Her er en corona-statistikk fra England. Jeg prøvde å få tak i en fra Italia, men klarte det ikke. I følge denne statistikken er det FÆRRE dødsfall (totalt) enn gjennomsnittet de siste 5 år. Kan noen fortelle meg hva jeg ikke har skjønt…? Hvor er katastrofen…?
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsregisteredweeklyinenglandandwalesprovisional/weekending20march2020?fbclid=IwAR1z-LVHGY_V8AKkMCxkuSXHAelHIm4V2eG79yCxDzIKi4Qrp8cxcVFqXqA#toc

Nei, fordi du er en av dem som ikke vil forstå.
Fra den 23 januar:
23 januar
lemme tell

Dame tu mano
y venga conmigo
Vamonos al viaje para
buscarlos sonidos magicos
de Ecuador!

“god retning å sparke den i, som får viljen sin, mens de som sutrer over strategien bare blir ignorert.”

Det er en stor stor klok poeng. Spesielt nå når vi har fått et The black swan edvent (kult kallenavn) i og med koronaviruset. Nå skriker alle nære på “gi meg gratis penger” høyt og jeg håper at noe av pengene blir brukt klokt. Men det er sosialisme på høy nivå og de som har mest skriker høyt også intressant nok med humor.

Runeulv, jeg finner meg ikke i at du slenger dritt mot meg. Jeg refererer til en engelsk statistikk der jeg ikke kan se spor av corona-viruset. Så ber jeg noen om å fortelle meg hva jeg ikke har skjønt. Det er et legitimt spørsmål. Du vet ikke hvem jeg er, likevel våger du å uttale deg offentlig om mine motiver; At jeg ikke vil forstå… Du oppfører deg som en fyllik. Svar på mitt spørsmål og oppfør deg som folk…!

Fordi man har stengt ned land, så har ikke folk dødd, og for å kunne se hvordan det hadde blitt uten nedstenging, så kan man se på hvordan det går med land i den tredje verden, slik som Ekvador. Det er heller ikke slik at folk bare vil dø av Kinaviruset om alle blir smittet på en gang, sykehusene vil oversvømmes, og da vil folk som har behov for annen leehjelp også dø.

Overall, we estimate that countries have managed to reduce their reproduction number. Our estimates have wide credible intervals and contain 1 for countries that have implemented all interventions considered in our analysis. This means that the reproduction number may be above or below this value. With current interventions remaining in place to at least the end of March, we estimate that interventions across all 11 countries will have averted 59,000 deaths up to 31 March [95% credible interval 21,000-120,000]. Many more deaths will be averted through ensuring that interventions remain in place until transmission drops to low levels. We estimate that, across all 11 countries between 7 and 43 million individuals have been infected with SARS-CoV-2 up to 28th March, representing between 1.88% and 11.43% of the population.

Det jeg savner for å gå tilbake til sammenligning med Sveriges konkurs på 90 tallet er et par ting spesielt. Etter nedturen på 90 tallet så justerte Sverige sin konkurransekraft. Dvs ned med lønner og levnadsstandard. 2. Renten var høyre og mennesker hadde oppsparte midler og det lønnte seg å spare på vanlig bankkonto samt å betale ned lån. Og næringslivet samarbeidet med myndighetene og fagbevegelsen for å få igangsatt businessen igjen og eksporten. Og det var en stor satsning på utdannelse. Nå er svaret å låne mer penger elller å øke pengermengden igjen og igjen men alt annet er uaktuelt.